Aizputes 1013. Mazpulka ražas grozs

Aizputes 1013. Mazpulks pagājušā gada vasarā realizēja projektu “Medus vasara”, kas bija Aizputes 1013. mazpulka pirmais „Lielais projekts”. Pašreiz projekts „Medus vasara” tiek rādīts visiem interesentiem kā LABĀS PRAKSES piemērs, par ko liels prieks un gods ir gan pašiem, gan iesaistītajiem, gan Aizputes novada iedzīvotājiem.

Projekta mērķis bija iesaistīt Aizputē un tās novadā dzīvojošos jauniešus aizraujošās aktivitātēs savā dzīves vidē pavasarī un vasaras brīvlaikā, stimulēt motivāciju turpināt mācību darbu skolā un veicināt iekļaušanos vienaudžu kolektīvā, attīstot darba un radošās prasmes, veicinot vienaudžu sadarbību, sportisku dzīvesveidu un sakoptas apkārtējās vides veidošanu, veicināt zināšanas par medus ieguvi, medus produktiem un to pielietojuma daudzveidību, izpratni par veselīga dzīvesveida iespējām, piedaloties sportiskās aktivitātēs, attīstīt sevī mākslinieciskos talantus, zīmējot uz īsta audekla, kā arī atstāt kādu labo darbu novadam - pilsētai.

Stāsta 1013. Aizputes mazpulka vadītāja Liene Cinovska: “Realizējot projektu „Medus vasara”, iespaidu un atstāto “pēdu nospiedumu” bija daudz, un kopīgi ar mazpulcēniem tika nolemts, ka iesāktais jāturpina. Lielu paldies par projekta atbalstīšanā gribas pateikt mazpulku atbalsta grupai - Sanitai Ugnai, Santai Zemītei, Arnoldam Pūpolam, Ģirtam Brumsonam, Imantam Ozolam, Lapku ģimenei, Antrai Grasmanei, kā arī Liels paldies Jānim Bahmanim un, protams, vecākiem, kam ir tik labi un fantastiski bērni. To, kas paliks aiz šī projekta, ja dažādi iemesli mūs neietekmēs, ceram, ka Aizputes pilsētas iedzīvotāji un pilsētas viesi ieraudzīs pavasarī.”

Rudens mēnešos tika uzsākts jau jauns jaunatnes iniciatīvas “PuMPuRS” projekts „Septiņas iespējas”. Šī projekta mērķis bija iesaistīt Aizputes novada bērnus un jauniešus no priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas Latvijas Mazpulku neformālās izglītības aktivitātēs, kas pilnveidoja sadarbības, pašizaugsmes un darba prasmes, attīstot, motivējot un pilnveidojot sevi, veidojot sadarbību ar jauniešu vienaudžiem, lai vecinātu mērķgrupas motivāciju turpināt izglītību un aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

Kā informē Liene Cinovska, aktivitātes bija paredzētas kā 7 notikumu cikls, kurš ietvēra sevī dažādu izziņas elementu kopumu, veicinot vienaudžu savstarpēju sadarbību, sportisku dzīvesveidu, attīstot jauniešos nozīmīgas praktiskas prasmes, radošumu un veicinot vēlmi darīt labu darbu sabiedrībai, kopīgi sadarbojoties, kā arī palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, neskatoties uz dzīves apstākļiem vai mājas vidi. “Vienlaicīgi arī nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai, kas neprasa finansiālu līdzekļus, tādā veidā palielinot jauniešu redzesloku par apkārt notiekošām aktivitātēm. Zināšanas vieglāk un pamatīgāk var apgūt tieši praktiskajās nodarbībās.”

Jaunieši 2019. un 2020.gada rudens un ziemas mēnešos izzināja vairākus radoši bagātus pasākumus par un ap ikdienā notiekošo. “Viņi mācījās sadzīvot ar dabu, iepazīt svētku svinēšanas galvenos nosacījumus, izzināja veselīga dzīvesveida pamatus, sportojot jautrās aktivitātēs kopā ar vecākiem, iepazina profesijas novadā, apmeklēja kultūras pasākumus Liepājā, veica labo darbu novadam - iekārtoja atpūtas vietu Aizputes pilsētas Misiņkalna parkā, atstājot labās domas līdz ar labiem darbiem. Gribas pieminēt, ka nelabvēlīgo laikapstākļu ietekme šo projekta sadaļu neļāva pabeigt līdz galam un darbi turpināsies pavasarī. Jaunieši iemēģināja roku radot ko jaunu un sev noderīgu radošajās aktivitātēs par Latvijas svētku tematiku. Strādājot radoši praktiskajās nodarbībās, izzinot dabu un tās likumsakarības kopīgi sēņojot mežā, jaunieši varēja gūt neskaitāmas sajūtas un iemaņas, kādas citas zinātņu jomas nevar sniegt, kā brīvība, jaunatklājumi, pielāgošanās, pārmaiņas, kustība, dinamiskums, iejūtība, pārdzīvojumi, piederība un izpratne par dažādiem pasaulē notiekošajiem procesiem tai skaitā veselīgu uztura mācību, sportisku dzīvesveidu vai svētku svinēšanu ar interesantiem elementiem.”

Projekta  galvenais mērķis bija izzināt lietu būtību kas mums ir visapkārt no tuvāka skatu punkta, tādā veidā veicinot sadraudzību starp novada jauniešiem. Līdzdalība projekta pasākumos katrā bērnā un jaunietī stiprināja pārliecību, ka veiksmīgas dzīves pamatā ir mazpulku pamatvērtības - čaklas rokas, ass prāts, laba sirds un stipra veselība.  

“Galvenais – iemācīt bērniem un jauniešiem saskatīt to, cik piedzīvojumiem pilna ir daba un apkārtējā vide un cik daudz tā mums spēj dot. Jo, kā Martins Luters ir teicis: “Ja tu nevari lidot, skrien. Ja tu nevari paskriet, ej. Ja tu nevari paiet, tad rāpo, bet lai ko tu arī darītu, visu laiku turpini virzīties uz priekšu…” Paldies visiem, kuri pielika gādīgu roku un palīdzēja projektiem notikt! Un veiksmi visiem!” novēl 1013. Aizputes mazpulka vadītāja Liene Cinovska un 1013. Aizputes mazpulka bērni un jaunieši.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4 0/16/I/001 ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai,, (PuMPuRS)

mazpulk

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads