Mūžizglītība Aizputes novadā

TIC un PIC ēka Aizputē

Aizputes novada Tūrisma informācijas un Mūžizglītības centrs darbojas Aizputē, Atmodas ielā 16. Tas tiks atklāts 2014.gada 3.jūnijā. Mūžizglītības centra  (MIC) mērķis - īstenot pieaugušo izglītību Aizputes novadā saskaņā ar Aizputes novada attīstības prioritātēm un LR mūžizglītības pamatnostādnēm.

Centra darbības mērķis – veicināt pašvaldības iesaistīšanos kvalitatīvas izglītības attīstībā Aizputes novada un reģiona sociāli ekonomiskajai izaugsmei.

Centra galvenie darbības virzieni un uzdevumi: koordinēt, organizēt un plānot pieaugušo izglītības darbu novadā; rīkot seminārus, kursus, lekcijas un citus mūžizglītības pasākumus, attīstīt radošās iniciatīvas. Galvenie finansējuma avoti ir Aizputes novada domes budžets un attīstībai piesaistītie ES finanšu resursi.

Mūžizglītības centrs veido sadarbību ar biedrībām, Kurzemes plānošanas reģionu un citām institūcijām, kas veicina Centra mērķu sasniegšanu un funkciju izpildi.

2019. gadā īstenoti apmācību cikli, semināri un organizēta konference novada iedzīvotājiem:

  • Angļu valodas kursi tiek organizēti jau ceturto gadu. Notikušas 36 nodarbības no 2019.gada janvāra līdz decembrim.
  • Seminārs” Kā saglabāt sevi darbā.” Lektore psiholoģe Kristīne Maka.
  • Semināru cikls “Skolotāja palīga loma kompetenču izglītības ieviešanā un pārmaiņu procesā izglītības iestādē”. PII pedagogiem un palīgiem. Vadītāja Daila Frīdmane.
  • Nodarbību cikls (6 lekcijas) ”Bērnu emocionālā audzināšana”. Lektore Ineta Jaunskalže.
  • Seminārs “Ķiploku audzēšana, stādīšana, kopšana, pavairošana un novākšana”. Lektors Māris Narvils.
  • Konference “Kazdangas dabas parka dendroloģiskās vērtības un to uzturēšana”. Lekcijas Kazdangas pils muzejā. Lektore Kristīne Zikmane “SIA LABIE KOKI eksperti”.

Kopā 2019.gadā izglītojošos ciklos un pasākumos piedalījās 431 iedzīvotāji.

Salīdzinot ar 2018.gadu, izglītojošos ciklos un pasākumos ir piedalījušies nedaudz mazāk iedzīvotāju. Visapmeklētākais bija nodarbību cikls (6 lekcijas) “Bērnu emocionālā audzināšana”. Kopā to apmeklēja vairāk 62 cilvēki. Notika konference par kultūrvēsturisko mantojumu, kurā piedalījās 20 novada un reģiona iedzīvotāji.

Ir noorganizēti angļu valodas kursi gada garumā, kā arī nodarbību cikli lauksaimniekiem. Vairāk iedzīvotāju apmeklēja angļu valodas kursus, salīdzinot ar iepriekšējiem 2 gadiem.

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu un palīgu apmācību ciklā “Skolotāja palīga loma kompetenču izglītības ieviešanā un pārmaiņu procesā izglītības iestādē”  bija 2 nodarbības. Tajās piedalījās Aizputes novada 66 PII pedagogi un palīgi, kuri papildina savas zināšanas jau ceturto gadu MIC organizētajos kursos.

Centrs saziņai ar sabiedrību izmanto dažādus informācijas kanālus: Aizputes novada avīze, mājas lapa, sociālie tīkli, reģionālie laikraksti.

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.