Sabiedrības līdzdalība

Pašvaldība sabiedrības iesaistei izmanto dažādas formas kā sabiedrības informēšanu, konsultācijas ar sabiedrību un sabiedrības līdzdalība.

Lai veicinātu nevalstiskā sektora un iedzīvotāju iniciatīvu līdzekļu piesaistei no dažādiem fondiem, Aizputes novada mājas lapā www.aizputesnovads.lv regulāri tiek ievietota informācija par dažādu fondu piedāvātajām iespējām.

* * *

 

* * *

Sadarbībai starp pašvaldību un biedrībām ir svarīga loma dialoga veidošanā ar iedzīvotājiem. Aizputes novada dome 2019.gadā NVO projektu konkursa ietvaros piešķīra 2733.18 EUR finansiālu atbalstu biedrību ideju realizācijai. NVO konkursa mērķis: sabiedriski nozīmīgs, oriģināls projekts Aizputes novadā, veicinot iedzīvotāju informētību, izglītošanu un līdzdalību aktuālu novada problēmu risināšanā, sekmējot dzīves kvalitātes uzlabošanos. Finansējums sadalījās sekojošu projektu īstenošanai:

BIEDRĪBA Projekta nosaukums Piešķirtais finansējums
(EUR)

Biedrības līdzfinansējums

(EUR)

Izlietotais finansējums

(EUR)

Biedrības “CĪRAVAS pagasta attīstības biedrība”

“Drošs tilts pagasta iedzīvotājiem un viesiem” 998,44 0,00

998,44

Biedrības “KODOLS” “Vasaras āra bibliotēka” 366,00 0,00

365,97

 

Biedrība

“CF Aizpute”

„Vingrosim Kopā”

290,96

0,00

232,77

 

Invalīdu biedrība “Cerība”

“Kusties vesels”

372,00

0,00

336,00

 

Biedrība “Linmeijers”

Sienas zīmējuma “DIEVS SVĒTĪ LATVIJU” izgaismošana un labiekārtošana

1000,00

0,00

800,00

Piešķirtais finansējums

 

2733,18

 

* * *

Aicina uz sākotnējo sabiedrisko apspriešanu par smilts-grants ieguves ietekmi uz vidi atradnē Kazdangas pagastā

PAZIŅOJUMS par sākotnējo apspriešanu paredzētajai darbībai

Paredzētā darbība:  smilts – grants ieguve atradnē „Lielie Grantnieki”, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā.

Paredzētās darbības vieta – atradne „Lielie Grantnieki”, īpašums „Lielie Grantnieki”, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, kadastra Nr.64680080044, (zemes vienības kadastra apzīmējums 64680080016).

Ierosinātājs – SIA „BRL”, reģ.nr.52103047211, juridiskā adrese: Tirgoņu iela 22-7N, Liepāja, LV-3401.

Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra piemērota ar Valsts vides dienesta Liepājas reģionālas vides pārvaldes 2019.gada 28.februāra lēmumu Nr.LI19SI0021.

Paredzētās darbības apraksts – atradnes platība ir apmēram 2,879 ha. Derīgo materiālu plānots iegūt ar ekskavatoru un frontālo iekrāvēju. Derīgo materiālu paredzēts transportēt ar kravas automašīnām pa atradnes rietumu daļā esošo vietējās nozīmes autoceļu. lielākā ietekme prognozējama uz kaimiņu īpašumiem tiešā atradnes tuvumā un gar derīgā materiāla transportēšanas ceļu.

Sākotnējā sanāksme notiks Kazdangas saieta namā: Adrese: Pils gatvē 2, Kazdangā, Aizputes novadā 2019.gada 19.novembrī, plkst. 17.00.

Kompetentā iestāde - Vides pārraudzības valsts birojs, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ; www.vpvb.gov.lv.

Sabiedrība priekšlikums var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā līdz 2019.gada 27.novembrim.

Informācija par paredzēto darbību pieejama: Aizputes novada Attīstības nodaļā, (kontaktpersona – nodaļas vadītāja: Gunta Butrima, tālrunis 63459150, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ); Kazdangas pagasta pārvaldē: Ķiršu gatve 1, Kazdanga, Aizputes novads; SIA „BRL” pilnvarotās personas – SIA „Ģeo Eko Risinājumi”, reģ.nr.40103207530, tīmekļa vietnē – www.geoekoris.lv/aktuāli

* * *

Attīstības plānošanas dokumenta „Aizputes novada attīstības programma 2019. - 2025. gadam”
publiskās apspriešanas sanāksmju protokoli

Aizputē 27.aug.

Kazdangā 28.aug.

Cīravā 29.aug.

 

 

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads