"Dabas tūrisma infrastruktūras izveidošana Kazdangas parka teritorijā"

Aizputes novadā realizēts projekts Nr. 16-02-AL13-A019.2202-000016 "Dabas tūrisma infrastruktūras izveidošana Kazdangas parka teritorijā".

 Aizputes novada dome ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai programmas (ELFLA) atbalstu 2017.gadā realizēja projektu "Dabas tūrisma infrastruktūras izveidošana Kazdangas parka teritorijā". Projekta mērķis - attīstīt dabas tūrisma infrastruktūru Kazdangas parkā, izbūvējot pāri Dzirnezeram gājēju pontonu laipu un skatu torni - izveidojot ekonomiski aktīvu vietu Kurzemes reģionā, izmantojot dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma potenciālu.

Projekta rezultātā ir izveidots jauns dabas tūrisma infrastruktūras objekts -gājēju pontonu laipa uz pontoniem pāri Dzirnezeram, 2 metrus plata un 190 metrus gara, bet skatu tornis ir 2,7 metru augstumā virs mainīgā ūdens līmeņa putnu, dzīvnieku un dabas daudzveidības vērošanai. Laipas materiāls ir Skandināvijas egle. Ir labiekārtoti arī divi celiņi, kas ved pie laipas. Jaunā gada sākumā Kazdangas muzejā būs apskatāma fotoizstāde par gājēju pontonu laipas izbūvi.

Šāda tipa dabas tūrisma infrastruktūra pagaidām ir vienīgā Dienvidkurzemē. Gājēju pontonu laipa tagad savieno abus Dzirnezera krastus, un iedzīvotāji, dodoties pa 7 km garo dabas taku, var izbaudīt apkārtni ar daudzveidīgo dabu vietā, kur ezerā ietek Alokstes upe. Piekļuve Dzirnezeram un parka dabas takai ir pielāgota arī cilvēkiem ratiņkrēslos. Parkam ir 3 daļas – Kazdangas parks, Šēfera birzs, Valātas parks. Dzirnezers 10 ha platībā, kā arī vairāki nelieli ainavu dīķi piešķir parkam īpašu burvību.

Kazdangas muižas vēsturiskā apbūve un kultūrvide ar 196 ha lielo Kazdangas parku, ir ievērojams resurss tūrisma attīstībai, iedzīvotāju izglītošanai un lauku apdzīvotas vietas izaugsmei. Vecais muižas parks ar unikālu kultūrainavu, Valsts nozīmes aizsargājamais kultūras piemineklis, sākts veidot baronu Manteifeļu laikā 1840.gadā, ir lielākais Latvijas dendroloģiskais parks. Tajā botāniķi apzinājuši ap 242 koku un krūmu sugām, no kurām 127 ir svešzemju sugas. Lielu popularitāti Latvijā un starptautiskā mērogā iegūst putnu vērošanas tūrisms; parkā ornitologi apzināja 150 putnu sugas, t.sk.11 dažādas kauķu sugas, 8 zīlīšu sugas.

Parka attīstībā iesaistās pašvaldība un vietējie iedzīvotāji: izveidota atpūtas vieta pie Dzirnezera, gājēju taciņas, veloceliņš, koka skulptūras, avotiņa vieta, labirints no spirejām. Tiek kopti un saglabāti senie parka vēstures un dabas objekti: dižkoki, akmens soliņi, grota, Vītoliņu pilskalns, 5 zivju dīķi, piemiņas akmeņi, aleja, senās skatu vietas. Vietējie iedzīvotāji un viesi iepazīst un bauda dabu, nūjo, skrien, orientējas, makšķerē, brauc ar velosipēdiem, dodas izzinošos pārgājienos pa parku, kas veidojas kā pievilcīga un draudzīga vieta.

Kazdangas parks saskaņā ar Aizputes novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, tiek pakāpeniski veidota kā vides izglītības dabiskā bāze, kļūstot pieejamāks dabas norišu vērošanai, izglītībai, tūrismam, kultūras pasākumiem, veselīgai atpūtai, izziņai, sportam. Līdz ar to tiek veicināta arī lauku sociālās, ekonomiskās un kultūras vides saglabāšana un ilgtspējīgu izmantošana.

Lauku attīstības programmas līdzekļu piesaiste ir svarīgs atbalsts tūrisma un lauku vides attīstībai, jo novadā pieaug apmeklētāju interese par dabas un kultūras mantojumu. Pēc Kazdangas Tūrisma informācijas centra un Kazdangas muzeja ziņām 2016.gadā kopējais tūristu skaits bija 5170 personas. Muzeju apmeklēja 1815 personas, savukārt naktsmītnes Kazdangas Saieta namā izmantoja 2350 personas. Radošās darbnīcas Kazdangas pilī apmeklēja 657 dalībnieki. Katru gadu Kazdangā notiek Parka svētki, bērnu un jauniešu vasaras nometnes, tiek organizētas Dabas skolas nodarbības.

Biedrības "Liepājas rajona partnerība" stratēģijas 2015. -2020.gadam SVID analīzē ir noteiktas stiprās puses: teritorija bagāta ar dabas mantojuma vērtībām un objektiem, un ir labas iestrādes tūrisma attīstībai.

Projekta ilgtspēja ir tūrisma veicināšana un kultūrvēsturiskā mantojuma potenciāla izmantošana reģiona attīstībai, jo teritorija veidojas interesanta ne tikai novada iedzīvotājiem, bet arī iebraucējiem - tūristiem, muzeja un kultūras pasākumu apmeklētājiem, dabas draugiem, biologiem, ornitologiem, arhitektiem, ainavu speciālistiem, kuri izvēlas Kazdangu izziņai, pieredzes apmaiņai vai nesteidzīgai atpūtai.

Projektu iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai programmai sagatavoja projektu vadītāja Biruta Konrāde. Iepirkumu būvdarbiem veica Kazdangas pagasta pārvalde.

Būvprojekta autors, kurš veica arī būvuzraudzību projekta realizācijas laikā, ir Viktors Bērziņš. Projekta būvuzraugs Vitālijs Svenčs. Būvdarbu veicējs: SIA “Smart Energy”.

Finansējuma saņēmējs - Aizputes novada dome. Kopējās tūrisma infrastruktūras būvniecības izmaksas ir 101 225 EUR apmērā. Attiecināmās izmaksas no ELFLA LEADER programmas ir 50 000 EUR.

Aizputes novada domes Attīstības nodaļa

Vairāk bildes...

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads