Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

 Ieguldījums tava nakotnee

2018./2019.mācību gadā Aizputes novada pašvaldība sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu turpināja īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". Projekts skolu vidē pazīstams ar nosaukumu “PuMPuRS” un izstrādāts, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem.

2018./2019.mācību gadā Aizputes novadā tika realizēti 74 individuālie atbalsta plāni, kuru ietvaros izglītojamiem tika nodrošināts konsultatīvais atbalsts sekojošos mācību priekšmetos – latviešu valodā, svešvalodās, matemātikā, ģeogrāfijā, bioloģijā, vēsturē, kulturoloģijā, ķīmijā, fizikā un konsultācijas pie logopēda un sociālā pedagoga. Kā arī Izglītības pieejamības nodrošināšanai izglītojamiem tika apmaksāti ēdināšanas pakalpojumi un sabiedriskā transporta izdevumi.

 2 tab

1 tab

PUMPURS koordinators Aizputes novadā Antra Grasmane

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads