Aizputes veselības un sociālās aprūpes centrs

Adrese: Atmodas iela 17, Aizputes novads, LV-3456
Telefons: Vecākā māsa 63448212, mob. 20392592, vadītājas mob. 29505301

Aizputes veselības un sociālās aprūpes centra nolikums 
AVSAC finansēšana un pacienta līdzmaksājumi manipulācijām

Podologa kabinets

Oftalmologa kabinets

AVSAC sniedz sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus gan bērniem, gan pieaugušajiem, kā arī īslaicīgas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus. Atmodas ielā 17, Aizputē, izvietots dienas stacionārs ar aprūpes gultām (kopā 15 gultas vietas).

Un podologa kabinets, kuru kopā ar aprīkojumu izīrē individuāla darba veicējai pēdu aprūpes speciālistei A.Meierei. AVSAC strādā 7 dienas nedēļā un tajā uzņem ar pediatra, ģimenes ārsta, sociālā darbinieka, bāriņtiesas norīkojumu, taču pakalpojumus var saņemt arī pēc privātas iniciatīvas, sedzot centrā noteiktos maksājumus.

Sekundārās aprūpes pakalpojumi tiek sniegti iedzīvotājiem no plkst. 8:00-20:00, aprūpes gultas strādā diennakts režīmā.

Dienas stacionārā nodarbināti 3 ārsti – internists E.Avots, ķirurgs N.Ļidovskis, pediatre un iestādes vadītāja D.Dzene. Diennakts dežūrā strādā medicīnas māsa bet dienas laikā papildus ir māsu palīgs vai aprūpētāja.

Iestādē ir iespējams saņemt pakalpojumus personām ar īpašām vajadzībām.

  • Diennakts dežūrārsts pieejams Kuldīgas slimnīcā uzņemšanas nodaļā Aizputes ielā 22, Kuldīgā, tālrunis 63374029.
  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi var izsaukt pa telefoniem 03; 112 vai 113.
  • Neatliekamo medicīnisko palīdzību diennakti var saņemt Kuldīgas slimnīcā Aizputes ielā 22, Kuldīgā, tālrunis 63374029.

AVSAC Atmodas ielā 17, Aizputē
Vadītājas telefons 29508301
Vecākai māsai 63448212 (nodaļas telefons)

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads