Image

Izsoles

Nomas tiesības nekustamā īpašuma “Apriķu Krastiņi” zemes gabala daļai 0,71 ha platībā, k.n. 6472 004 0167, Lažas pagasts

Aizputes novada pašvaldība rīko atkārtotu rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesībām zemes gabala daļai 0,71 ha platībā Lažas pagasta nekustamā īpašuma "Apriķu Krastiņi" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6472 004 0167.

Izsole notiks 2021. gada 16.martā plkst.9.00 Aizputes novada domē Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.

Nomas  objekts sastāv no 0,71 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras lietošanas veids – dabīgās ganības. Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 28 EUR (neieskaitot PVN), izsoles solis 1 EUR.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 15.martam plkst.16.00, iesniedzot pieteikumu slēgtā aploksnē Aizputes novada domes Vienotajā valsts un pašvaldību klienta apkalpošanas centrā ar norādi vienā pusē "Nomas tiesību izsole  īpašumam "Apriķu Krastiņi" Lažas pagastā, Aizputes novadā, ar apsaimniekojamo platību 0,71 ha" un ar norādi otrā pusē "Izsoles dalībnieka juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds".

 

  downloadIzsoles noteikumi

 

AprikuKrast0.71h

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.