"Bēbīšu skoliņa"

Dāvāsim savam bērniņam laiku

Aicinām māmiņas un bērniņus, vecumā līdz 3 gadiem, uz “Bēbīšu skoliņu”, kur mēs kopīgi ar bērniņiem apgūstam jaunas, attīstošas rotaļas, dziedam, dalamies pieredzē un pavadām laiku sadraudzībā. “Bēbīšu skoliņā”  1 reizi mēnesī tiek pieaicināti dažādi speciālisti.

Tuvāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 28201020.
Vienmēr ar prieku gaidām Tieši Jūs!

Vecākiem un mazuļiem!
IZVĒLIES ATBILSTOŠI SAVĀM INTERESĒM UN VAJADZĪBĀM!

Vecākiem un mazuļiem!
„Bēbīšu skoliņa” – mazuļi, kopā ar vecākiem darbojas caur dziesmām, attīstošām rotaļām, masāža. Tā tiek attīstīta bērna fiziskā un emocionālā pasaule.
Nodarbības – ceturtdienās plkst. 11:00, vecums līdz 3 gadiem.

Jūsu mazuļiem!
Rotaļu - pieskatīšanas grupa – vecāki var atstāt savus mazuļus drošā auklīšu uzraudzībā. Mazuļiem ir iespēja iepazīties ar citiem bērniņiem, spēlēties, dziedāt, pastaigāties. Bērniņus var atstāt gan uz dažām stundām, gan visu dienu, iepriekš par to vienojoties.
Grupa darbojas katru darba dienu no plkst. 8:00 - 18:00; - no 1 gada līdz skolas vecumam

Jūsu mazuļiem!
Runas attīstības nodarbības – 1 x nedēļā iespēja piedalīties runas attīstības nodarbībā, kuru vada logopēds. Ir iespējama arī individuāla konsultācija. Vecums no 2,5 – 6 gadiem.

Jūsu mazuļiem!
Mūzikas nodarbības un ansamblis “Notiņas” – 1 x nedēļā iespēja piedalīties mūzika nodarbībās, lai apgūtu pirmos soļus mūzikā, rastu prieku dziedot un kopā iesaistītos ansamblītī, lai vairākas reizes gadā uzstātos arī uz skatuves. Vecums no 2,5 – 6 gadiem

Vecākiem!
Tiek rīkoti semināri, lekcijas, pieaicinot lektorus vai citus speciālistus projektu ietvaros vai individuāli.

Tas viss – Kuldīgas ielā 10, Aizputē (ieeja no sētas puses). Sīkāka informācija pa telefonu 28201020

Centriņā " Viss mazuļiem" notiek dažādas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem un šinī sezonā, paralēli tām nodarbībām, kuras bijušas līdz šim, piedāvājam apgūt vēl jaunas iemaņas un prasmes, atbilstoši katra vajadzībām un interesēm.Nodarbības - pirmsskolas vecuma bērniem notiek pēc noteiktas programmas, bērna vispusīgai attīstībai.

Kā līdz šim: - Rotaļu stunda angļu vai vācu valodā! ( no 2,5 gadu vecuma) - Tieši pirmsskolas vecumā valodas apguve padodas vis vieglāk un caur rotaļām, uzskates materiāliem, pasaku varoņiem bērni darbojas ar prieku.

- Mākslas studija( no 2,5 gadu vecuma) - kur nodarbības veidotas bērna radošai, vispusīgai izaugsmei. Zīmējot, veidojot bērns mācās salikt krāsu toņus un trenē rokas sīko muskulatūru, kas savukārt ir pamats rakstīšanai un lasīšanai.

- Attīstošā vingrošana (no 2,5 gadu vecuma) -Kustību attīstības, ritma, stājas veidošana, muskulatūras nostiprināšana, līdzsvara izjūtas veidošana, darbojoties caur rotaļām, iejūtoties pasaku varoņos u.t.t.

- J A U N U M S ! " Burtu skoliņa" (no 2,5 gadu vecuma)- interesantākai un vieglākai burtu apguvei, pēc noteiktas programmas, caur rotaļām, dziesmām, uzvedumiem, - nepiespiesti, bet aizraujoši!

Muzikāli attīstošā nodarbība (no 2,5 gadu vecuma) - dziesmas, rotaļas, ritms, mūzikas instrumenti, skaņu saklausīšana. Apmeklējot nodarbību tik likti pirmie pamati mūzikā.
Centriņā darbojas logopēds, psihologs ( ar ģimenēm un individuāli), koriģējošās vingrošanas speciālists, sociālais pedagogs.

Katru darba dienu strādā Rotaļu - pieskatīšanas grupa, kur mazuļus var atstāt drošā auklīšu uzraudzībā, kā arī ar mazuļiem darbojas pedagogs, vadot nodarbības atkarībā no nedēļas tēmas.
Ir pieejams auklīšu dienests - bērna slimības, kā arī citos gadījumos.

"Bēbīšu skoliņa" - kopā ar māmiņu, sākot no 4 mēnešiem, tiek strādāts pēc Zviedrijā veidotas " Bēbīšu skoliņas" programmas, kuru izstrādājuši, logopēds, bērnu ārsts un pedagogs, mazuļa vispusīgai attīstībai.

Par semināriem ģimenēm, vecākiem, māmiņām sekojiet informācijai. Tematiski vakari notiek 1 x mēnesī - mēneša pēdējā otrdienā.

NĀKSIM KOPĀ UN DĀVĀSIM ŠĀDU IESPĒJU MŪSU MAZAJIEM MĪLUĻIEM!

Tuvāka informācija pa telefonu 28201020 vai mūs apciemojot biedrībā " Aizputes Samarietis" telpās, Kuldīgas ielā 8.

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.