Apriķu muzejs

female1Muzeja vadītāja: Aina Cērmane
female1Krājuma glabātāja:
Dzintra Jankovska
adreseApriķu pamatskola, Lažas pagasta pārvalde, Aizputes novads
telefons+371 29184684
epastsŠī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Darbības misija:
Apriķu muzejs apzina, pēta, saglabā un popularizē liecības par Lažas pagasta vēsturi, Apriķu kultūrvēsturisko centru un personībām, akcentējot K.G.Mannerheima savdabību un nozīmīgumu Latvijas kultūrvidē. Sniegt ieguldījumu sabiedrības un ģimeņu ar bērniem izglītošanā, nodrošinot iespēju interesentiem radošā veidā izzināt sevi un vēsturi.

 

Muzeja darbības virzieni:

Apriķu muzeja darbības pamatvirzieni:

 1. muzeja krājuma komplektēšana un uzturēšana;
 2. Lažas pagasta vēstures pētīšana, par pamatu izmantojot muzeja krājumu un citus vēstures avotus;
 3. muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana;
 4. muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar Aizputes novada domi.

 

Muzeja darbības mērķi un uzdevumi:

Apriķu muzejs turpmākajiem pieciem gadiem izvirza šādus galvenos mērķus:

 1.  Apriķu kultūrvēsturiskā centra mantojuma saglabāšana un attīstība, nodrošinot muzeja krājuma materiālo un nemateriālo vērtību saglabāšanu, aizsardzību un pētniecību, lai stiprinātu kultūridentitātes apziņu Aizputes novada sabiedrībā un veicinātu muzeja apmeklētāju izpratni par kultūrvēsturiskajiem procesiem Lažas pagastā. (atbilstoši Kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2014. – 2020. gadam „Radošā Latvija” ietvaros izstrādātās Muzeju nozares stratēģijas 2014. – 2020. gadam 2. punktā minētajam virsmērķim un prioritātēm, saskaņā ar Aizputes novada attīstības programmu 2019. – 2024. gadam). Mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi:

  1.1. Mērķtiecīgi papildināt muzeja krājumu atbilstoši misijai un nodrošināt tā pieejamību visplašākajam sabiedrības lokam .Turpināt uzlabot krājuma glabāšanas apstākļus.
  1.2.Izvērtēt un papildināt muzeja krājumu, veikt tā regulāru uzskaiti, pārbaudi un zinātnisko izpēti.
  1.3.Turpināt papildināt muzeja krājuma elektronisko datubāzi un Nacionālo muzeju krājuma kopkatalogu.

 2. Veicināt mantojuma vērtību popularizāciju sabiedrībā, nodrošinot krājuma un ar to saistītās informācijas pieejamību un izmantošanu (atbilstoši Kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2014. – 2020. gadam „Radošā Latvija” ietvaros izstrādātās Muzeju nozares stratēģijas 2014. – 2020. gadam 2. punktā minētajam virsmērķim un prioritātēm, atbilstoši Kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2014. – 2020. gadam „Radošā Latvija” punktā 2.3. minētajam uzdevumam, atbilstoši Aizputes novada attīstības programmas 2019. – 2024. gadam punktā 2.2. izvirzītajām prioritātēm).
  Mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi:

  2.1.Turpināt izzinošo darbu par Apriķu muižas vēsturisko kompleksu, K.G.Mannerheima personību un saistību ar dzīvi Apriķu muižā. Iepazīstināt interesentus ar pētnieciskā darba rezultātiem, izveidojot interaktīvā stenda  piedāvājumu.
  2.2. Sagatavot publikācijas par apkārtnes kultūrvēstures objektiem, par personībām, par Apriķu pamatskolas skolotājiem, absolventiem, kā arī vēsturiskajiem notikumiem, popularizējot tos plašsaziņas līdzekļos.
  2.3. Veidot jaunas, papildināt un aktualizēt esošās muzejpedagoģiskās un mūžizglītības programmas.

 3. Sekmēt mūsdienīga, interaktīva, visplašākam apmeklētāju lokam pieejama muzeja attīstību, paplašinot un pilnveidojot izglītojošā un komunikāciju darba formas, pētot Lažas pagasta kultūrvēsturisko mantojumu, turpinot kvalitatīvas, saistošas un atraktīvas vides veidošanu sabiedrības izglītošanai un atpūtai (atbilstoši Kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam „Radošā Latvija” izvirzītajam kultūrpolitikas virsmērķim un tam pakārtotajām prioritātēm, atbilstoši Aizputes novada attīstības programmas 2019. – 2024. gadam punktā 2.2. izvirzītajām prioritātēm).
  Mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi:

  3.1. Veidot daudzveidīgu, atraktīvu muzeja piedāvājumu, kas vērsts uz sabiedrības izglītošanu, t.sk. mūžizglītību un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu.
  3.2. Popularizēt Lažas pagasta vēsturi, uzsverot tās kultūrvēsturiskā mantojuma savdabību.
  3.3. Nodrošināt muzeja piedāvājuma kā kvalitatīva tūrisma produkta iekļaušanu Latvijas un starptautiskajā tūrisma apritē.

    

Muzejs akreditēts: 2019.18.12.- 2024.17.12. Apliecības Nr. 83A4

 

Darba laiks:

Katru darba dienu no 8:00 - 16:30 ar pusdienlaiku no 12:30 - 13:00

Tūrisma sezonā muzejs pieejams apmeklētājiem:
O.,T.,C.,P.,S. - no 11:00 - 16:30 (citā laikā - iepriekš piesakot)

Svētdiena, pirmdiena - brīvdiena.

 

Muzeja aktuālo informāciju var uzzināt: Apriķu Muzejs | Facebook

 

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.