Aktualitātes
Informatīvo semināru cikls par vairākām atbalsta programmām

Biedrība "Liepājas rajona partnerība" organizē
Informatīvo semināru cikls par vairākām atbalsta programmām:

1) LEADER programma - dzīves kvalitātes uzlabošanai cilvēkiem laukos. (ELFLA projektu konkurss)
Laiks: 2013.gada 27.februāris no plkst. 12.00 - 15.00 (progrmamma)

2) LEADER programma - lauksaimniecības pārtikas produktu attīstības veicināšana vietējās attīstības stratēģijas teritorijā. (Īpaši tiek aicinātas zemnieku saimniecības, piemājas saimniecības, mājražotāji)
Laiks: 2013.gada 28.februāris no plkst. 12.00 - 15.00 (progrmamma)

3) Atbalsts zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstībai 2013.gadā (EZF projektu konkurss)
Laiks: 2013.gada 1.marts no plkst. 11.00 - 14.00 (progrmamma)

 
Izsludina atklātu projektu konkursu programmas

1. Izsludina atklātu projektu konkursu programmas "Ārpusskolas pasākumu programma" ietvaros.
2. Izsludina atklātu projektu konkursu programmas "Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem" ietvaros.
3. Izsludina atklātu projektu konkursu programmas "NVO līdzfinansējuma programma" ietvaros.
4. Sākas pieteikšanās Mācību braucieniem 2013.gada projektu konkursa ietvaros.
5. Izsludināts projektu konkurss NVO programmā Baltijas jūras reģionam.
6. Izsludināts konkurss "Par valsts finansējumu Nacionālā muzeju krājuma uzturēšanai un izmantošanai pašvaldību, autonomajos un privātajos muzejos un privātajās kolekcijās".

(Lasīt vairāk pievienotajā failā...)

 

 
Biedrības „Liepājas rajona partnerība” paziņojums

Biedrība „Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas V kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. (Lasīt vairāk pievienotajā failā...)

 

 
Biedrības „Liepājas rajona partnerība” paziņojums

Biedrība „Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas IV kārtu Rīcības  programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. (Lasīt vairāk pievienotajā failā...)

 

 
Projektu konkursi

1. Izsludina pieteikšanos par informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešo valstu tirgos
2.Izsludina projektu konkursu meliorācijas sistēmu attīstībai.
3. Atbalsts īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai kultūras jomā.
4. Izsludināts atklāts projektu konkurss jauniešu centru labiekārtošanas un to darbības nodrošināšanas atbalstam.
5. Izsludināti projektu konkursi ES programmas "Eiropa pilsoņiem" ietvaros.
6. Izsludina atklātu projektu konkursu Eiropas Atgriešanās fonda ietvaros

Sīkāka informācija pievienotajā failā

Evita Dreijere
Kurzemes plānošanas reģiona
ES Struktūrfondu informācijas centra vadītāja
Tālr.: 63807276  Fakss:63807276
Mob.t. 22012433
www.kurzemesregions.lv

 

 
Projektu konkursi

1.Izsludina jaunu programmu "Nāc un dari! Tu vari!
2. Izsludināts konkurss par Latvijas Tautas frontes 25 gadu jubilejas pasākumu īstenošanu Latvijas reģionos.
3. Latviešu fonds izsludinājis 2013. gada pieteikuma konkursu
4.Izsludināti projektu konkursi Zivju fonda pasākumu ietvaros
6. Uzsāks projektu pieņemšanu pasākuma "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" ietvaros

Sīkāka informācija pievienotajā failā

 

 
Projektu konkursi

1. Pieejams atbalsts radošajiem braucieniem Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā "Kultūra".

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.

No 9. janvāra līdz 6. februārim profesionāli mākslinieki un citi radošo profesiju pārstāvji var pieteikties radošo braucienu atbalstam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" ietvaros.

Finansiālais atbalsts paredzēts braucienam uz kādu no Ziemeļu vai Baltijas valstīm laika periodā no 1-10 dienām, tas sedz ceļa un uzturēšanās izmaksas. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā.

Plašāka informācija: http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/mobility-support

Kritēriji: http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/assessment-criteria

Pieteikšanās līdz 6. februārim Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā: http://applications.kknord.org/user/register.php

Lasīt tālāk...
 
Cilvēkresursu piesaiste zinātnei

3. Novembra beigās izsludinās otro projektu iesniegumu atlases kārtu 1.1.1.2.aktivitātē "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei"

Aktivitātes otrās kārtas mērķis ir veicināt papildu cilvēkresursu piesaisti zinātnei, veidojot zinātniskās grupas, kuras zinātniskajam un pētnieciskajam darbam piesaista jaunos zinātniekus, ārvalstu zinātniekus un re-emigrējošos Latvijas zinātniekus. Tā kā tuvākajos 3 gados Latvijā doktora zinātnisko grādu iegūs līdz 860 personām, ir nepieciešams nodrošināt Eiropas Sociālā fonda atbalstu darbavietu izveidei jaunajiem zinātniekiem, kā arī veicināt speciālistu atgriešanos, kas pašlaik strādā vai studē doktorantūrā ārvalstu augstskolās un zinātniskajos institūtos.

Lasīt tālāk...
 
Sociālās politikas eksperimentēšanas projekti

2. ES programmas "Progress" ietvaros izsludināts projektu konkurss VP/2012/007 "Call for Proposals for Social Policy Experimentations" (sociālās politikas eksperimentēšanas projekti).

Sociālās politikas eksperimenti:
- ir politikas intervence, lai rastu inovatīvus risinājumus sociālo problēmu risināšanā;
- ņemot vērā, ka nav skaidra ietekme, eksperimenti tiek ieviesti nelielā mērogā;
- tiek īstenoti ar nosacījumu, ka būs nodrošināta iespēja izmērīt to ietekmi;
- tos varētu ieviest plašākā mērogā, ja pierādītos, ka rezultāti ir pārliecinoši.

Lasīt tālāk...
 
Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma

1. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) no 2012.gada 3.decembra notiks atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana 2.1.2.2.4.apakšaktivitātes "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma" ietvaros.

Aktivitātes mērķis ir veicināt sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu inovāciju, jaunu produktu vai tehnoloģiju attīstību, tehnoloģiju pārnesi un konkurētspējas stiprināšanu.

Projekta iesniedzējs var būt Latvijā reģistrēts komersants, kas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam.

Apakšaktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 2 000 000 lati. Aktivitātes ietvaros vienam finansējuma saņēmējam maksimāli pieejamais ERAF līdzfinansējums ir 10 000 latu.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks līdz pieejamais finansējums būs izlietots, par ko tiks publicēts paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanas pārtraukšanu.

Projektu iesniegumus var iesniegt LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00 vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

Plašāka informācija par apakšaktivitāti un pieteikšanās kārtību pieejama LIAA interneta mājas lapā

 


3 lapa no 5
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads