Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001
"Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes novembrī

 
Karjeras mēnesis ,,Iepazīsti un atklāj sevi”

 

Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Karjeras mēnesis ,,Iepazīsti un atklāj sevi”

 
Karjeras atbalsta pasākumu plāns oktobrim

Karjeras atbalsta pasākumu plāns oktobrim projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 Pasākumi notiks karjeras nedēļas ietvaros “Iepazīsti un atklāj sevi!”’ 16. – 20. 10.2017.

 
"Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Ar 2017.gada 1.martu Aizputes novada vispārizglītojošās skolas sadarbībā ar Durbes novada skolām ir iesaistījušās projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekts tiks īstenots līdz 2020.gada 30.decembrim un tā mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta ietvaros tiek īstenoti dažādi karjeras atbalsta pasākumi, kuri ir saistīti gan ar darba pasaules iepazīšanu, izglītojamo sevis izpēti, karjeras lēmuma pieņemšanu, pašnovērtējuma veikšanu, iepazīšanos ar izglītības iespējām. Ar izglītojamajiem strādā divas pedagoģes karjeras konsultantes Monta Balode, Vineta Bardanovska. Abas karjeras konsultantes ir ieguvušas Liepājas Universitātē maģistra grādu karjeras izglītībā. Projekta ietvaros ir iespējams saņemt finansējumu karjeras atbalsta pasākumiem un sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai.

Lasīt tālāk...
 
"Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

2016./17. mācību gads ir noslēdzies, un lielākā daļa skolēnu ir devušies vasaras brīvlaikā, lai uzkrātu spēkus jaunajam mācību gadam. Projekts Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” kopš 1. marta ir īstenojis un finansējis virkni dažādu karjeras atbalsta pasākumu Aizputes novada vispārizglītojošās mācību iestādēs. Maija beigās un jūnija sākumā novada skolēniem tika piedāvāti daudzveidīgi pasākumi karjeras izpētei un izveidei, un darba pasaules iepazīšanai.

Lasīt vairāk...

 
"Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Projekta ietvaros notikuši vairāki pasākumi  Aizputes novada skolās

Lasīt vairāk...

 
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Ar 1. martu Aizputes novada vispārizglītojošās mācību iestādēs tika uzsākta projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana. Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Šajā periodā ir notikuši vispusīgi, projekta finansēti karjeras atbalsta pasākumi.

Lasīt vairāk...

 
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekts 8.3.5.0/16/I/001 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Aizputes novada dome 2017.gada 27.februārī ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Lasīt tālāk...

 
Projekts 8.3.5.0/16/I/001 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām.

Ar 2017.gada 1.martu Aizputes novadā tiek realizēts projekts, un projekta ietvaros darbu ir uzsākuši divi pedagogi karjeras konsultanti.

Vineta Bardanovska - Aizputes vsk., Aizputes pagasta pamatskolā, Māteru Jura Kazdangas pamatskolā
Monta Balode – Aizputes vsk., Dzērves pamatskolā, Kalvenes pamatskolā

 
    1 2


2 lapa no 2
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads