Sabiedrības līdzdalība

Aicina uz sākotnējo sabiedrisko apspriešanu par smilts-grants ieguves ietekmi uz vidi atradnē Kazdangas pagastā

PAZIŅOJUMS par sākotnējo apspriešanu paredzētajai darbībai

Paredzētā darbība:  smilts – grants ieguve atradnē „Lielie Grantnieki”, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā.

Paredzētās darbības vieta – atradne „Lielie Grantnieki”, īpašums „Lielie Grantnieki”, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, kadastra Nr.64680080044, (zemes vienības kadastra apzīmējums 64680080016).

Ierosinātājs – SIA „BRL”, reģ.nr.52103047211, juridiskā adrese: Tirgoņu iela 22-7N, Liepāja, LV-3401.

Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra piemērota ar Valsts vides dienesta Liepājas reģionālas vides pārvaldes 2019.gada 28.februāra lēmumu Nr.LI19SI0021.

Paredzētās darbības apraksts – atradnes platība ir apmēram 2,879 ha. Derīgo materiālu plānots iegūt ar ekskavatoru un frontālo iekrāvēju. Derīgo materiālu paredzēts transportēt ar kravas automašīnām pa atradnes rietumu daļā esošo vietējās nozīmes autoceļu. lielākā ietekme prognozējama uz kaimiņu īpašumiem tiešā atradnes tuvumā un gar derīgā materiāla transportēšanas ceļu.

Sākotnējā sanāksme notiks Kazdangas saieta namā: Adrese: Pils gatvē 2, Kazdangā, Aizputes novadā 2019.gada 19.novembrī, plkst. 17.00.

Kompetentā iestāde - Vides pārraudzības valsts birojs, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ; www.vpvb.gov.lv.

Sabiedrība priekšlikums var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā līdz 2019.gada 27.novembrim.

Informācija par paredzēto darbību pieejama: Aizputes novada Attīstības nodaļā, (kontaktpersona – nodaļas vadītāja: Gunta Butrima, tālrunis 63459150, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ); Kazdangas pagasta pārvaldē: Ķiršu gatve 1, Kazdanga, Aizputes novads; SIA „BRL” pilnvarotās personas – SIA „Ģeo Eko Risinājumi”, reģ.nr.40103207530, tīmekļa vietnē – www.geoekoris.lv/aktuāli

* * *

Attīstības plānošanas dokumenta „Aizputes novada attīstības programma 2019. - 2025. gadam”
publiskās apspriešanas sanāksmju protokoli

Aizputē 27.aug.

Kazdangā 28.aug.

Cīravā 29.aug.

 

* * *

Aizputes novada dome izsludina Projektu konkursu Aizputes novada biedrībām un nodibinājumiem

Aizputes novada dome izsludina Projektu konkursu Aizputes novada biedrībām un nodibinājumiem, kura ietvaros var saņemt pašvaldības atbalstu dažādu aktivitāšu veikšanai.

Projekta mērķis: Sabiedriski nozīmīgs, oriģināls projekts Aizputes novadā. Veicinot iedzīvotāju informētību, izglītošanu un līdzdalību aktuālu novada problēmu risināšanā, sekmējot dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 4.marta līdz 2019.gada 5.aprīlim.

Sīkāka informācija: zvanot pa tālruni 63459150, vai rakstot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , vai vēršoties personīgi Aizputes novada domes Attīstības nodaļā, Atmodas ielā 22, Aizputē, 16.kab.

Iveta Kļevcova
Attīstības nodaļas projektu vadītāja
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
T: 63459150

NOLIKUMS - Projektu konkursu Aizputes novada biedrībām un nodibinājumiem

1. Pielikums - Pieteikuma veidlapa
2. Pielikums - Projekta izmaksu tāme
3. Pielikums - ATSKAITE par projekta kopējā finansējuma izlietojumu
4. Pielikums - ATSKAITE par projekta darbības un rezultātu pārskatu
5. Pielikums - Administratīvie kritēriji 2019.gada projektu pieteikumu vērtēšana
6. Pielikums - kvalitatīvie kritēriji 2019.gada projektu pieteikumu vērtēšana

 

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads