Atklāta renovētā pirmskolas izglītības iestāde “Ezītis” Kazdangā

20. decembrī, piedaloties PII "Ezītis" audzēkņiem un darbiniekiem, kā arī Dienvidkurzemes novada pašvaldības priekšsēdētaja vietniekam izglītības, sporta un sociālajos jautājumos Andrim Jankovskim, Dienvidkurzemes novada Izglītības pārvaldes vadītājai Gintai Kamparei, Dienvidkurzemes novada pašvaldības deputātam un Izglītības un sporta komitejas priekšēdētājam Andrejam Radzevičam un Kazdangas pagasta pārvaldniekam Jānim Tīmanim, tika svinīgi atklāta bērnudārza renovētā ēka.

Kazdangas pirmskolas izglītības iestāde “Ezītis” jau 6 gadus gatavojās pārmaiņām, lai nodrošinātu bērniem atbilstošu vidi saskaņā ar valstī noteiktajām prasībām, kas pilnībā stāsies spēkā 2023. gadā. Tā kā esošajās telpās audzēkņiem nebūtu iespējams nodrošināt higiēnas prasības, kas prasītu audzēkņu vietu samazinājumu, tika nolemts iestādi pārvietot  no esošajām telpām Liepu gatvē 6 uz renovēto ēku Ķiršu gatvē 1.

Šobrīd Kazdangas PII apmeklē 38 audzēkņi. Jaunā ēka renovēta atbilstoši valsts noteiktajām prasībām un iestādē paredzētas vietas līdz 50 bērniem. Jaunajās telpās tiks izmantots jau esošais inventārs, kas tiks papildināts ar dažiem jauniem mēbeļu elementiem. Lai bērnudārzs spētu nodrošināt vietu skaita pieaugumu, tiek gaidīts papildus finansējums nepieciešamā papildus inventāra iegādei, kā arī āra sporta un rotaļu laukuma izveidei. Šobrīd norisinās aktīvs darbs pie telpu un iestādes teritorijas labiekārtošanas.

Ēkas renovāciju finansējusi Dienvidkurzemes novada pašvaldība.

Pašvaldības policija
Medicīnisā palīdzība
Aizputes novada bāriņtiesa
Aizputes avīze
Aizputes muzejs
Biogrāfiskā vārdnīca

Valsts ir Internetā!

E-pakalpjumu portāls

Ideju māja

epakalpojumu portāls

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.