Lēmuma izsniegšana par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām

Pirmpirkuma tiesības ir ar likumu “Par pašvaldībām” 78.pantu piešķirta priekšrocība pašvaldībām nopirkt nekustamo īpašumu pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja īpašnieks to ir nolēmis pārdot (noslēdzis līgumu par tā pārdošanu ar trešo personu) un nekustamais īpašums ir nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai.

Darījuma ar lauksaimniecības zemi pirmpirkuma tiesības ir arī Latvijas zemes fondam. Iesniedzot iesniegumu pašvaldībā, atbildīgā komisija darījuma akta kopiju pirmpirkuma tiesību izvērtēšanai nosūta Latvijas zemes fonda pārvaldītājam.

 

Pakalpojumu var pieprasīt atsavinātā nekustamā īpašuma pircējs vai pārdevējs, vai to pilnvarota persona.

 

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:

 • Iesniegums – veidlapa Iesniegums par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām;
 • Pirkuma līgums vai tā noraksts (uzrādot pirkuma līguma oriģinālu),

ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona:

 • Pilnvarojumu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu) pārstāvēt pārdevēju vai pircēju nekustamā īpašuma pārdošanā.

 

Iesniegumu var iesniegt:

 • Klātienē - Aizputes novada domē, 1.stāvā , 9.kabinetā (Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā);
 • elektroniski, izmantojot www.latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” (https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts)
 • elektroniski e-pastā ar drošu elektronisko parakstu,
 • nosūtot pa pastu.

 

Lēmumu izsniedz:

 • 5 (piecu) darba dienu laikā, ja pašvaldība neizmanto pirmpirkuma tiesības;
 • 20 (divdesmit) darba dienu laikā, ja izmanto pirmpirkuma tiesības

izvēlētajā veidā:

 • klātienē;
 • E-adresē;
 • e-pastā.
Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.