Komitejas

Aizputes novada domes komitejas

1.  Finanšu, budžeta un licencēšanas komiteja:

   Juris GRASMANIS priekšsēdētājs
   Linards TIĻUGS
   Gundars SISENIS
   Andris JANKOVSKIS
   Jolanta BERGA
   Pēteris BRĪNIŅŠ
   Anita ROGA

Sēdes darba kārtība 26.10.2020.

2.  Izglītības un sporta komiteja:

   Imants OZOLS, priekšsēdētājs
   Inta RUDZĪTE, priekšsēdētāja vietniece
   Linards TIĻUGS
   Skaidrīte SEGLIŅA
   Anita LEIMANTE
   Aiga ZELTAGRAUDA

Sēdes darba kārtība 16.09.2020.
  

 3.  Kultūras un tūrisma komiteja:

   Pēteris BRĪNIŅŠ, priekšsēdētājs
   Inta RUDZĪTE
   Imants OZOLS
   Anita LEIMANTE
   Mārtinš SANTS

Sēdes darba kārtība 28.09.2020
  
4.  Veselības un sociālās aprūpes komiteja:

    Anita ROGA, priekšsēdētāja
    Daiga PETRAUSKA
    Skaidrīte SEGLIŅA
    Kārlis VĪDNERS
    Aiga ZELTAGRAUDA

Sēdes darba kārtība 26.10.2020.
  
5.  Novada attīstības komiteja:

   Gundars SISENIS, priekšsēdētājs
   Juris GRASMANIS
   Andris JANKOVSKIS
   Daiga PETRAUSKA
   Mārtiņš SANTS
   Jolanta BERGA
   Kārlis VĪDNERS

Sēdes darba kārtība 26.10.2020

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads