Pašvaldības projektu konkurss

Nevalstisko organizāciju (NVO)

Biedrība Projekta nosaukums Realizācijas laiks Projekta izmaksas Sīkāka info. par projektu

 Biedrība "Kodols"

“Vasaras āra bibliotēka”

2019. gads 365.97 Apraksts

Biedrība "CĪRAVAS pagasta attīstības biedrība"

“Drošs tilts pagasta iedzīvotājiem un viesiem.”

2019. gads 998.44 Apraksts

Biedrība “Linmeijers”

Sienas zīmējuma “DIEVS SVĒTĪ LATVIJU” izgaismošana un labiekārtošana

2019. gads 1000,00 Apraksts

Biedrība “CF Aizpute”

“Vingrosim Kopā”

2019. gads 357,73 Apraksts

Invalīdu biedrība “Cerība”

“Kusties vesels”

2019. gads

374,40 Apraksts

ŠĪLO

Mans dzimtais novads –mana vērtība un nākotne

2018. gads

1145,12

Apraksts

Cīravas pagasta attīstības biedrība

Aušana – viena no senajām amata prasmēm

2018. gads

839,57

Apraksts

Pagasta bitītes

Saliedējoties veidojam Latviju skaistāku

2018. gads

457,13

Apraksts

INTEGRO

Izzinot vēsturi, sakārtot tagadni, saglabājot to nākotnei

2018. gads

734,36

Apraksts

Kodols

Daba, vide, vēsture – saglabājama un popularizējama Latvijas bagātība!

2018. gads

610,00

Apraksts

IZGAISMO IDEJU

Tēlniecības simpozijs „Cīravas Parka leģendas”

2018. gads

1050.00

Apraksts

Linmeijers

DIEVS SVĒTĪ LATVIJU

2018. gads

1800.00

Apraksts

Kodols

Dabas skola Kazdangā.

2017.gads

670,00

Apraksts

Biedrība Linmeijers

Linmeijers: latviskais triumfs

2017.gads

1800.00

Apraksts

Cīravas pagasta attīstības biedrība

Ej dabā un lasi!

2017.gads

530,00

Apraksts

Pagasta bitītes

Kā interesanti pavadīt laiku bez informācijas tehnoloģijām.

2017.gads

574,55

Apraksts

Danga

Mazie ņiprie sporto!

2017.gads

521,80

Apraksts
Invalīdu biedrība „Cerība”

Atcerēties. Pieminēt. Atgādināt.

2017.gads

401,30

Apraksts
Cīravas pagasta attīstības biedrība Daba ap mums. 2016.gads 510.00 Apraksts
Kurzemes vietējie produkti Atvērtās teātra meistardarbnīcas Aizputes vidusskolā. 2016.gads

516.00

Apraksts
CF Aizpute Aktīvi un spēcīgi Aizputes novada iedzīvotāji 2016.gads

238.00

Apraksts
Aizputes Samarietis Lielo piedzīvojumu laiks   2016.gads 390.78 Apraksts
Aizputes sieviešu apvienība INTEGRO Sakopsim pilsētu Latvijas simtgadei.     2016.gads 664.98 Apraksts
Aizputes invalīdu biedrība CERĪBA Dedz gaismu sevī. 2016.gads 459.74 Apraksts
ŠĪLO Apzinies savas spējas un intereses, to realizēšana mūsu novadā. 2016.gads 445.13 Apraksts
Cīravas pagasta attīstības biedrība „Esi vesels un aktīvs – dzīvo ar prieku!” 2015.gads 482.10 Apraksts
Aizputes Samarietis „Bērnu emocionālā audzināšana” 2015.gads 402.88 Apraksts
Kazdangas kultūrvēsturiskais mantojums „Es to savu goda kārtu dziedādama izrakstīju” 2015.gads 391.19 Apraksts
KODOLS „Izzini un godā Kurzemes tradīcijas un kultūras mantojumu!” 2015.gads 649.00 Apraksts
ŠĪLO „Izzini savu pasauli, novērtē to, kas tev apkārt” 2015.gads 379,99 Apraksts
STROPS „Veselīgs dzīvesveids kopā ar bitēm” 2015.gads 458.61 Apraksts
Aizputes invalīdu biedrība CERĪBA „Laiks dzīvot pilnvērtīgāk un drošāk!” 2015.gads 370.00 Apraksts
Aizputes sieviešu apvienība INTEGRO „Gūt jaunas atziņas un spēkus radošai izaugsmei” 2015.gads 382.49 Apraksts
Piesaulīte, Aizputes senioru apvienība Aizpute – senioriem draudzīga pilsēta. 2014.gads 279,46 Apraksts
Kazdangas kultūrvēsturiskais mantojums Domā, vēro, darbojies. 2014.gads 308,20 Apraksts
KODOLS Seminārs sievietēm “Ģerānija 2014”. 2014.gads 360,10 Apraksts
Starpnozaru mākslas grupa “Serde” 11.Starptautiskais čuguna mākslas simpozijs. 2014.gads 400.00 Apraksts
Cīravas pagasta attīstības biedrība Ūdenstūrisma mācību brauciens. 2014.gads 469,78 Apraksts
Aizputes Samarietis Kā kļūt par labiem vecākiem, jeb diena kopā ar Diānu Zandi. 2014.gads 400.00 Apraksts
Tebra 5 Dejotprieks ar deju grupu “Reitings" 2014.gads 363,00 Apraksts
Aizputes sieviešu apvienība INTEGRO Nevari mainīt situāciju, maini savu attieksmi. 2014.gads

400,00

Apraksts

 

Iniciatīvie

Biedrība Projekta nosaukums Realizācijas laiks Projekta izmaksas Sīkāka info. par projektu

Cīravas pagasta attīstības biedrība

Pontonu laipa Dzirnavu dīķim.

2017.gads

998,49

Apraksts

Neformālā Apriķu iedzīvotāju domubiedru grupa „Savējie”

Apriķu muižas parka daļas labiekārtošana.

2017.gads

1000,00

Apraksts
Cīravas pagasta attīstības biedrība Transformējama estrādes grīda. 2016.gads 957,24 Apraksts
Neformālā grupa “Vecāki” Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana. 2016.gads 1000,00 Apraksts

 

Vienreizējā dotācija novadu infrastruktūras attīstībai

Projekta nosaukums Realizācijas laiks Projekta izmaksas Sīkāka info. par projektu
Valsts budžeta programmas „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” piešķirts finansējums „Tirdzniecības un publiskā centra laukuma izveide pilsētā” projektēšana. 2017. gads 19 686,70 EUR Apraksts
Apkures katla iegāde bērnu –invalīdu telpu apkures nodrošināšanai “Aizputes Samarietī” 2017. gads 3000 EUR  Apraksts
 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads