Aktualitātes
Vislatvijas "Ēnu diena 2011" - jau 16.februārī

Atviegloti nosacījumi un paplašināts potenciālo pieteicēju loks ESF aktivitātē "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai"

Ministru kabineta sēdē š.g. 26.oktobrī tika akceptētas būtiskas izmaiņas Latvijas Hipotēku un zemes bankas īstenotajā atbalsta programmā pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai, kuras Ekonomikas ministrija rosināja, lai atvieglotu pieteikšanās nosacījumus un paplašinātu potenciālo uzņēmējdarbības uzsācēju loku. Latvijas Hipotēku un zemes banka (LHZB) programmas „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” ietvaros sniedz atbalstu konsultāciju, apmācību, aizdevumu un grantu veidā saimnieciskās darbības uzsākšanai.

Lasīt tālāk...
 
Biznesa uzsācējiem

Bezdarbniekiem, kuri vēlas uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sniedz konsultatīvu palīdzību un finansiālu atbalstu biznesa uzsākšanai, kā arī nodrošina biznesa plānu īstenošanas atbilstības regulāru novērtēšanu 24 mēnešus no biznesa plānu īstenošanas uzsākšanas dienas.

Lasīt tālāk...
 
Iespējas ko var izdarīt elektroniski – instrukcijas, pamācības

Lai veicinātu iedzīvotāju un uzņēmēju informētību par tiem radītājām valsts un pašvaldību iespējām, ko tie var saņemt elektroniski (neizejot no mājas), RAPLM ir uzsācis aktivitāti - pamācību veidā veidot izglītojošus materiālus par e-iespējām iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
Pamācības ir vērtas uz to, ka tās tiek skaidrotas vienkāršotā valodā, ar atsaucēm uz pirmavotiem, un tiek izstrādātas kopā ar par pakalpojumiem atbildīgajām institūcijām, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestu, Uzņēmumu reģistru, Labklājības ministriju, Ceļu satiksmes drošības direkciju u.c.. Turklāt pamācības tiek veidotas skatoties no aktuālās tēmas, nevis pakalpojuma sniedzēja institūcijas (vienā pamācībā var būt aprakstīti vairāku iestāžu pakalpojumi).

Lasīt tālāk...
 


5 lapa no 5
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads