Iepirkumi 2017

 Saistošie noteikumis - Kārtība, kādā Aizputes novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi

Publicēšanas datums Iepirkuma priekšmets Lēmuma pieņemšanas datums Līguma izpildītājs Līgumcena, EUR (bez PVN)
10.04.2017

"DATORTEHNIKAS PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA AIZPUTES NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM"

Identifikācijas Nr. AND 2017/11.

Piedāvājumus iesniegt līdz 26.04.2017. pl. 10:00.

Nolikums

     
07.04.2017

AIZPUTES TIRDZNIECĪBAS VIETAS UN PILSĒTAS CENTRA LAUKUMA IZBŪVES BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVĀ IZSTRĀDE, BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBAS VEIKŠANA

Identifikācijas Nr. AND 2017/10.

Piedāvājumus iesniegt līdz 25.04.2017. pl. 10:00.

Nolikums

Pielikums Nr. 8 (1)
Pielikums Nr. 8 (2)

     
06.04.2017

"Gājēju takas, tilta, laipas un skatu torņa būvniecība"

Pasūtījuma identifikācijas numurs ANDKPP 2017/3.

Iesniegt līdz 2017.gada 20. aprīļa plkst.10.00. Aizputes novada domes Kazdangas pagasta pārvalde, Ķiršu gatve 1, Kazdanga, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV-3457.

Nolikums
Pielikumi

     
22.03.2017

"Pārtikas produktu piegāde SIA "Pansionāts Rokaiži""

Id Nr. PR 2017/3, atvēršana 21.04.17, plkst.10.30, grāmatvedībā.

Nolikums

     
15.03.2017

„Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2017.gada vasaras sezonā Aizputes novada Kazdangas pagastā”

Iepirkuma identifikācijas numurs ANDKPP 2017/2.

Iesniegt līdz 2017.gada 28.marta plkst.10 00. Atvēršana 2017.gada 28.martā plkst.10 01, Aizputes novada domes Kazdangas pagasta pārvaldē, Ķiršu gatve 1, Kazdanga, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV-3457. Jānis tāl.26413924

Nolikums

     
07.03.2017

Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana objektā “Ceriņu ielas pārbūve Aizputē, Aizputes novadā”

Identifikācijas Nr. AND 2017/9.

Piedāvājumus iesniegt līdz 20.03.2017. pl. 10:00.

Nolikums

Atvēršanas protokols

 28.03.2017

 SIA Baltline Globe"

Līgums

13382,00
03.03.2017

„Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā 2017.gadā   Aizputes pagastā”

Identifikācijas Nr. APP2017/5.

Piedāvājumus iesniegt līdz 14.06.2017.pl.9.00; adrese: “Krustceļi”, Aizputes pagasts, Aizputes novads, LV-3456.

Nolikums
Protokols nr. 14
Protoklos nr. 16
Līgums
Līgums

 16.03.2017. I daļa SIA “A-Land”
II daļa SIA “Aizputes ceļinieks”

I daļa EUR 23 (bez PVN) tekošais 1 km; grantsseguma atjaunošana EUR 14 (bez PVN) 1m3

II daļa asfaltbedrīšu remonts EUR 13.74 (bez PVN) 1m2

03.03.2017

Kurināmās malkas iegāde Aizputes pagastā

Identifikācijas Nr. APP2017/4.

Piedāvājumus iesniegt līdz 14.06.2017.pl.9.00; adrese: “Krustceļi”, Aizputes pagasts, Aizputes novads, LV-3456.

Nolikums
Protokols nr. 13
Protokols nr. 15
Līgums

 16.03.2017 Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks”  14294,-
24.02.2017

"Kalvenes pamatskolas vienkāršota fasādes atjaunošana Skolas ielā 1, Kalvenes pagastā, Aizputes novadā"

Identifikācijas Nr. AND2017/8.

Piedāvājumus iesniegt līdz 09.03.2017. pl. 10:00.

Nolikums
Pielikums Nr. 7
Atvēršanas protokols

22.03.2017

SIA "TAP"

Līgums

 91741,22
24.02.2017

"AIZPUTES PILSĒTAS IELU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI 2017.GADA VASARAS SEZONĀ"

Identifikācijas Nr. AND2017/7.

Piedāvājumus iesniegt līdz 09.03.2017. pl. 10:00.

Nolikums
Atvēršanas protokols

13.03.2017

 I daļa
SIA "Aizputes ceļinieks"

II daļa
SIA "Aizputes ceļinieks"

 I daļa
7152,77

II daļa
26355,26

23.02.2017

„Aizputes novada Lažas pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā”

Pasūtījuma identifikācijas numurs AND 2017/6.

Piedāvājumus iesniegt līdz 08.03.2017. pl. 10:00.

Nolikums

16.03.2017

 I daļa
SIA "AD Būve"

II daļa
SIA "Aizputes ceļinieks"

 I daļa
20560,00

II daļa
2979,00

22.02.2017

„Malkas iegāde Kalvenes pagastā”

Identifikācijas Nr. KPP 2017/1.

Piedāvājumus iesniegt līdz 06.03.2017. plkst.13:00 Kalvenes pagasta pārvaldē, Skolas iela 21, Kalvene, Kalvenes pagasts, Aizputes novads, LV-3443

Nolikums

06.03.2017.  SIA "Lateira"
SIA "AM Forest"
3570,-
3570,-
22.02.2017

„Aizputes novada Kalvenes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā”

Identifikācijas Nr. KPP 2017/2.

Piedāvājumus iesniegt līdz 07.03.2017. plkst.9:00 Kalvenes pagasta pārvaldē, Skolas iela 21, Kalvene, Kalvenes pagasts, Aizputes novads, LV-3443

Nolikums

07.03.2017.   SIA “Taku meistars”  13462,-
 

"'Malkas piegāde SIA "Pansionāts Rokaiži""

Atvēršana 01.03.17, plkst.10.00.

Nolikums
Protokols Nr.2
Protokols nr. 3
Līgums

 01.03.2017 SIA "Stiga RM"   12030.00
15.02.2017

„Caurtekas nomaiņa uz Eldera ceļa pāri Metupei”

Iepirkuma identifikācijas Nr. APP 2017/3.

Piedāvājumus var iesniegt pie sekretāres vai sūtīt pa pastu, adrese: “Krustceļi”, Aizputes pagasts, Aizputes novads, LV-3456 līdz 27.02.2017. pl.9.00. Kontaktpersona Andris Petrovics, tālr. 29123007.

Nolikums
Paskaidrojuma raksts
Jautājumi/atbildes
Protoklols nr. 9
Protokols nr. 10
Līgums

01.03.2017  SIA “AD Būve” 21521,27
08.02.2017

„Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana 2.kārta”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. APP 2017/2.

Piedāvājumus var iesniegt pie sekretāres vai sūtīt pa pastu, adrese: “Krustceļi”, Aizputes pagasts, Aizputes novads, LV-3456 līdz 20.02.2017. pl.9.00. Kontaktpersona Andris Petrovics, tālr. 29123007.

Nolikums
Koptāme
Pielikumi
Protokols
Protokols nr. 8
Līgums

22.02.2017   SIA “Balti Construction”  16596.20
25.01.2017

"ŪDENSTORŅA PĀRBŪVE ATMODAS IELĀ 32C, AIZPUTĒ"

Identifikācijas Nr. AND2017/5.

Piedāvājumus iesniegt līdz 07.02.2017. pl. 10:00.

Nolikums
Pielikums Nr. 6
Pielikums Nr. 7 (232Mb)

23.02.2017

SIA "NEJSS"

116722,50
23.01.2017

"SEGUMA ATJAUNOŠANA J.MĀTERA, STRAUTU, BĒRZU, LAŽAS UN KASTAŅA IELĀS AIZPUTĒ"

Identifikācijas Nr. AND2017/4.

Piedāvājumus iesniegt līdz 03.02.2017. pl. 10:00.

Nolikums
Pielikums

14.02.2017

 SIA "Aizputes Ceļinieks"

Līgums

87857,96
20.01.2017

"Ceriņu ielas pārbūve Aizputē, Aizputes novadā"

Identifikācijas Nr. AND2017/3.

Piedāvājumus iesniegt līdz 24.02.2017. pl. 10:00.

Nolikums
Pielikums Nr. 7

Trūkstošā 20. lapa

Nolikums ar grozījumiem 1

Nolikums ar grozījumiem 2

Jautājumi un Atbildes Nr. 1

Jautājumi un Atbildes Nr. 2

Jautājumi un Atbildes Nr. 3

14.03.2017

SIA "Aizputes Ceļinieks"

Līgums

1039489,41
17.01.2017

"Kalvenes pamatskolas vienkāršota fasādes atjaunošana Skolas ielā 1, Kalvenes pagastā, Aizputes novadā"

Identifikācijas Nr. AND2017/2.

Piedāvājumus iesniegt līdz 31.01.2017. pl. 10:00.

Nolikums
Pielikums Nr. 7

Jautājumi un Atbildes
Atvēršanas protokols

17.02.2017  Pārtraukts bez rezultātiem  
13.01.2017

"Veselības apdrošināšana SIA "Pansionāts Rokaiži" darbiniekiem""

ID .Nr.PR 2017/1, atvēršana 25.01.2017. plkst. 10:30.

Nolikums
Jautājumi atbildes
Atvēršanas protokols
Polise
Lēmums

03.02.2017  AAS "Balta"   10858.00
12.01.2017

„Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana 2.kārta”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. APP 2017/1.

Piedāvājumus var iesniegt pie sekretāres vai sūtīt pa pastu, adrese: “Krustceļi”, Aizputes pagasts, Aizputes novads, LV-3456 līdz 23.01.2017. pl.10.00. Ar tehnisko projektu var iepazīties Aizputes pagasta pārvaldē, kontaktpersona Andris Petrovics, tālr. 29123007.

Nolikums
Tāmes
Nolikuma grozījumi

Iepirkums APP 2017/1 pārtraukts apjomu izmaiņu dēļ.

   
11.01.2017

Malkas iegāde Aizputes novada Kazdangas pagasta pārvaldes iestādēm 2017. gadam.

Identifikācijas numurs ANDKPP2017/1.

Pretendenti piedāvājumus par iepirkuma priekšmetu var iesniegt līdz 2017.gada 24. janvārim plkst. 1000, Aizputes novada domes Kazdangas pagasta pārvaldē, Ķiršu gatvē 1, Kazdangā, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, LV-3457.

Atvēršana 2017.gada 24. janvārī plkst. 1000, Aizputes novada domes Kazdangas pagasta pārvaldē, Ķiršu gatvē 1, Kazdangā, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, LV-3457

Nolikums

     
02.01.2017

"IELU APGAISMOJUMA PĀRBŪVE LIEPĀJAS, SAKAS, PARKA, RAIŅA BULV., JAUNĀS, APRIĶU, LIEPU IELU POSMOS AIZPUTĒ, AIZPUTES NOVADĀ"

Identifikācijas Nr. AND2017/1.

Piedāvājumus iesniegt līdz 18.01.2017. pl. 10:00.

Nolikums
Pielikums 7

Atvēršanas protokols

 20.01.2017

SIA "OMS"

Līgums

35858,87 
 
Aizputes novada dome 2017 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads