Atļaujas izsniegšana publiska pasākuma organizēšanai

Lai pieteiktu publisku pasākumu un saņemtu atļauju tā rīkošanai, pasākuma organizators pašvaldībai, ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma, iesniedz iesniegumu.

Pašvaldība neizsniedz atļauju pasākumu rīkošanai piemiņas dienās, kas noteiktas:

  • 25. martā,
  • 8. maijā,
  • 14. jūnijā,
  • 4. jūlijā.

Nosacījums neattiecas uz publiskiem pasākumiem, kuru veids un mērķis atbilst šo piemiņas dienu raksturam.

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1. Iesniegums - veidlapa "Iesniegums publiska pasākuma rīkošanai";

2. Līguma ar kārtības uzturētājiem kopija;

3. Līguma ar personām, kas atbildīgas par publiskā pasākuma tehnisko drošību kopija;

4. Līguma ar personām, kas atbildīgas par publiskā pasākuma sabiedrisko kārtību un drošību;

5. Bīstamo iekārtu valdītāja to lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas (ja pasākuma vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas);

6. Pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišana tā rīkošanai (ja īpašnieks nav pasākuma organizators);

7. Detalizēts pasākuma plāns.

 

IEVĒRĪBAI!

  • Ja plānotais publiskais pasākums paredz sporta sacensības, pasākuma organizators iesniegumam pievieno sporta sacensību nolikumu.
  • Ja plānotais publiskais pasākums paredz sacensības autosportā, motosportā vai ūdens motosportā, pasākuma organizators iesniegumam pievieno Sporta likumā noteiktajā kārtībā attiecīgajā sporta veidā atzītās sporta federācijas izsniegtu sacensību norises vietas (trases) licences un attiecīgajā sporta veidā licencēta atbilstošas kategorijas galvenā tiesneša licences kopijas, uzrādot oriģinālu, vai notariāli apliecinātas kopijas.

 

Atļauju izsniedz 10 darba dienu laikā izvēlētajā veidā:

  • klātienē;
  • e-adresē;
  • e-pastā.
Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.