Miršanas fakta reģistrācija

Par miršanas faktu jāpaziņo ne vēlāk kā sešu darbadienu laikā no brīža, kad iestājusies personas nāve vai mirušais atrasts, iesniedzot reģistrācijai nepieciešamos dokumentus jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā.

 

Paziņojot par miršanas faktu, paziņotājs uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un iesniedz:

  • mirušās personas personu apliecinošu dokumentu (pasi un/vai ID karti);
  • ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni vai citu dokumentu, kas apliecina miršanas faktu (miršanas faktu apliecina arī tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu, personas izsludināšana par mirušu vai prokuratūras paziņojums par represētās personas nāvi).

 

Pēc miršanas fakta reģistrācijas tiek izsniegta miršanas apliecība.

 

Nodoto mirušās personas apliecinošo dokumentu/-us (pasi un/vai ID karti) Dzimtsarakstu nodaļa nodod Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei vai Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam (ārzemnieku pases).

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.