Publiskie iepirkumi - 2015

Publicēšanas datums

Iepirkuma priekšmets

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma izpildītājs

Līgumcena, EUR (bez PVN)

05.11.2015

Pārtikas iepirkums Aizputes pagasta pamatskolai

Iepirkuma identifikācijas Nr. APP2015/4. Piedāvājumus iesniegt personīgi vai sūtīt pa pastu līdz 2015.gada 16.novembrim pl.9.00. Adrese: “Krustceļi”, Aizputes pagasts, Aizputes novads, LV-3456

Nolikums

Atvēršanas protokols

 02.12.2015

Lēmums

1.d. SIA "Elpa"; 2.d. SIA "Kabuleti Fruit"; 3.d. AS "LPB" Maiznīca Priekule; 4.d. SIA "Kabuleti Fruit"; 5.d. SIA "Kabuleti Fruit"; 6.d. SIA "Futurus Food"; 7.d. SIA "Kurzemes gaļsaimnieks"; 8.d. SIA "Futurus Food"; 9.d. SIA "Kabuleti Fruit"

 1.d. 2056,10; 2.d. 1431,20; 3.d.1173,42; 4.d. 721,47; 5.d. 412,50; 6.d. 264,40; 7.d. 1885,55; 8.d. 2348,03; 9.d. 462,00

29.10.2015

Jaunas vieglās automašīnas iegāde

Iepirkuma identifikācijas Nr. LaSI 2015/1. Iesniegšana līdz 10.11.2015, plkst.12:00 Lažas speciālā internātpamatskolā, Padure, Lažas pagasts, Aizputes novads, LV 3456.

Nolikums

 10.11.2015

SIA "Amserv Krasta"

Līgums

20082,64

27.10.2015

„Ielu un ceļu mehanizēta tīrīšana Kalvenes pagastā 2015./2016.gada ziemas sezonā”

Identifikācijas Nr. KPP 2015/3. Piedāvājumus iesniegt līdz 09.11.2015. plkst.12:00 Kalvenes pagasta pārvaldē, Skolas iela 21, Kalvene, Kalvenes pagasts, Aizputes novads, LV-3443

Nolikums

09.11.2015

SIA „Taku meistars”

Līgums

12.00 (bez PVN) par 1 km 
14.10.2015

"Malkas piegāde SIA "Pansionāts Rokaiži""

Id.Nr.PR 2015/7, atvēršana 26.10.15, plkst/11.00, SIA "Pansionāts Rokaiži" grāmatvedībā.

Nolikums
Atvēršanas protoklos

 26.10.2015

SIA "Stiga RM"

Līgums

13050.00 

14.10.2015

Tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2016.gadā Aizputes pilsētā

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2015/22. Iesniegšana līdz 28.10.2015, plkst.10:00

Nolikums

03.11.2015

Lēmums

 SIA "Aizputes ceļinieks"

Līgums

32643,20

13.10.2015

Ielu un ceļu tīrīšana Lažas pagastā 2015./2016.gada ziemas periodā

Iepirkuma identifikācijas numurs LPP2015/3. Iesniegšana līdz 22.10.2015 plks. 14.00. Aizputes novada domes Lažas pagasta pārvaldē pie sekretāres, „Tebrenieki”, Lažas pagastā, Aizputes novadā, LV-3455.

Nolikums

 22.10.2015

Lēmums

 SIA "Hemp trade"

Līgums

 EUR 8.75 par 1 km

12.10.2015

„Saimniecības preču un mazgāšanas līdzekļu piegāde SIA Pansionāts "Rokaiži””

Iepirk.id.nr.PR2015/6. Atvēršana 20.10.2015, plkst.10.30 pansionāta grāmatvedībā (sapulču telpā). Kontaktinformācija B.Bogdanoviča, tālr. 63440362.

Nolikums
Nolikuma labojumi

 09.11.2015 SIA "Prāna Ko", SIA "Selding" (Līgums) 7541,08
07.10.2015

Aizputes pilsētas ielu uzturēšanas darbi ziemas periodā 2016.gadā

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2015/21. Iesniegšana līdz 21.10.2015, plkst.10:00

Nolikums

 03.11.2015

Lēmums

 SIA "Aizputes ceļinieks"

Līgums

38420,00

25.09.2015

Ceļu un ielu tīrīšana 2015./2016.gada ziemas periodā Aizputes pagastā

Iepirkuma identifikācijas Nr. APP2015/3
Pieteikumus iesniegt personīgi vai sūtīt pa pastu līdz 05.10.2015 plkst. 10:00
Adrese: “Krustceļi”, Aizputes pagasts, Aizputes novads, LV-3456.

Nolikums
Atvēršanas protokols

 09.10.2015

Lēmums

 Z/s "Sprīdīši"

Līgums

 7,90/km

25.09.2015

Kurināmās malkas iegāde Aizputes pagastā

Iepirkuma identifikācijas Nr. APP2015/2
Pieteikumus iesniegt personīgi vai sūtīt pa pastu līdz 05.10.2015 plkst. 10:00
Adrese: “Krustceļi”, Aizputes pagasts, Aizputes novads, LV-3456.

Nolikums
Atvēršanas protokols

 09.10.2015

Lēmums

SIA "Stiga RM"

Līgums

15309,00 

15.09.2015

Higiēnas preču piegāde SIA "Pansionāts Rokaiži"

Iepirkuma identifikācijas Nr. PR2015/5.Atvēršana 22.09.2015, plkst.10.30 pansionāta grāmatvedībā (sapulču telpā). Kontaktinformācija B.Bogdanoviča, tālr. 63440362.

Nolikums
Protokols

 22.09.2015

SIA "TZMO Latvija" 

Līgums

11920,00 

21.08.2015

Ezera ielas posma asfalta seguma atjaunošana Aizputē, Aizputes novadā

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2015/20.
Iesniegšana līdz 03.09.2015, plkst. 10:00

Nolikums

 04.09.2015

Lēmums

 SIA "Ceļu, tiltu būvnieks"

Līgums

9805,11

30.07.2015

"Degvielas iegāde SIA "Pansionāts Rokaiži""

Id.Nr.PR 2015/4, atvēršana 10.08.2015, plkst.10.00, pansionāta grāmatvedībā (sapulču telpā). Kontaktpersona -E.Lasmane, tel.63440362

Nolikums

 10.08.215

 SIA "Astarte-Nafta"

Līgums

 5999.40

17.07.2015

KURINĀMĀ KOKSNES-ZARU ŠĶELDAS PIEGĀDE SLTUMENERĢIJAS RAŽOŠANAI 2015./2016.gada sezona

Identifikācijas Nr. KS/2015/1
Iesniegšana līdz 21.08.2015 plkst. 15.00

Nolikums

Atvēršanas protokols
Protokols nr. 2

   SIA „WOODCHIP COMPANY”  8,35/m3
16.07.2015

Skolas ielas daļas seguma remonts Aizputē, Aizputes novadā

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2015/19.
Iesniegšana līdz 27.07.2015, plkst. 10:00

Nolikums
Pielikums 7
Pielikums 8

Atvēršanas protokols

 29.07.2015

 Lēmums

SIA "KF Grupa"

Līgums

12889,99

09.07.2015

Degvielas iegāde Aizputes novada pašvaldības vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2015/18.
Iesniegšana līdz 20.08.2015, plkst. 10:00

Nolikums

Atvēršanas protokols

 14.09.2015

Lēmums

 1.daļa SIA "Kings"

LĪgums

2.daļa SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia"

Līgums

1.daļa 66748,00

2.daļa 17856,00

06.07.2015

Videonovērošanas sistēmas piegāde

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2015/17. Iesniegšana līdz 20.07.2015, plkst. 10:00

Nolikums

Atvēršanas protokols

23.07.2015

 Lēmums

SIA "Azalea Star"

Līgums

 7315,71

01.07.2015

Logu nomaiņa Jaunatnes gatvē 6

Pasūtījuma identifikācijas numurs ANDKPP 2015/6. Pretendenti piedāvājumus par iepirkuma priekšmetu var iesniegt līdz 2015.gada 14. jūlijam  pl. 10.00, Atvēršana 2015.g. 14. jūlijā pl. 10.00, Aizputes novada domes Kazdangas pagasta pārvaldē, Ķiršu gatvē - 1, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, LV-3457

Nolikums
Pielikumi

Iepirkums pārtraukts  - -
01.07.2015

Jumta seguma remonts Jaunatnes gatvē 6.

Pasūtījuma identifikācijas numurs ANDKPP 2015/7. Pretendenti piedāvājumus par iepirkuma priekšmetu var iesniegt līdz 2015.gada 14.jūlijam  pl. 10.30, Atvēršana 2015.g 14. jūlijs pl. 10.30, Aizputes novada domes Kazdangas pagasta pārvaldē, Ķiršu gatvē - 1, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, LV-3457.

Nolikums
Pielikumi

 15.07.2015

 SIA "Vērsītis"

Līgums

8389,05

25.06.2015

"Medikamentu piegāde SIA "Pansionāts Rokaiži""

Id.Nr.PR 2015/3, atvēršana 06.07.15. SIA "Pansionāts Rokaiži" grāmatvedībā (sapulču telpā), plkst.10.00. Kontaktinformācija B.Bogdanoviča tel. 63440362.

Nolikums

Labojumi tehniskajai specifikācijai

Atvēršanas prookols

 09.07.2015  SIA "Jelgavfarm" (Līgums), A/S "Recipe Plus 18765.53 
15.06.2015

Jauna autobusa iegāde Aizputes novada sporta centra "Lejaskurzeme" vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2015/16. Iesniegšana līdz 24.07.2015, plkst. 10:00

Nolikums

Atvēršanas protokols

 02.09.2015

Lēmums

 UAB "Saločiai ir Partneriai"

Līgums

 94700,00

05.06.2015

Elektroenerģijas iepirkums Aizputes novada pašvaldības vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2015/15. Iesniegšana līdz 15.07.2015, plkst. 10:00

Nolikums ar labojumiem

Nolikums
Pielikums 3
Pielikums 4

Jautājumi - Atbildes

Atvēršanas protokols

16.07.2015

Lēmums

 AS "Latvenergo"

Līgums

94877,82

25.05.2015

Māteru Jura Kazdangas pamatskolas teritorijas labiekārtošana 2

Identifikācijas numurs ANDKPP 2015/5. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 8.jūnijs plkst. 10.00, Aizputes novada domes Kazdangas pagasta pārvaldē pie sekretāres, Ķiršu gatvē 1, Kazdangā, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, LV-3457. Piedāvājumu atvēršanas laiks: Ķiršu gatvē 1, Kazdangā, Kazdangas pagasts, 2014.gada 8.jūlijā plkst.10.00.

Nolikums
Tāme
Pielikumi

 10.06.2015

SIA "AVA"

Līgums

 66574,65

25.05.2015

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  Ganību gatvē 5, Kazdangā vienkāršota fasādes atjaunošana

Identifikācijas numurs ANDKPP 2015/4. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 8.jūnijam pl. 10.30, Aizputes novada domes Kazdangas pagasta pārvaldē pie sekretāres, Ķiršu gatvē - 1, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, LV-3457. Piedāvājumu atvēršanas laiks: Ķiršu gatvē - 1, Kazdangas pagasts, 2015.gada 8.jūnijs plkst.10.30

Nolikums
Tāme
Pielikums nr.1
Pielikums nr.2

 12.06.2015

 SIA "TAP"

Līgums

37655,08

18.05.2015

Māteru Jura Kazdangas pamatskolas teritorijas labiekārtošana

Identifikācijas numurs ANDKPP 2015/3. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 1.jūlijs pl. 10.00, Aizputes novada domes Kazdangas pagasta pārvaldē, Ķiršu gatvē - 1, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, LV-3457. Piedāvājumu atvēršanas laiks: Ķiršu gatvē - 1, Kazdangas pagasts, 2014.gada 1.jūnijs plkst. 10.00.

Nolikums
Tāme
Projekts

Iepirkums pārtraukts  - -
18.05.2015

Datortehnikas piegāde un uzstādīšana Aizputes novada pašvaldības vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas numurs AND 2015/14. Iesniegšana līdz 01.06.2015, plkst. 10:00

Nolikums

Atvēršanas protokols

 03.06.2015

 Lēmums

SIA "LDC Datortehnika"

Līgums

20000,00

15.05.2015

Jauna moduļa piegāde un uzstādīšana

Iepirkuma identifikācijas numurs AND 2015/13. Iesniegšana līdz 29.05.2015, plkst. 10:00

Nolikums

 04.06.2015

 Lēmums

SIA "Jaunoši Ltd"

Līgums

8865,00

07.05.2015

Āra apgaismojuma pārbūve Aizputē, Brīvības un Upes ielās

Iepirkuma identifikācijas numurs AND 2015/12. Iesniegšana līdz 21.05.2015, plkst. 10:00

Nolikums

Pielikums

Atvēršanas protokols

22.05.2015

 Lēmums

SIA “A-J Energobūve”

Līgums

16668,63

30.04.2015

Ceriņu ielas Aizputē, Aizputes novadā pārbūves būvprojekta minimālā sastāvā, tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība

Iepirkuma identifikācijas numurs AND 2015/11. Iesniegšana līdz 18.05.2015, plkst. 10:00

Nolikums

Jautājums - Atbilde

Atvēršanas protokols

25.05.2015

Lēmums

 SIA "BM-projekts"

 Līgums

14900,00

27.04.2015

Aizputes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” ēkas iekštelpu remontdarbi

Iepirkuma identifikācijas numurs AND 2015/10. Iesniegšana līdz 12.05.2015, plkst. 10:00

Nolikums

Pielikums

20.05.2015

 Lēmums

SIA “A-J Energobūve”

Līgums

33889,89

15.04.2015

Aizputes vidusskolas ēkas iekštelpu remontdarbi

Iepirkuma identifikācijas numurs AND 2015/9. Iesniegšana līdz 28.04.2015, plkst. 10:00

Nolikums

Pielikums

11.05.2015

Lēmums

SIA “A-J Energobūve”

Līgums

 29882,71

09.04.2015

Dzērves pamatskolas ēkas daļas renovācija 2.kārta

Iepirkuma identifikācijas numurs AND 2015/8. Iesniegšana līdz 23.04.2015, plkst. 10:00

Nolikums

Pielikums

Tāme

Atvēršanas protokols

05.05.2015

Lēmums

SIA "Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks"

Līgums

110362,20

01.04.2015

Būvprojekta minimālā sastāvā un tehniskā projekta “Aizputes vidusskolas lietus ūdens sistēmas pārbūve un apkārtnes teritorijas labiekārtošana”, ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde  un autoruzraudzība

Iepirkuma identifikācijas numurs AND 2015/7. Iesniegšana līdz 20.04.2015, plkst. 10:00

Nolikums

Atvēršanas protokols

 05.05.2015

Lēmums

SIA "Campaign"

Līgums

12845,00

12.03.2015

Aizputes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2015.gada vasaras sezonā

Iepirkuma identifikācijas numurs AND 2015/6. Iesniegšana līdz 26.03.2015, plkst.10:00

Nolikums

 30.03.2015

Lēmums

1.daļa Pilnsabiedrība "Pryor Rullis"

Līgums

2.daļa
SIA "Aizputes ceļinieks"

Līgums

1.daļa
14242,48

2.daļa
29791,14

11.03.2015

Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana objektā „Raiņa bulvāra un Cepļa ielas posmu rekonstrukcija Aizputē, Aizputes novadā”

Iepirkuma identifikācijas numurs AND 2015/5. Iesniegšana līdz 25.03.2015, plkst.10:00

Nolikums

Pielikums

Atvēršanas protokols

20.04.2015

Lēmums

AS "Ceļu inženieri"

Līgums

7250,00

09.03.2015

Kurināmās malkas iegāde Cīravas  pagasta pārvaldes iestādei Dzērves pamatskola 2015. gadam.

Iepirkuma identifikācijas numurs CPP2015/1. Piedāvājumu iesniegšana līdz 01.04.2015 plkst. 14.00 Aizputes novada domes Cīravas pagasta pārvaldē.

Nolikums

Lēmums

15.04.2015

 SIA "Embūtes senleja"

Līgums

4492,00

06.03.2015

Ceļu un ielu  ikdienas uzturēšanas darbi 2015.gada vasaras sezonā Aizputes pagastā

Pasūtījuma identifikācijas numurs APP2015/1. Piedāvājumus iesniegt līdz 17.martam plkst.10.00 Aizputes pagasta pārvaldē – „Krustceļi”, Aizputes pagasts, Aizputes novads, LV-3456

Lūdzu pievērst uzmanību nolikuma 1.pielikuma tabulai ar darbu aprakstu - precizēta tehnoloģija: Bedrīšu lāpīšana vietā Asfaltbedrīšu remonts ar pilno tehnoloģiju

Nolikums

17.03.2015

Lēmums

SIA "A-Land"

Līgums

15000,00

06.03.2015

Ceļu un ielu  ikdienas uzturēšanas darbi 2015.gada vasaras sezonā Kazdangas pagastā 

Identifikācijas numurs ANDKPP 2015/2. Piedāvājumu iesniegšana līdz 17.03.2015 10.00, atvēršanas Ķiršu gatve 1, Kazdangas pagasts, Kazdangas pagasta pārvaldes zālē, 2015.gada 17.marts   plkst. 10.00.

Nolikums

18.03.2015

 1.daļa SIA "Taku meistars"

2.daļa - netika noslēgts līgums

 1.daļa 27000,00

2.daļa ---

05.03.2015

"Pārtikas produktu piegāde SIA "Pansionāts Rokaiži""

Id.Nr.PR2015/2, atvēršana 07.04.2015, plkst.10.00, SIA "'Pansionāts Rokaiži" grāmatvedībā (sapulču telpā).

Nolikums

 21.04.2015 SIA "Sanitex" (Līgums1; Līgums2), A/S "LPB" (Līgums), SIA "Futurus Food" (Līgums), SIA "Kabuleti Fruit" (Līgums), z/s "Ozoli-7" (Līgums), Daina Vasiļjeva (Līgums), SIA "Bajards" (Līgums) 60882,98
04.03.2015

„Aizputes novada Lažas pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā”

Pasūtījuma identifikācijas numurs LPP 2015/2. Iesniegšana līdz 16.03.2015, plkst. 14:00.

Nolikums

 16.03.2015

  Iepirkuma I un II daļā uzvarētāja - SIA "A-LAND"

Līgums

III daļā - SIA "ICU  projekti"

Līgums

 19924,00

4462,50

03.03.2015

Stāvlaukuma izbūve Skolas ielā 1C, Aizputē, Aizputes novadā

Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs Nr. AND 2015/4. Iesniegšana līdz 18.03.2015, plkst. 10:00

Nolikums
Pielikums

Jautājums - Atbilde

Atvēršanas protokols

 27.03.2015

Lēmums

SIA "KF Grupa"

Līgums

13933,55 

26.02.2015

Raiņa bulvāra un Cepļa ielas posmu rekonstrukcija Aizputē, Aizputes novadā

Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs Nr. AND 2015/3. Iesniegšana līdz 02.04.2015, plkst. 10:00

Nolikums
Pielikumi

Jautājumi - Atbildes Nr. 1
Jautājumi - Atbildes Nr. 2

 20.04.2015

Lēmums

 SIA "AD Būve"

 Līgums

625912,52

20.02.2015

“Aizputes novada Kalvenes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā”.

Identifikācijas Nr. KPP 2015/2. Piedāvājumus iesniegt līdz 2015.gada 3.martam plkst.10:00.

Nolikums

03.03.2015

SIA „Taku meistars”

Līgums

12844.00

19.02.2015

“Malkas iegāde Kalvenes pagastā”

Identifikācijas Nr. KPP 2015/1. Piedāvājumus iesniegt līdz 2015.gada 2.martam plkst.13:00.

Nolikums

02.03.2015

  SIA „MAKVERS”

Līgums

  8921.50

18.02.2015

"Flīģeļa piegāde"

Iepirkuma identifikācijas numurs AND 2015/2.
Iesniegšana līdz 04.03.2015, plkst. 10:00

Nolikums

 04.03.2015

Lēmums

 SIA "RDL"

Līgums

10123,14

20.01.2015

Vienu metru garas malkas iegāde Kazdangas pārvaldes iestādēm  2015. gadam

Identifikācijas numurs ANDKPP 2015/1. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2015.gada 3.februārim plkst. 10.00, Ķiršu gatvē - 1, Kazdangas pagasts, Aizputes novads.

Nolikums

03.02.2015 SIA "Baltic Engineering Service"  22200,00
15.01.2015

„Veselības apdrošināšana SIA „Pansionāts Rokaiži” darbiniekiem”

Iid.Nr.PR2015/1, atvēršana 26.01.15, plkst.10.00.

Nolikums
Protokols

26.01.2015

 AAS "Balta"

Līgums

9300,00

16.01.2015

 Aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana Kalvenes pagasta teritorijā

Iepirkuma identifikācijas numurs AND 2015/1.

Iesniegšana līdz 28.01.2015, plkst. 10:00

Nolikums
Pielikums
Pielikums 3
Pielikums 3A
Pielikums 3B

25.02.2015

Lēmums

SIA "Tree"

Līgums

  22802,06

06.01.2015

  Kurināmās malkas iegāde Lažas  pagastā 2015. gadam

Iepirkuma identifikācijas numurs LPP2015/1.

Nolikums

02.02.2015

SIA "UNICENTRS"

Līgums

21.87 EUR/m3

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.