Vislatvijas "Ēnu diena 2011" - jau 16.februārī

Atviegloti nosacījumi un paplašināts potenciālo pieteicēju loks ESF aktivitātē "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai"

Ministru kabineta sēdē š.g. 26.oktobrī tika akceptētas būtiskas izmaiņas Latvijas Hipotēku un zemes bankas īstenotajā atbalsta programmā pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai, kuras Ekonomikas ministrija rosināja, lai atvieglotu pieteikšanās nosacījumus un paplašinātu potenciālo uzņēmējdarbības uzsācēju loku. Latvijas Hipotēku un zemes banka (LHZB) programmas „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” ietvaros sniedz atbalstu konsultāciju, apmācību, aizdevumu un grantu veidā saimnieciskās darbības uzsākšanai.

Uz atbalstu var pretendēt iedzīvotāji darbspējas vecumā, ieskaitot bezdarbniekus, kuri ir izteikuši vēlmi uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību, kā arī jaundibinātie komersanti. Mērķis ir saimnieciskās darbības aktivitātes paaugstināšana valstī, attīstot biznesa uzsācēju zināšanas un iemaņas, kā arī sniedzot nepieciešamo finansiālo atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai. Programma piedāvā kompleksu atbalstu biznesa uzsācējiem un jaundibinātajiem komersantiem, t.i.: konsultācijas, apmācības  un finansējumu aizdevumu un grantu veidā sava biznesa uzsākšanai.

Informācijas avots un sīkāka informācija: http://www.altum.lv/public/atbalsts-komercdarbibas-uzsacejiem.html

Sīkāka informācija AS SEB bankas mājas lapā

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads