Valsts Kultūrkapitāla fonds
Projekta nosaukums Realizācijas laiks Projekta izmaksas Projekta mērķis Sīkāka info. par projektu
Kazdangas pils kupola zāles 2. stāva vidējo logu komplekta un balkona durvju restaurācija 2015. gads EUR 2000.00 Kazdangas muižas Pils kultūrvēsturiskās vērtības saglabāšana remontējot un restaurējot vēsturiskos būvgaldniecības izstrādājumus - pils kupola zāles balkona durvju un vidējo logu komplekta restaurācija. Apraksts
Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 2015. gads EUR 1395.00 Nodrošināt vizuālās mākslas izglītības izcilību un starptautisku konkurētspēju, veidojot un uzlabojot vizuālās mākslas izglītības iestādēm nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi. Apraksts
Kazdangas muižas pils ēkas 2. un 3. stāva arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija 2014. gads

EUR 950.00

Kultūras mantojuma objektu konservācija un restaurācija. Apraksts
Kazdangas pils kupola zāles balkona durvju un logu restaurācija 2014. gads EUR 4000.00 Kultūras mantojuma objektu konservācija un restaurācija. Apraksts
Apriķu muižas kungu mājas durvju restaurācija 2014. gads EUR 2000.00 Projekta ietvaros tika veikta durvju restaurācijas darbi Apriķu muižas kunga mājā.       Apraksts
Apriķu muižas kungu mājas interjera apdares koncepcija 2013. gads

LVL 800.00

Apriķu muižas ēkas 1.stāva interjera apdares koncepcija   Apraksts
Kazdangas muižas „Kroga” mājas divu vēja rādītāju konservācija

2013. gads

LVL 800.00

Vēsturisko vēja rādītāju apsekojums, laboratoriskās un ķīmiskās izpētes veikšana un restaurācijas darbi. Projektu ilgtermiņa mērķis ir saglabāt novada kultūras mantojumu, nodrošinot plašu tā pieeju sabiedrībai. Apraksts
Kazdangas muižas Kavalieru mājas jumta izbūvju un frontonu logu restaurācija 01.11.2011 – 01.11.2012 LVL 1700 Kazdangas muižas „Kavalieru mājas” jumta izbūvju logu un frontonu logu restaurācija, lai saglabātu arhitektūras pieminekli nākošajām paaudzēm un izmantotu to sabiedrības vajadzībām. Apraksts
 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads