Mazpulcēni draudzējas un izglītojas

Padures pamatskolā pavisam nesen norisinājās Mazpulku vietējās iniciatīvas projekts "RADI VIDI PATS!" ar mērķi veidot sadraudzību un sadarbību starp 554.Lažas mazpulku un Kalnsētas pamatskolas Cieceres mazpulku.

Projekta laikā bērni aktīvi darbojās septiņās dažādās izzinošās pieturās, guva daudz jaunu zināšanu par dabu un Latviju. Kā stāsta Lažas 554. Mazpulka un Aizputes 1013. Mazpulka vadītāja Vadītāja Liene Cinovska, pasākuma mērķis bija nodrošināt izzinošas pieturas speciālo skolu skolēniem par vides iedarbību uz mums un mūsu pašu rīcību seku rezultāta izvērtējums - ko darām vai nedarām pareizi. Galvenais uzsvars likts uz praktisku darbošanos ar videi draudzīgiem elementiem, izzinošām, radošām darbnīcām (atkritumu šķirošanas pietura utml., vides piesārņojuma pietura - sekas, vides materiāli ikdienas un brīvā laika pavadīšanai utt.). Izspēlētās sadraudzības spēles un pasākuma gala rezultātā noteiktas nominācijas - draudzīgākā komanda, atjautīgākais mazpulcēns utml. Pateicība izsakāma Padures pamatskolas kolektīvam par atbalstu!

Savukārt Aizputes vidusskolā notika Mazpulku vietējās iniciatīvas projekts "Darbosimies draudzēsimies kopā!" Projekta mērķis bija veicināt sadraudzību un sadarbību starp Aizputes 1013.mazpulku un Lažas 554.mazpulku. Bērni kopīgi veidoja sadarbības prasmes dažādās pieturās un draudzīgi gleznoja kopēju gleznu. “Veidotais pasākums izdevās kā iecerēts! Paldies LATVIJAS MAZPULKI par doto iespēju! Kopumā šāda veida pasākumi veicina sabiedrības iniciatīvu un iesaistīšanos vietējās kopienas dzīves uzlabošanā gan speciālo, gan vispārizglītojošo skolu, skolotāju un skolēnu vidū. Kā viens no galvenajiem uzdevumiem šāda veida projektu ietvaros bija veicināt sadraudzību un sadarbību, izzinošu un radošu ārpusstundu pasākuma procesu starp speciālo skolu un vispārizglītojošo skolu mazpulkiem videi draudzīgā atmosfērā,” stāsta Lažas 554. Mazpulka un Aizputes 1013. Mazpulka vadītāja vadītāja Liene Cinovska. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

sadraudz

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads