Image

Skolēnu radošo darbu krājums "Mans koks"

Ir aizvadīts mācību gads, kurš prasīja no  pedagogiem un audzēkņiem daudz spēka, izturības un pacietības. Palika nerealizētas vairākas ieceres, nenotika tradicionālie sarīkojumi.

Taču ir arī priecīga ziņa – pirms gadu mijas klajā nāca kārtējais Aizputes novada skolēnu radošo darbu krājums “Mans koks”.  Tas ir latviešu valodas pedagogu MA (vadītāja Vita Valdmane) un vizuālās mākslas pedagogu MA (vadītāja Agita Fausta)  kopprojekts. Krājumā ievietoti 49 mūsu novada izglītības iestāžu audzēkņu zīmējumi un literārie darbi, kuros atspoguļots jauniešu skatījums uz kokiem – sākot no mīļākā koka līdz ģimenes kokam un mītiskajam Pasaules kokam. Par šī izdevuma saturu, protams, paldies jāsaka vizuālo un literāro darbu autoriem un viņu skolotājiem, savukārt krājuma maketēšanu un iespiešanu veica Talsu tipogrāfijas darbinieki. Pateicoties mūsu ilggadējai sadarbībai ar Talsu tipogrāfiju, uzņēmums šim pasūtījumam piešķīra atlaides, lai darba izmaksas nepārsniegtu tam atvēlēto naudas summu, bet vienlaikus tiktu saglabāta teicama kvalitāte. Par ro rūpējās projektu vadītāja Iveta Zamberga un maketētāja Gunita Štrausa. Paldies Aizputes novada domei par krājumam piešķirto finansējumu un Izglītības nodaļas vadītājai Elitai Malovkai par ieinteresētību un atbalstu izdevuma tapšanas procesā.

Diemžēl šogad nenotika kopīgie krājuma atvēršanas svētki, bet  izdevuma eksemplāri skolēniem un pedagogiem tika nosūtīti uz katru mācību iestādi.

Vēlreiz sirsnīgs paldies par lielisko kopdarbu! Lai gaišas domas un priecīgs prāts, ejot pretī vasarai!

Latviešu valodas MA vadītāja Vita Valdmane
Vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju MA vadītāja Agita Fausta

 

Pašvaldības policija
Medicīnisā palīdzība
Aizputes novada bāriņtiesa
Aizputes avīze
Aizputes muzejs
Biogrāfiskā vārdnīca

Valsts ir Internetā!

E-pakalpjumu portāls

Ideju māja

epakalpojumu portāls

Aizputes novada logo
Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti.