Aizputes novada dome izsludina konkursu LABIEKĀRTOŠANAS STRĀDNIEKA amatam Drukāt
Pirmdiena, 24 aprīlis 2017 11:36

Darba laiks: uz sezonas laiku no 1.maija līdz 31.oktobrim.
Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība – vidējā izglītība (vēlamas zināšanas vai pieredze dārzkopībā)

Amata pienākumi

 • uzturēt kārtībā esošos Aizputes pilsētas apstādījumus;
 • stādīt jaunus puķu un augu, košumkrūmu stādus;
 • laistīt, ravēt puķu apstādījumus un uzraudzīt piekaru puķu laistīšanu;
 • apgriezt un veidot košumkrūmus;
 • sagatavot un iesniegt novada domes izpilddirektoram sarakstus par nepieciešamajiem līdzekļiem, stādāmmateriāliem, instrumentiem, u.c. aprīkojumu pienākumu pildīšanai,
 • pildīt citus teritorijas labiekārtošanas darbus saskaņā ar novada domes izpilddirektora norādījumiem.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikums – motivācijas vēstule
 • CV

Dokumentus iesnigt Aizputes novada domē 9.kabinetā līdz 2017.gada 17.maijam ieskaitot.

 

t. 63459147

 
Aizputes novada dome izsludina konkursu uz nekustamā īpašuma speciālista amatu Drukāt
Pirmdiena, 03 aprīlis 2017 08:03

Galvenie pienākumi:

 • Veikt nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu un juridisku dokumentu sagatavošanu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • Sagatavot domes lēmumu projektus par īpašuma tiesību „piekritību”, lauku teritorijas zemes lietošanas tiesību pārtraukšanu, par lauku teritorijas nekustamā īpašuma lietošanas tiesību pāreju, par pilsētas un lauku teritorijas nekustamā īpašuma sadalīšanu/apvienošanu, nosaukuma/adrešu piešķiršanu un maiņu un citiem jautājumiem, piedalīties komisiju, komiteju un domes sēdēs;
 • sagatavot nepieciešamo dokumentāciju par pašvaldībai un valstij piekrītošo zemi.
 • Sagatavot priekšlikumus par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu un aktualizāciju, uzraudzīt zemju izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam.
 • Sagatavot nepieciešamos materiālus ar nekustamo īpašumu saistītām tiesvedībām.
 • Izskatīt fizisko, juridisko personu un valsts institūciju iesniegumus amata kompetences ietvaros, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sagatavot atbildes uz tiem;
 • Amata kompetences un pilnvarojuma robežās apzināt, noformēt, sagatavot reģistrācijai un uzskaitīt pašvaldības nekustamos īpašumus, pašvaldības zemes fondu, kas nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, veikt darbības pašvaldības īpašumu un pašvaldības dzīvojamo māju reģistrācijai zemesgrāmatā.
Lasīt tālāk...
 
Aizputes novada dome izsludina konkursu uz juriskonsulta amatu Drukāt
Pirmdiena, 03 aprīlis 2017 08:02

Amata veikšanai nepieciešamā izglītība, zināšanas un prasmes:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds) - tiesību zinātnē, jurista kvalifikācija tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • izteikta analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • normatīvo aktu pārzināšana, spēja metodoloģiski pareizi atrast, analizēt un piemērot tiesību normas;
 • spēja argumentēt un izklāstīt juridiskos slēdzienus;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS – Office Word, Excell, MS Outlook, DocLogix) un citu biroja tehniku;
 • teicamas saziņas un prezentācijas prasmes, spēja ātri novērtēt situāciju un pieņemt pamatotus lēmumus;
 • iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā;
 • izpratne par pašvaldības struktūru, darbu un uzdevumiem.
Lasīt tālāk...
 


Aizputes novada dome 2017 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads