Publiskie iepirkumi - 2019

Aizputes novada dome informē, ka sakarā ar grozījumiem Publisko iepirkumu likumā (PIL), no 2019.gada 1.oktobra visa informācija par domes iepirkumiem tiks ievietota Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).

Tas nozīmē, ka no 2019. gada 1. oktobra piedāvājumus iepirkumos no 10 000 EUR precēm un pakalpojumiem, kā arī no 20 000 EUR būvdarbiem varēs iesniegt tikai elektroniskā formā, tādējādi no 1. oktobra piedāvājumi vairs netiks pieņemti papīra formā.

Komersantus, kuri vēlas piedalīties mazajos iepirkumos un vēl nav sākuši izmantot EIS sistēmu piedāvājumu iesniegšanai, iesakām iepazīties ar EIS video pašmācības materiālu komplektu (http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem/) un savlaicīgi reģistrēties EIS, lai turpmāk varētu iesniegt piedāvājumus elektroniski.

Visa informācija par Aizputes novada domes pasūtījumiem atrodas Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

Publisko iepirkumu likuma Pārejas noteikumu 3.punkts paredz no 2019.gada 1.oktobra Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursa vides obligātu piemērošanu 9. un 10. pantā minētajiem iepirkumiem, kurus veic atvasinātās publiskās personas un to iestādes (pašvaldības un pašvaldību iestādēm), gan iepirkuma izsludināšanai gan piedāvājumu iesniegšanai.

Saistošie noteikumis - Kārtība, kādā Aizputes novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi

Publicēšanas datums
Iepirkuma priekšmets
Lēmuma pieņemšanas datums
Līguma izpildītājs
Līgumcena, EUR (bez PVN)
19.11.2019.

"Malkas piegāde SIA "Pansionāts Rokaiži"

id.Nr.PR 2019/3, atvēršana 02.12.2019, plkst.10.00 grāmatvedībā 9sapulču telpā

Nolikums un veidlapa

     
18.10.2019.

"Ēdināšanas pakalpojums Aizputes novada vidusskolas Cīravas konsultāciju punkta izglītojamiem"

Pakalpojums veicams projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros."

Piedāvājumus iesūtīt projekta koordinatoram Aizputes novadā Antrai Grasmanei, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.,līdz 2019.gada 31.10.2019.

Specifikācija
Veidlapa

     
03.10.2019.

"Aizputes novada domes Cīravas pagasta pārvaldes garāžas un noliktavu telpu iekšējo sienu apmetuma atjaunošana un logu aiļu apdare"

Cenu aptaujas identifikācijas numurs  CPP 2019/ 4 CA

Piedāvājumus iesniegt līdz 11.10.2019. plkst.14:00 nosūtot elektroniski uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai pa pastu: Aizputes novada domes Cīravas pagasta pārvalde, "Gaismas", Cīrava, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV-3453, vai iesniegt pagasta pārvaldē sekretārei darba dienās no 08.00-16.00

Nolikums
Piedāvājuma tāme

 14.10.2019.

Lēmums

 SIA "TAP"

 3817,08

14.08.2019.

Aizputes novada Cīravas pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana"

Cenu aptaujas identifikācijas numurs  CPP 2019/ 3 CA

Piedāvājumus iesniegt līdz 28.08.2019. plkst.14:00 nosūtot elektroniski uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.vai pa pastu Aizputes novada domes Cīravas pagasta pārvalde, "Gaismas", Cīrava, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV-3453, vai iesniegt pagasta pārvaldē sekretārei darba dienās no 08.00-16.00

Nolikums

 02.09.2019.

Lēmums

   
08.08.2019.

"Kurināmās koknes - zaru šķeldas piegāde"

SIA "KS Cīrava" siltumenerģijas ražošanai 2019./2020.gada sezonā

 Atvēršanas protokols

Nolikums

Lēmums

 SIA „S.A.Mežs”

 EUR 11.30

(ber.m3ar piegādi)

03.07.2019.

"Kurināmās koksnes šķeldas, skaidu un malkas piegāde" SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” siltumenerģijas ražošanai 2019./2020. gada sezonā

Identifikācijas Nr. AKU/2019/7

Nolikumu var saņemt SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” birojā Kalvenes ielā 2, Aizputē, vai elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Piedāvājumus iesniegt personīgi vai sūtot pa pastu uz adresi: SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” Kalvenes ielā 2, Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš-2019.gada 22.jūlijs līdz plkst.10:00.

 

Šķelda:

SIA "ŪSI" 

SIA "Kurzemes ceļinieks un būvnieks"

SIA "ATEX"    

Skaidas:

SIA "ATEX"

Malka:

SIA "AM Forest"

(par 1 m3)

12.00

11.99

12.00

10.00

27.00

 05.06.2019

"Kurināmās malkas iegāde Aizputes novada Cīravas pagasta pārvaldes iestādei Dzērves pamatskola"

Cenu aptaujas identifikācijas numurs  CPP 2019/1CA

Piedāvājumus iesniegt līdz 27.06.2019. plkst.14:00 nosūtot elektroniski uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai pa pastu Aizputes novada domes Cīravas pagasta pārvalde, "Gaismas", Cīrava, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV-3453, vai iesniegt pagasta pārvaldē sekretārei darba dienās no 08.00-16.00.

Nolikums

 28.06.2019.

Lēmums

AS "Latvijas Finieris"  5556.00
16.05.2019

"Pārtikas produktu piegāde SIA "Pansionāts Rokaiži"

Id.Nr.PR 2019/2

Atvēršana 28.05.2019, plkst.10:30.

Nolikums
Specifikācija

     
 12.04.2019

Cenu aptauja: „Kurināmas malkas iegāde Aizputes novada domes Kalvenes pagasta pārvaldei un Kalvenes pamatskolai”

Identifikācijas Nr. KPP 2019/2/CA

Piedāvājumus iesniegt līdz 26.04.2019. plkst.13:00 Kalvenes pagasta pārvaldē, Skolas iela 21, Kalvene, Kalvenes pagasts, Aizputes novads, LV-3443, sekretārei darba dienās no plkst.8:00 līdz 16:00, vai parakstītu nosūtot elektroniski uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tehniskā specifikācija

26.04.2019

Lēmums

 SIA “AM FOREST”  8937.50
28.03.2019

“Aizputes novada Kalvenes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi”

Identifikācijas numurs: KPP2019/1.

Piedāvājumus iesniegt līdz 08.04.2019. plkst.14:00, Kalvenes pagasta pārvaldē, Skolas ielā 21, Kalvene, Kalvenes pagasts, Aizputes novads, LV-3443

Nolikums

 08.04.2019

Lēmums

SIA “Taku meistars” 20137.50 
 

SIA “Aizputes nami”, izsludina iepirkumu: “Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Saules ielā 5, Aizputē”

Iepirkuma identifikācijas Nr. AN 2019/1

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2019. gada 12.aprīlim plkst. 11:00, Elektroniskās Iepirkumu Sistēmā https://www.eis.gov.lv

Ar iepirkuma nolikumu un būvprojektiem var iepazīties Aizputes novada pircēju profilā.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski.

 12.04.2019

Iepirkuma ziņojums

 SIA "Pro Dev"  671218.64
 26.02.2019

Aizputes novada grants seguma ceļu infrastruktūras pārbūve 2.kārta”

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2019/3/ELFLA/LAP.

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2019. gada 21.martam plkst. 11:00, Elektroniskās Iepirkumu Sistēmā https://www.eis.gov.lv

Ar iepirkuma nolikumu un būvprojektiem var iepazīties Aizputes novada pircēju profilā

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski.

     
20.02.2019

"Apgaismojuma tīklu pārbūve Jelgavas, J.Mātera, Pļavu, Peldu, Lažas un Vītolu ielu posmos Aizputē, Aizputes novadā"

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2019/2.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2019.gada 5.martam, plkst. 11:00 Aizputes novada domē, Aizputē, Atmodas ielā 22, domes sekretārei (9.kabinetā, VPVKAC), darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00.

Nolikums
Tehniskā shēma

Atvēršanas protoklos

     
06.02.2019

"Veselības apdrošināšana SIA "Pansionāts Rokaiži" darbiniekiem"""

ID. Nr. PR 2019/1.

Atvēŗšana 2019.gada 25.februārī, plkst.10.30.

Nolikums
Atvēršanas protokols

25.02.2019

Lēmums

   
24.01.2019

SIA "AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS" veic tirgus izpēti "Kompresora piegāde un uzstādīšana Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, Aizputē"

Tirgus izpētes identifikācijas Nr. AKU 2019/1.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 7.februāris.

Nolikums

     

 04.01.2019

 "Aizputes novada videonovērošanas sistēmas izveide"

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2019/1/ERAF.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2019.gada 15.janvārim, plkst. 11:00 Aizputes novada domē, Aizputē, Atmodas ielā 22, domes sekretārei (9.kabinetā, VPVKAC), darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00.

Nolikums
7.pielikums - Tehniskā specifikācija
8.pielikums - Būvprojekts
8.pielikums - Tāme

Jautājums - atbilde

Atvēršanas protokols

22.01.2019.

Lēmums

SIA "Datu tehnoloģiju grupa"

 30245,58

 

No 01.01.2019. Aizputes novada domes pircēja profils atrodas valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) www.eis.gov.lv, e-konkursa vidē, kur tiek ievietota informācija par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

Par izmaiņām lasīt šeit: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/1364">https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/1364

Aizputes novada domes pircēja profilu var atrast šeit: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier">https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

No 01.10.2019. Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkumiem pieteikumu/piedāvājumu iesniegšana notiks tikai EIS e-konkursa vidē.

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.