Kā noslēgt līgumu?

Lai saņemtu ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu ir jānoslēdz tipveida līgums par pilsētas ūdensvada un/vai kanalizācijas lietošanu.

Tipveida līguma nosacījumi tiek precizēti, atbilstoši patēriņa uzskaites veidam - pēc normas vai ūdens patēriņa skaitītāja, pakalpojuma apjomam - ūdensvada un/vai kanalizācijas lietošanu.

Līguma noslēgšanas procedūru nosaka SIA „AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” tipveida līgumu par pilsētas ūdensvada un/vai kanalizācijas lietošanu, slēgšanas un uzturēšanas kārtību.

Līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju iespējams noslēgt, ja pakalpojums ir pieejams. Lai uzsāktu līguma sagatavošanu, Klientam nepieciešams aizpildīt iesnieguma veidlapu (Pielikums Nr. 1). Iesniegumu iespējams aizpildīt SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” mājas lapā vai Kalvenes ielā 2, aizputē, Aizputes novadā, LV-3456.

Aizpildīto iesniegumu var nosūtīt pa e-pastu – Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ; faksu – 63448182, ar pasta starpniecību vai arī atnesot personīgi.

Iesnieguma veidlapā obligāti jānorāda kontakttālrunis, lai nepieciešamības gadījumā būt iespējams ar klientu sazināties.

Nepieciešamie dokumenti līguma noslēgšanai:

  • Fiziskai personai – pase uzrādīšanai, pilnvarotām personām – pilnvara, pase uzrādīšanai, aizbildņiem – apliecība, pase uzrādīšanai.
  • Juridiskām personām – reģistrācijas apliecība, PVN maksātāja apliecība, bankas rekvizīti, paraksta tiesības apliecinoši dokumenti.
  • Abām grupām – objekta piederības dokuments, t.i. zemesgrāmatas akts, tiesas spriedums, mantojuma apliecība, pirkšanas – pārdošanas līgums, nomas līgums, līgums par dzīvojamo māju pārvaldīšanu, apsaimniekošanu.
  • Jaunizbūvētiem un rekonstruējamiem ūdensvada un/vai kanalizācijas pievadiem – atzinums par objekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijai (ūdensvada tīklam un /vai kanalizācijas tīklam); zemes gabala plāns vai skice ar apakšzemes komunikācijām –atbildības robežas noteikšanai.

SIA „AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” sagatavo līgumu, un zvana klientam pa tā norādīto kontakttālruni, lai uzaicinātu klientu ierasties parakstīt līgumu.

Kā maksāt???

Atbilstoši skaitītāja rādījumiem vai saskaņā ar Aizputes novada domes 2006. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9 “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu lietošanas un aizsardzības noteikumi Aizputes pilsētā” noteiktajām ūdens patēriņa normām uz vienu iedzīvotāju, ņemot vērā patērētāju skaitu un mājas labiekārtojuma pakāpi , fiziskas personas norēķinās izmantojot komunālo pakalpojumu aprēķinu grāmatiņu, bet juridiskām personām SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” izraksta rēķinu un nosūta to klientam līgumā noteiktajā termiņā.

Klientam, par iepriekšējā norēķinu periodā saņemtajiem pakalpojumiem, ar SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” jānorēķinās līdz mēneša 15. datumam.

Kur maksāt???

SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” sniegtos pakalpojumus var apmaksāt:

  • SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS”, Kalvenes ielā 2, Aizputē, Aizputes novadā;
  • jebkurā bankā, veicot pārskaitījumu saskaņā ar SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” komunālo pakalpojumu aprēķinu grāmatiņā vai rēķinā norādītajiem maksājuma rekvizītiem.

Ja rēķins ir nozaudēts, Grāmatvedībā personīgi vai piezvanot pa tālruni 63448021 ir iespējams saņemt rēķina kopiju.

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads