SIA “Aizputes nami” laika posmā no 2013. gada līdz 2016. gadam realizētie projekti

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 3, Aizputē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”, un „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa bulvāris 7, Aizputē energoefektivitātes paaugstināšana” .

Projektu mērķis bija veikt renovācijas un rekonstrukcijas darbus, ievērojami uzlabojot ēku energoefektivitāti un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Projektu rezultātā tika veikta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Saules ielā 3, un Raiņa bulvārī 7, Aizputē, ārsienu siltināšana, logu nomaiņa dzīvokļos un koplietošanas telpās, ārdurvju nomaiņa, bēniņu siltināšana, pagraba griestu siltināšana, apkures sistēmas rekonstrukcija.

Projekts „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 3, Aizputē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”:

Projekta kopējās izmaksas EUR 243524,- no tā:
ERAF finansējums EUR 97075,22
Kredīts EUR 235 000,- (saņemot ERAF finansējumu, kredīta summa samazinās)
Projektu izstrādāja SIA “WS”
Būvuzraudzību veica būvuzraugs Aivars Siliņš
Autoruzraudzību veica SIA “Energy audit”
Būvdarbus veica “SIA Skorpions VS”

Projekts „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa bulvāris 7 Aizputē energoefektivitātes paaugstināšana” :

Projekta kopējās izmaksas EUR 185882,- no tā:
ERAF finansējums EUR 79828,80
Kredīts EUR 149 400,- (saņemot ERAF finansējumu, kredīta summa samazinās)
Projektu izstrādāja SIA “WS”
Būvuzraudzību veica būvuzraugs Uldis Cērps
Auztoruzraudzību veica SIA “Energy audit”
Būvdarbus veica “SIA Skorpions VS”

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads