Izziņas saņemšana par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā

Personai, uz kuru attiecas likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" nosacījumi, jāiesniedz iesniegums izziņas saņemšanai par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas privatizējamā zeme.

Darījuma akts ir derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā tikai tad, ja tam pievienota minētā izziņa.

 

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:

  • Iesniegums (veidlapa);
  • Darījuma akts par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā (kopija);
  • Citi dokumenti pēc pieprasījuma (pilnvara vai citi dokumenti).

 

Iesniegumu var iesniegt:

  • Klātienē - Aizputes novada domē, 1.stāvā , 9.kabinetā (Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā);
  • elektroniski, izmantojot www.latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” (https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts)
  • elektroniski e-pastā ar drošu elektronisko parakstu,
  • nosūtot pa pastu.

 

Aizputes novada domes nekustamo īpašumu nodaļa izziņu par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā elektroniski pievieno Zemesgrāmatu nodalījumā 20 darbdienu laikā no personas iesnieguma iesniegšanas pašvaldībā.

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.