Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Projekta nosaukums Realizācijas laiks Projekta izmaksas Projekta mērķis Sīkāka info. par projektu
Atbalsta pasākumu īstenošana Aizputes novada skolās sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu integrācijai izglītībā, darba prasmju attīstībai un sociālajai iekļaušanai 02.01.2012 – 31.12.2014

LVL 137801

Īstenot Aizputes novada skolās atbalsta pasākumus sociālās atstumtības riska grupas jauniešu un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā, darba prasmju un karjeras attīstībai un sociālajai iekļaušanai. 

Apraksts
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās 01.01.2012 – 30.06.2014

LVL 142919.99

Atbalstīt nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas un bezdarba, ka arī neaktivitātes mazināšanas pasākumus, nodrošinot bezdarbnieku iesaisti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos pašvaldībās.

Apraksts
Aizputes novada Attīstības programmas un teritorijas plānojuma dokumentu izstrāde 23.12.2010 – 31.07.2012

LVL 43 145

Izstrādāt Aizputes novada Attīstības programmu septiņu gadu periodam 2012.-2018.gadam un Aizputes novada Teritorijas plānojumu 2012-2023.gadam, tā paaugstinot teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti un nodrošinot vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas procesu. Apraksts
Speciālistu piesaiste Aizputes novada kapacitātes stiprināšanai 11.11.2010 – 02.02.2012

LVL 21 000

Paaugstināt Aizputes novada domes administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes līmenī. Piesaistot trīs speciālistus – arhitekta palīgu, sociālo darbinieku un sociālo darbinieku darbam ar ģimeni un bērniem. Apraksts
Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai 09.2009 – 30.11.2011 LVL 408 367.71 Atbalstīt nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas un bezdarba mazināšanas pasākumus, iesaistot bezdarbniekus darba praktizēšanas pasākumos pašvaldībās. Apraksts
 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads