Projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001
Apstiprināti jaunatnes iniciatīvas projekti mācību motivācijas palielināšanai

Jaunatnes projekti 2

Aizputes novada dome no 2020.gada 1.marta līdz 31.martam aicināja jauniešu organizācijas, biedrības vai nodibinājumus iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus atklātajam projektu konkursam “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”.

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta "PuMPuRS" ietvaros.

Konkursa mērķi:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projektus konkursam bija iesniegušas 7 dažādas organizācijas, no kurām vērtēšanas komisija apstiprināja 3 projektus, kuri tiks uzsākti īstenot šogad un pabeigti 2021.gadā. Katram projektam piešķirtais finansējums ir 4600 eiro, kas 100% tiek nodrošināts no projekta “PuMPuRS” līdzekļiem. Kopumā šajos 3 projektos plānots iesaistīt ap 84 jauniešus, tajā skaitā vismaz 30 jauniešus, kas pakļauti mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas riskam

Projektu konkursā apstiprināti šādi jauniešu iniciatīvu projekti:

  • “Mantinieki”, iesniedzējs biedrība “Latvijas mazpulki”. Projekta “Mantinieki” ietvaros 6 aktivitātēs jauniešiem tiks dota iespēja izzināt līdz sīkumam seno amatu prasmju būtība un vērtība, izmantojot laiku lietderīgi iegūstot sev, kā mantojumu – šo amatu prasmju apgūšanu patstāvīgi, tādā veidā palielinot priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību, un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • “Aizputes jaunatnes Akadēmija 2020”, iesniedzējs Attīstības platforma YOU+. Projekta ietvaros ir paredzēti divu apmācību cikli, katrs pa 5 dienām, pa astoņām akadēmiskajām stundām dienā. Katrā no apmācību cikliem tiks iesaistīti vismaz 20 jaunieši, kuri 5 dienu laikā pakāpeniski apgūs dažādas praktiskas prasmes, lai spētu uzstādīt specifiskus karjeras un dzīves mērķus, izprastu projektu un biznesa ideju dzīves ciklus, izprastu efektīvu plānošanu, attīstītu vidi sev apkārt, kā arī uzklausītu dažādu pieredzējušu cilvēku pieredzes stāstus.
  • “Uzrāvies Aizpute escape”, iesniedzējs Kuldīgas jauniešu biedrība “Kaktuss”. Projekta ietvaros četru dienu apmācībās, iesaistot 20 jauniešus no Aizputes novada izglītības iestādēm, ar neformālās izglītības metodēm, tiks identificēti un risināti jauniešu problēmjautājumi. Apmācību laikā tiks izspēlētas dažādas situācijas. Tās būs tendētas uz stresa menedžmentu, problēmu risināšanu un to pārvaldīšanas spējām un metodēm. Veicināsim sadarbības un labu attiecību prasmju veidošanu ar vienaudžiem un citiem līdzcilvēkiem no vietējās kopienas.

Antra Grasmane Aizputes novada PUMPURS projekta koordinators,
Tālrunis: 296466524
E-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Informācija PDF formātā

 
Aizputes 1013. Mazpulka ražas grozs

Aizputes 1013. Mazpulks pagājušā gada vasarā realizēja projektu “Medus vasara”, kas bija Aizputes 1013. mazpulka pirmais „Lielais projekts”. Pašreiz projekts „Medus vasara” tiek rādīts visiem interesentiem kā LABĀS PRAKSES piemērs, par ko liels prieks un gods ir gan pašiem, gan iesaistītajiem, gan Aizputes novada iedzīvotājiem.

Projekta mērķis bija iesaistīt Aizputē un tās novadā dzīvojošos jauniešus aizraujošās aktivitātēs savā dzīves vidē pavasarī un vasaras brīvlaikā, stimulēt motivāciju turpināt mācību darbu skolā un veicināt iekļaušanos vienaudžu kolektīvā, attīstot darba un radošās prasmes, veicinot vienaudžu sadarbību, sportisku dzīvesveidu un sakoptas apkārtējās vides veidošanu, veicināt zināšanas par medus ieguvi, medus produktiem un to pielietojuma daudzveidību, izpratni par veselīga dzīvesveida iespējām, piedaloties sportiskās aktivitātēs, attīstīt sevī mākslinieciskos talantus, zīmējot uz īsta audekla, kā arī atstāt kādu labo darbu novadam - pilsētai.

Stāsta 1013. Aizputes mazpulka vadītāja Liene Cinovska: “Realizējot projektu „Medus vasara”, iespaidu un atstāto “pēdu nospiedumu” bija daudz, un kopīgi ar mazpulcēniem tika nolemts, ka iesāktais jāturpina. Lielu paldies par projekta atbalstīšanā gribas pateikt mazpulku atbalsta grupai - Sanitai Ugnai, Santai Zemītei, Arnoldam Pūpolam, Ģirtam Brumsonam, Imantam Ozolam, Lapku ģimenei, Antrai Grasmanei, kā arī Liels paldies Jānim Bahmanim un, protams, vecākiem, kam ir tik labi un fantastiski bērni. To, kas paliks aiz šī projekta, ja dažādi iemesli mūs neietekmēs, ceram, ka Aizputes pilsētas iedzīvotāji un pilsētas viesi ieraudzīs pavasarī.”

Rudens mēnešos tika uzsākts jau jauns jaunatnes iniciatīvas “PuMPuRS” projekts „Septiņas iespējas”. Šī projekta mērķis bija iesaistīt Aizputes novada bērnus un jauniešus no priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas Latvijas Mazpulku neformālās izglītības aktivitātēs, kas pilnveidoja sadarbības, pašizaugsmes un darba prasmes, attīstot, motivējot un pilnveidojot sevi, veidojot sadarbību ar jauniešu vienaudžiem, lai vecinātu mērķgrupas motivāciju turpināt izglītību un aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

Kā informē Liene Cinovska, aktivitātes bija paredzētas kā 7 notikumu cikls, kurš ietvēra sevī dažādu izziņas elementu kopumu, veicinot vienaudžu savstarpēju sadarbību, sportisku dzīvesveidu, attīstot jauniešos nozīmīgas praktiskas prasmes, radošumu un veicinot vēlmi darīt labu darbu sabiedrībai, kopīgi sadarbojoties, kā arī palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, neskatoties uz dzīves apstākļiem vai mājas vidi. “Vienlaicīgi arī nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai, kas neprasa finansiālu līdzekļus, tādā veidā palielinot jauniešu redzesloku par apkārt notiekošām aktivitātēm. Zināšanas vieglāk un pamatīgāk var apgūt tieši praktiskajās nodarbībās.”

Jaunieši 2019. un 2020.gada rudens un ziemas mēnešos izzināja vairākus radoši bagātus pasākumus par un ap ikdienā notiekošo. “Viņi mācījās sadzīvot ar dabu, iepazīt svētku svinēšanas galvenos nosacījumus, izzināja veselīga dzīvesveida pamatus, sportojot jautrās aktivitātēs kopā ar vecākiem, iepazina profesijas novadā, apmeklēja kultūras pasākumus Liepājā, veica labo darbu novadam - iekārtoja atpūtas vietu Aizputes pilsētas Misiņkalna parkā, atstājot labās domas līdz ar labiem darbiem. Gribas pieminēt, ka nelabvēlīgo laikapstākļu ietekme šo projekta sadaļu neļāva pabeigt līdz galam un darbi turpināsies pavasarī. Jaunieši iemēģināja roku radot ko jaunu un sev noderīgu radošajās aktivitātēs par Latvijas svētku tematiku. Strādājot radoši praktiskajās nodarbībās, izzinot dabu un tās likumsakarības kopīgi sēņojot mežā, jaunieši varēja gūt neskaitāmas sajūtas un iemaņas, kādas citas zinātņu jomas nevar sniegt, kā brīvība, jaunatklājumi, pielāgošanās, pārmaiņas, kustība, dinamiskums, iejūtība, pārdzīvojumi, piederība un izpratne par dažādiem pasaulē notiekošajiem procesiem tai skaitā veselīgu uztura mācību, sportisku dzīvesveidu vai svētku svinēšanu ar interesantiem elementiem.”

Projekta  galvenais mērķis bija izzināt lietu būtību kas mums ir visapkārt no tuvāka skatu punkta, tādā veidā veicinot sadraudzību starp novada jauniešiem. Līdzdalība projekta pasākumos katrā bērnā un jaunietī stiprināja pārliecību, ka veiksmīgas dzīves pamatā ir mazpulku pamatvērtības - čaklas rokas, ass prāts, laba sirds un stipra veselība.  

“Galvenais – iemācīt bērniem un jauniešiem saskatīt to, cik piedzīvojumiem pilna ir daba un apkārtējā vide un cik daudz tā mums spēj dot. Jo, kā Martins Luters ir teicis: “Ja tu nevari lidot, skrien. Ja tu nevari paskriet, ej. Ja tu nevari paiet, tad rāpo, bet lai ko tu arī darītu, visu laiku turpini virzīties uz priekšu…” Paldies visiem, kuri pielika gādīgu roku un palīdzēja projektiem notikt! Un veiksmi visiem!” novēl 1013. Aizputes mazpulka vadītāja Liene Cinovska un 1013. Aizputes mazpulka bērni un jaunieši.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4 0/16/I/001 ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai,, (PuMPuRS)

mazpulk

 
Mazpulcēni draudzējas un izglītojas

Padures pamatskolā pavisam nesen norisinājās Mazpulku vietējās iniciatīvas projekts "RADI VIDI PATS!" ar mērķi veidot sadraudzību un sadarbību starp 554.Lažas mazpulku un Kalnsētas pamatskolas Cieceres mazpulku.

Projekta laikā bērni aktīvi darbojās septiņās dažādās izzinošās pieturās, guva daudz jaunu zināšanu par dabu un Latviju. Kā stāsta Lažas 554. Mazpulka un Aizputes 1013. Mazpulka vadītāja Vadītāja Liene Cinovska, pasākuma mērķis bija nodrošināt izzinošas pieturas speciālo skolu skolēniem par vides iedarbību uz mums un mūsu pašu rīcību seku rezultāta izvērtējums - ko darām vai nedarām pareizi. Galvenais uzsvars likts uz praktisku darbošanos ar videi draudzīgiem elementiem, izzinošām, radošām darbnīcām (atkritumu šķirošanas pietura utml., vides piesārņojuma pietura - sekas, vides materiāli ikdienas un brīvā laika pavadīšanai utt.). Izspēlētās sadraudzības spēles un pasākuma gala rezultātā noteiktas nominācijas - draudzīgākā komanda, atjautīgākais mazpulcēns utml. Pateicība izsakāma Padures pamatskolas kolektīvam par atbalstu!

Savukārt Aizputes vidusskolā notika Mazpulku vietējās iniciatīvas projekts "Darbosimies draudzēsimies kopā!" Projekta mērķis bija veicināt sadraudzību un sadarbību starp Aizputes 1013.mazpulku un Lažas 554.mazpulku. Bērni kopīgi veidoja sadarbības prasmes dažādās pieturās un draudzīgi gleznoja kopēju gleznu. “Veidotais pasākums izdevās kā iecerēts! Paldies LATVIJAS MAZPULKI par doto iespēju! Kopumā šāda veida pasākumi veicina sabiedrības iniciatīvu un iesaistīšanos vietējās kopienas dzīves uzlabošanā gan speciālo, gan vispārizglītojošo skolu, skolotāju un skolēnu vidū. Kā viens no galvenajiem uzdevumiem šāda veida projektu ietvaros bija veicināt sadraudzību un sadarbību, izzinošu un radošu ārpusstundu pasākuma procesu starp speciālo skolu un vispārizglītojošo skolu mazpulkiem videi draudzīgā atmosfērā,” stāsta Lažas 554. Mazpulka un Aizputes 1013. Mazpulka vadītāja vadītāja Liene Cinovska. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

sadraudz

 
Vairāk nekā 20 000 skolēnu visā Latvijā saņēmuši projekta *PuMPuRS atbalstu, lai nepārtrauktu mācības pirms laika

Ieguldījums tava nakotnee

Kopš 2017. gada Latvijā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts PuMPuRS ar mērķi – samazināt to skolēnu skaitu, kuri priekšlaicīgi pamet mācības. Laika posmā no projekta sākuma līdz 2019. gada beigām projektā PuMPuRS ir iesaistījušās vairāk nekā 500 izglītības iestādes. Šajā laika posmā kopumā izveidoti virs 30 000 **Individuālā atbalsta plānu. To ietvaros sniegts atbalsts skolēniem ar identificētiem mācību pārtraukšanas riskiem.

Lasīt tālāk...
 
Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

 Ieguldījums tava nakotnee

2018./2019.mācību gadā Aizputes novada pašvaldība sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu turpināja īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". Projekts skolu vidē pazīstams ar nosaukumu “PuMPuRS” un izstrādāts, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem.

2018./2019.mācību gadā Aizputes novadā tika realizēti 74 individuālie atbalsta plāni, kuru ietvaros izglītojamiem tika nodrošināts konsultatīvais atbalsts sekojošos mācību priekšmetos – latviešu valodā, svešvalodās, matemātikā, ģeogrāfijā, bioloģijā, vēsturē, kulturoloģijā, ķīmijā, fizikā un konsultācijas pie logopēda un sociālā pedagoga. Kā arī Izglītības pieejamības nodrošināšanai izglītojamiem tika apmaksāti ēdināšanas pakalpojumi un sabiedriskā transporta izdevumi.

 2 tab

1 tab

PUMPURS koordinators Aizputes novadā Antra Grasmane

 
Projekts „Medus vasara”

ES izgl

Projekta mērķis ir iesaistīt Aizputē un tās novadā dzīvojošos jauniešus aizraujošās aktivitātēs savā dzīves vidē pavasarī un vasaras brīvlaikā, attīstot darba un radošās prasmes, veicinot vienaudžu sadarbību, sportisku dzīvesveidu un sakoptas apkārtējās vides veidošanu, veicināt zināšanas par medus ieguvi, medus produktiem un to pielietojuma daudzveidību. Veicināt izpratni par veselīga dzīvesveida iespējām. Projekta norise plānota pavasara un vasaras periodā, kas ir laiks, kad skolēniem ir visvairāk brīva laika, kuru ir grūti saprātīgi aizpildīt.

Lasīt vairāk...

 
Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai (2019)

ES izgl

Aizputes novada dome aicina jauniešu organizācijas no 2019. gada 02. maija līdz 2019. gada 31. maijam iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Lasīt tālāk...
 
Projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" jauniešu iniciatīvu projektu konkursa rezultāti

Noslēdzies ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus konkurss. Aizputes novadā tiks iesniegts viens jaunatnes iniciatīvu projekta pieteikums konkursam – “Medus vasara”, ko iesniedza Biedrība “Latvijas mazpulki”. Projekta kopējās izmaksas EUR 4600,00 (četri tūkstoši seši simti eiro un 00 centi). Projekta aktivitāšu īstenošana notiks laikā no 2019.gada 01.maija līdz 2019.gada 31.augustam.

Lasīt tālāk...
 
Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

2018./2019.mācību gadā Aizputes novada pašvaldība turpina sadarbību ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". Projekts skolu vidē pazīstams ar nosaukumu “PuMPuRS” un izstrādāts, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem.

Lasīt tālāk...
 
Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Aizputes novada dome aicina jauniešu organizācijas no 2018.gada 26.septembra līdz 2018.gada 25.oktobrim iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Lasīt tālāk...
 
Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

 ES izgl

Noslēdzies pirmais gads  ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" darbībai Aizputes novadā. 2017./18. mācību gada laikā palīdzību saņēmuši 43 Aizputes novada izglītojamie no 6 izglītības iestādēm.

Izglītojamiem tika nodrošināts konsultatīvais atbalsts mācību priekšmetos – latviešu valodā, svešvalodās, matemātikā, ģeogrāfijā, bioloģijā, vizuālā mākslā un konsultācijas pie logopēda un sociālā pedagoga. Izglītības pieejamības nodrošināšanai, trīs izglītojamiem apmaksāja ēdināšanas pakalpojumu un četriem sabiedriskā transporta biļetes.

Projekta darbības laikā bija grūtības ieplānot konsultācijas izglītojamiem un pedagogiem vēlamā laikā, nodrošināt psihologa konsultācijas.

Neskatoties uz grūtībām un papildus mācību stundām izglītības iestādē, vairums iesaistīto izglītojamo ir apmierināti ar piedāvātās palīdzības rezultātiem

Izglītojamie novērtē, ka:

  1. Uzlabojušās sekmes mācībās, pēc konsultāciju apmeklēšanas vieglāk sekot mācībām klasē,
  2. Konsultācijas iespējams plānot pedagogam un izglītojamam vēlamā laikā,
  3. Individuāla pieeja problēmu risināšanā,
  4. Lai risinātu logopēdiskas problēmas, bija iespējams izmantot vizuālās mākslas pedagoga zināšanas un iemaņas.

Aizputes novada Neklātienes vidusskolas izglītojamie novērtē iespēju projekta ietvaros sagatavoties valsts pārbaudes darbiem, mācoties mācību priekšmetus, kuri nav iekļauti attiecīgās klases mācību programmā, bet ir nepieciešami tālākai izglītībai. Izglītojamie novērtē iespēju saņemt finansiālu palīdzību nokļūšanai izglītības iestādē un ēdināšanas pakalpojumu atmaksu maznodrošinātās ģimenēs.

Pēc pirmā mācību gada darba izvērtējuma, vairākiem izglītojamiem konsultatīvais atbalsts turpināsies 2018./19.m.g., kā arī tiks iesaistīti jauni izglītojamie un piedāvātas plašākas atbalsta iespējas, iesaistot NVO.

Projekta vadītāja Aizputes novadā Daiga Tīmane

 
Noslēdzies PuMPuRS pirmais mācību gads

  

 
Psihologa vakance projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Psihologa konsultatīvā atbalsta specifikācija tirgus izpētei

Nosaukums: Psihologa konsultatīvais atbalsts izglītojamiem
Pakalpojums veicams projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros.

Norises vieta: Aizputes novads
Norises laiks:
2017./18. mācību gada 2. semestris
Auditorija: Aizputes novada izglītības iestāžu 5.-12.klašu izglītojamie
Norises veids: konsultatīvais atbalsts

Lasīt tālāk...
 
Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Aizputes novada pašvaldība sākusi sadarbību ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". Projekts skolu vidē pazīstams ar nosaukumu “PuMPuRS” un izstrādāts, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem.

Lasīt tālāk...
 


Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads