Pašvaldības izsludinātajā NVO projektu konkursā iesniegti 10 projekti

3.aprīlī noslēdzās Aizputes novada domes izsludinātais NVO projektu konkurss, kas veltīts Latvijas valsts simtgades svinībām. Atbalstīti septiņi projekti, kopumā šo projektu realizācijai piešķirot 5000 EUR līdzfinansējumu no Aizputes novada domes budžeta.

Finansiāls atbalsts tika piešķirts tiem projektiem, kuri saņēma augstāko vidējo vērtējumu atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar konkursa nolikumu.

Pēc vērtēšanas apkopojuma piešķirt dotāciju sekojošu NVO projektu realizācijai:

Biedrības “Cīravas pagasta attīstības biedrība”, reģistrācijas Nr.40008118317, projekta “Aušana – viena no senajām amata prasmēm.” realizācijai EUR 690,-apmērā. Projekta mērķis – Dažādot un uzlabot brīvā laika pavadīšanas iespējas, sakārtojot stelles un īstenojot aušanas pamatu apmācības.

Biedrības “KODOLS”, reģistrācijas Nr.40008114283, projekta “Daba, vide, vēsture – saglabājama un popularizējama Latvijas bagātība!” realizācijai EUR 480,- apmērā. Projekta mērķis – 1. Izglītot sabiedrību par dažādām vides aktualitātēm, piedāvājot plašas daudzveidīgas nodarbības un interaktīvus materiālus un stendu dabas draugiem un pētniekiem. 2. Ar speciālistu palīdzību veikt Dzirnezera apsekošanu un izpēti vides saglabāšanai.

Biedrības “Aizputes sieviešu apvienība “INTEGRO””, reģistrācijas Nr.40008106021, projekta „Izzinot vēsturi, sakārtot tagadni, saglabājot to nākotnei.” realizācijai EUR 432,50 apmērā. Projekta mērķis – Cauri gadu simtiem nākušās latviešu tautas pamatvērtības izmantot dzīves kvalitātes uzlabošanā un ar to palīdzību veidot sakārtotu vidi.

Biedrības “Izgaismo Ideju”, reģistrācijas Nr.40008259299, projekta Tēlniecības simponijs “Cīravas Parka leģendas”” realizācijai EUR 1000,- apmērā. Projekta mērķis – Vairot mākslas pieejamību un izpratni sabiedrībā, pievēršot uzmanību mākslas spējai uzlabot un veikt praktiskus un nozīmīgus uzdevumus apkārtējās vides veidošanā un uzlabošanā.

Biedrības “Linmeijers”, reģistrācijas Nr.40008241121, projekta “DIEVS SVĒTĪ LATVIJU” realizācijai EUR 1000,- apmērā. Projekta mērķis – Izveidot lielformāta zīmējumu “DIEVS SVĒTĪ LATVIJU” uz “Linmeijera” ēkas
ārsienas (zīmējuma 2.kārtu), uzlabojot Aizputes pilsētas vizuālo tēlu un radot saistošu apskates objektu pilsētas viesiem.

Biedrība “Šilo”,reģistrācijas Nr. 40008222313, projekta “Mans dzimtais novads – mana vērtība un nākotne.” realizācijai EUR 1000,- apmērā. Projekta mērķis – Dzimtā novada vēsturisko vietu un dabas sniegto brīvā laika pavadīšanas iespēju apzināšana un novērtēšana.

Biedrība “Pagasta bitītes”, reģistrācijas Nr.40008261819, projekta “Saliedējoties veidojam Latviju skaistāku” realizācijai EUR 397,50,- apmērā. Stiprināt paaudžu sadarbību un patriotismu, kopīgi uzlabojot apkārtējo vidi un pilnvērtīgi pavadot brīvo laiku.

Vērtēšanas komisija saka lielu paldies ikvienai Biedrībai par dalību konkursā.

Aizputes novada domes
NVO projektu konkursa vērtēšanas komisija

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads