Aizputes novadpētniecības muzejs

Save

Save

Save

Vārdnīca

Meklēšana

kulturaspasakumi

valsts-interneta

visit aizpute

250x250 transport

ideju maja

Aizputes TV

Latvijas Vēstnesis

Sadarbībā ar "Latvijas Vēstnesis", piedāvājam Jums dažu noderīgu publikāciju izlasi.

Rakstus skatīt šeit 

Par satiksmes ierobežojumiem Aizputē

Ir uzsākti Ceriņu ielas pārbūves darbi Aizputē. Ceriņu iela satiksmei ir slēgta. Lūdzu sekot ceļa zīmēm.

Satiksmes organizācijas shēma Nr.1

Aizputes novada dome izsludina konkursu uz nekustamā īpašuma speciālista amatu
Otrdiena, 11 aprīlis 2017 08:03

Galvenie pienākumi:

 • Veikt nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu un juridisku dokumentu sagatavošanu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • Sagatavot domes lēmumu projektus par īpašuma tiesību „piekritību”, lauku teritorijas zemes lietošanas tiesību pārtraukšanu, par lauku teritorijas nekustamā īpašuma lietošanas tiesību pāreju, par pilsētas un lauku teritorijas nekustamā īpašuma sadalīšanu/apvienošanu, nosaukuma/adrešu piešķiršanu un maiņu un citiem jautājumiem, piedalīties komisiju, komiteju un domes sēdēs;
 • sagatavot nepieciešamo dokumentāciju par pašvaldībai un valstij piekrītošo zemi.
 • Sagatavot priekšlikumus par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu un aktualizāciju, uzraudzīt zemju izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam.
 • Sagatavot nepieciešamos materiālus ar nekustamo īpašumu saistītām tiesvedībām.
 • Izskatīt fizisko, juridisko personu un valsts institūciju iesniegumus amata kompetences ietvaros, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sagatavot atbildes uz tiem;
 • Amata kompetences un pilnvarojuma robežās apzināt, noformēt, sagatavot reģistrācijai un uzskaitīt pašvaldības nekustamos īpašumus, pašvaldības zemes fondu, kas nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, veikt darbības pašvaldības īpašumu un pašvaldības dzīvojamo māju reģistrācijai zemesgrāmatā.
Lasīt tālāk...
 
Aizputes novada dome izsludina konkursu uz juriskonsulta amatu
Otrdiena, 11 aprīlis 2017 08:02

Amata veikšanai nepieciešamā izglītība, zināšanas un prasmes:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds) - tiesību zinātnē, jurista kvalifikācija tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • izteikta analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • normatīvo aktu pārzināšana, spēja metodoloģiski pareizi atrast, analizēt un piemērot tiesību normas;
 • spēja argumentēt un izklāstīt juridiskos slēdzienus;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS – Office Word, Excell, MS Outlook, DocLogix) un citu biroja tehniku;
 • teicamas saziņas un prezentācijas prasmes, spēja ātri novērtēt situāciju un pieņemt pamatotus lēmumus;
 • iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā;
 • izpratne par pašvaldības struktūru, darbu un uzdevumiem.
Lasīt tālāk...
 
Informatīvā diena lauksaimniekiem 13.04.2017
Pirmdiena, 10 aprīlis 2017 08:52

13.aprīlī plkst. 10:00 Aizpute, Atmodas 16,
Tūrisma un mūžizglītības centra, 2 stāvā

Informatīvā diena lauksaimniekiem par aktuāliem jautājumiem nozarē
(platību maksājumi, VAAD, PVD informācija).

 
Informācija deputātu kandidātu sarakstu iesniedzējiem
Piektdiena, 07 aprīlis 2017 14:02

Aizputes novada vēlēšanu komisijas
informācija
deputātu kandidātu sarakstu iesniedzējiem

Depozīta konts un rekvizīti drošības naudas iemaksai:
Aizputes vēlēšanu komisija
reģ.Nr.90009353382
Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes novads, LV -3456

Banka: Valsts kase
Bankas kods TRELLV22
Konta  numurs: LV52TREL9813565003000

 
Aizputes novada vēlēšanu komisija paziņo:
Ceturtdiena, 06 aprīlis 2017 13:15

Deputātu kandidātu saraksti iesniedzami Aizputē, Pasta ielā 2, sākot ar 2017.gada 18.aprīli līdz 2017.gada 24.aprīlim ieskaitot.

Kandidātu saraksts un tam pievienojamie dokumenti sagatavojami, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu “Balsis PV 2017”, rekvizītus lietojumprogrammas izmantošanai var saņemt novada vēlēšanu komisijā, iesniedzot pieteikumu klātienē vai elektroniski. Veidlapa pieejama: https://www.cvk.lv/pub/public/31428.html

Lasīt tālāk...
 
Paziņojums satiksmes organizāciju Ceriņu ielas rekonstrukcijas laikā
Ceturtdiena, 06 aprīlis 2017 10:21

2017.gadā notiks Ceriņu ielas rekonstrukcija. Lūdzu sekot apvedceļu norādēm (pielikumā apvedceļu shēmas Nr.1, Nr.2).

Aizputes novada dome.

 
Aizputes novada vēlēšanu komisijas lēmums
Pirmdiena, 03 aprīlis 2017 15:49

Gatavojoties Pašvaldību vēlēšanām, kas notiks sestdien, 2017.gada 3.jūnijā, saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju „Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana republikas pilsētās un novados”, Aizputes novada vēlēšanu komisija nosaka no 2017.gada 4. aprīļa līdz 2017.gada 20.aprīlim iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu.

Lasīt tālāk...
 
Aizputes novada rokdarbu izstāde "Par prieku sev un citiem"
Pirmdiena, 03 aprīlis 2017 13:34

 Līdz 8. maijam Aizputes novadpētniecības muzeja izstāžu zālē apskatāma nu jau 7. Aizputes novada rokdarbu izstāde "Par prieku sev un citiem", kurā eksponēti 993 darbi.Tos veidojuši 92 rokdarbnieki. Darbos - pamatīgs košu krāsu sprādziens - kā jau pavasarī.

Izstāde apskatāma muzeja darba laikā: darbdienās no plkst.9.00-17.00 un sestdienās-15.04. un 6.05. no plkst.10.00-14.00.

 

 
Ceļa seguma Vītoli – Atzeļi pārbūves ieceres apspriešana
Pirmdiena, 03 aprīlis 2017 08:40

ES 2014.-2020.g programmēšanas perioda atbalsta pasākums 7.2 „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” investīcijas publisko ceļa infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Aizputes novada dome organizē apspriešanu par Kalvenes pagasta grants ceļa seguma  Vītoli – Atzeļi, 4km pārbūves ieceri. Apspriešanas laikā plānota Vienošanās slēgšana ar piekļauto zemju īpašniekiem par ieceres akceptu.

Apspriešana notiks trešdien 5. aprīlī plkst. 11.00 Kalvenes pagasta pārvaldes ēkā.

 
Iespēja piedalīties ārstnieciskās vingrošanas nodarbībās
Pirmdiena, 03 aprīlis 2017 08:36

Invalīdu biedrība “CERĪBA” ar Ziedot.lv atbalstu realizē projektu „Sociālās palīdzības sniegšana”.

Projekta ietvaros katru trešdienu plkst. 10:00 ikvienam interesentam ir iespēja piedalīties ārstnieciskās vingrošanas nodarbībās Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra telpās Pasta ielā 2, Aizputē.

 
Lieldienas sagaidīsim vērojot putnus
Piektdiena, 31 marts 2017 15:45

 Aizputes novada Tūrisma informācijas un Mūžizglītības centrs sadarbībā ar putnu pētnieku un biologu Ritvaru Rekmani 14. un 15. aprīlī aicina doties pārgājienā pa izveidotajiem putnu maršrutiem Aizputē, Cīravā un Kazdangā. Pārgājienu laikā būs iespēja iepazīt dažādas putnu sugas un to mājošanas vietas, kā arī dzirdēt dažādus interesantus stāstus par putniem, kas dzīvo mūsu mežos un parkos.

Lasīt tālāk...
 
8. un 9. aprīlī norisināsies Putnu dienas Rīgas Zooloģiskā dārza filiālē “Cīruļi”
Piektdiena, 31 marts 2017 15:43

 Abu dienu galvenā aktivitāte būs putnu būru gatavošana “Dzeņu darbnīcā” no plkst. 12.00 – 15.00. Gatavosim zīlīšu un strazdu būrus, kā arī pašu gatavoto būrīti varēs ņemt līdz un izkārt putniem piemērotā vietā savu māju apkaimē. Materiāli būs sagatavoti 100 zīlīšu un 100 strazdu būriem. Putnu būrus jau sāksim gatavot jau 1. un 2. aprīlī, kad “Putnu dienas” pasākums norisināsies Rīgas Zoodārzā.

Lasīt tālāk...
 


Aizputes novada dome 2017 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads