Image

Būs pieejami 14,7 miljoni eiro inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai

2021. gada 7. janvāra Ministru kabineta sēdē apstiprinātie Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2020.gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” noteikumi paredz, ka uzņēmējiem būs pieejams finansējums 14,7 miljonu eiro apmērā inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai. Šīs programmas ieviešanu administrēs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

Programmas mērķis ir veicināt augstākas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanu, trīs jomās: “zaļās” inovācijas, dzīves līmeni atbalstošas tehnoloģijas un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

“Ar Norvēģijas finanšu instrumenta starpniecību vēlamies veidot pozitīvos piemērus kā mainīt uzņēmējdarbības modeli, pielāgojoties jaunajiem apstākļiem, kuros arvien vairāk pieaug prasības pret vides standartiem un procesu digitalizāciju. Ar šo atbalstu būs iespēja ieviest jaunas tehnoloģijas, modernizēt ražošanu un celt savu konkurētspēju,” tā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktors Kaspars Rožkalns.

Atbalstam varēs pieteikties mazie un vidējie uzņēmumi, kas izstrādās jaunas tehnoloģijas, piedāvājot tās tirgū, kā arī uzņēmumi, kas ieviesīs ražošanā jaunus produktus un risinājumus, pielāgojot un modernizējot esošās ražotnes vai izveidojot jaunas. Papildus tiks izveidots arī Tehnoloģiju biznesa centrs, kurš strādās kā kontaktu punkts starp uzņēmējiem, augstskolām un pētniecības iestādēm inovatīvu ideju attīstībā.

200 līdz 600 tūkstoši eiro

Pirmais solis programmas ieviešanā būs atklātais konkurss “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā”, kuru plānots izsludināt 2021. gada pirmajā ceturksnī.

Šajā programmas sadaļā tiks atbalstītas darbības, kas saistītas ar jaunu iekārtu, programmatūras, licenču un patentu iegādi zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā, informācijas un komunikācijas pasākumu nodrošināšanai, pasākumiem, kas saistīti ar jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanu ražošanā. Tāpat tiks sniegts atbalsts projekta partneru piesaistei, lai nodrošinātu zināšanu pārnesi un ieviestu ražošanā produktus un tehnoloģijas ar samazinātu ietekmi uz vidi. Savukārt IKT jomā tie varētu būt produkti, kas nodrošina digitalizāciju vai automatizāciju ražošanas procesā. Būtisks kritērijs dalībai šajā konkursā ir jauna produkta ieviešana ražošanā.

Atbalsts vienam projektam šajā programmas sadaļā ir no 200 līdz 600 tūkstošiem eiro. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte ir no 45% līdz 55% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Arī mazākiem projektiem

2021. gada otrajā un trešajā ceturksnī plānots izsludināt pieteikšanos uz neliela apjoma grantiem. Proti, uzņēmumiem būs iespēja saņemt līdzfinansējumu līdz 70% no attiecināmajām izmaksām tādām aktivitātēm kā eksperimentālā izstrāde, tajā skaitā jauna produkta vai tehnoloģijas prototipa izgatavošana, komandējuma izmaksām, materiālu iegādei, produkta vai tehnoloģijas testēšanai, sertificēšanai, intelektuālā īpašuma nostiprināšanai, informācijas un komunikācijas pasākumiem, kā arī projekta partnera piesaistei.

Atbalsts vienam neliela apjoma grantu shēmu projektam ir no 10 līdz 130 tūkstošiem eiro ar atbalsta intensitāti līdz 70%.

Programmu sadarbībā ar Norvēģijas karalistes valsts institūciju “Innovation Norway” īstenos LIAA. Kopējais Norvēģijas finanšu instrumenta piešķīrums ir 12,5 miljoni eiro, bet Latvijas valsts līdzfinansējums ir 2,2 miljoni eiro.

Informācijai par atvērtajiem uzsaukumiem iespējams sekot līdz Norvēģijas finanšu instrumenta tīmekļa vietnes sadaļā “Bizness un Inovācijas“, kā arī LIAA tīmekļa vietnes sadaļā “Norvēģijas finanšu instruments“.

Pašvaldības policija
Medicīnisā palīdzība
Aizputes novada bāriņtiesa
Aizputes avīze
Aizputes muzejs
Biogrāfiskā vārdnīca

Valsts ir Internetā!

E-pakalpjumu portāls

Ideju māja

epakalpojumu portāls

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.