Mākslinieciskās pašdarbības skates
Piektdiena, 27 marts 2015 16:10

Mēs, latvieši esam dziedātāju un dejotāju tauta. Un tā dziedot un dejojot aizrit gads ………

Kā katrs pavasaris, arī šis ir laiks, kad amatiermākslas kolektīvi piedalās mākslinieciskās pašdarbības skatēs.

Kā var dziesmu nedziedāt, ja arī vēsma silam pāri skriedama dzied,
Ja upes vilnis, krastā līgodams dzied, Un tie skubina tevi :
Ļauj dziesmai vaļu…

1.martā Durbes KN pulcēja kuplu skaitu dziedātāju – notika vokālo ansambļu skate. Skatē piedalījās Liepājas apriņķa 14 vokālie ansambļi, kuri pārstāvēja sieviešu, vīru, jauktos vokālos ansambļus.

Skatē piedalījās pieci Aizputes novada vokālie kolektīvi – Aizputes KN vīru vokālais ansamblis „Kurši”, Kalvenes KN sieviešu vokālais ansamblis „Noskaņa”, Kalvenes KN sieviešu kvartets, Apriķu TN sieviešu vokālais ansamblis „Dzirkstele”, Cīrava KN senioru vokālais ansamblis ”Priekā”.

Dziedātāju sniegumu vērtēja žūrija – Ilze Valce, Mārīte Lazdāne un Vilnis Kronbergs.

Ar ovācijām skates dalībnieki sagaidīja žūrijas vērtējumu – Kalvenes KN sieviešu vokālajam ansamblim „Noskaņa” – vadītāja Daiga Ozola – I pakāpe, Kalvenes KN sieviešu vokālajam kvartetam – vadītāja Daiga Ozola – I pakāpe. Aizputes KN vīru vokālajam ansamblim „Kurši” – vadītāja Vineta Snipke - I pakāpe, Apriķu TN sieviešu vokālajam ansamblim „Dzirkstele”, vadītāja Landra Valdmane – II pakāpe, Senioru grupā, vienīgie skatē piedalījās Cīravas kultūras nama senioru vokālais ansamblis „Priekā” – vadītāja Lāsma Jūrmale - saņēma „Pateicības rakstu”.

2015. gada 21. martā Jūrmalas kultūras centrā notika II Latvijas Vīru vokālo ansambļu konkurss, kurā piedalījās 19 ansambļi no visas Latvijas.

Pēc Liepājas apriņķa vokālo ansambļu skates rezultātiem, tiesības piedalīties II Latvijas Vīru vokālo ansambļu konkursā Jūrmalā, izcīnīja Aizputes KN vīru vokālais ansamblis „Kurši”, vadītāja Vineta Snipke, Durbes vīru vokālais ansamblis un Liepājas vīru vokālais ansamblis „Dziedonis”.

Vokālo ansambļu sniegumu vērtēja Latvijas Nacionālā kultūras centra Vokālo ansambļu nozares padomes priekšsēdētāja, Lielvārdes mūzikas skolas direktore, vokālās grupas „Anima Solla” mākslinieciskā vadītāja Mārīte Puriņa, Pierīgas koru apriņķa virsdiriģents, koru „Maska” un „Pa saulei” mākslinieciskais vadītājs Jānis Ozols, kā arī Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite.

No II Latvijas Vīru vokālo ansambļu konkursa, Aizputes KN vīru vokālais ansamblis „Kurši”, vadītāja Vineta Snipke, atgriezās ar II pakāpes diplomu.

Deja ir brīnišķīga, tā ir pasaule, kurā ieejot, mainās attieksme pret dzīvi, savām vēlmēm un kaislībām. Dejā nav iespējams melot.

Dejošana tevi pagriež pret debesīm – vienalga, uz kuru pusi tu griezies.

21. martā Liepājas deju apriņķa dejotāji tikās Nīcas KN, lai izdejotu ikgadējo deju skati. Skatē piedalīsies 23 Liepājas deju apriņķa deju kolektīvi - vidējās paaudzes, jauniešu un senioru deju kolektīvi.

Deju skati vērtēja - Deju svētku virsvadītāja, Tukuma novada deju kolektīvu virsvadītāja, horeogrāfe, TDA "Svīta" vadītāja Zanda Mūrniece, Deju svētku virsvadītāja, horeogrāfe un Mārupes vidējās paaudzes deju kolektīva "Mārupieši" vadītāja Gunta Skuja, TDA "Gatves" mākslinieciskā vadītāja Gunta Raipala, Vairākkārtējs Deju svētku virsvadītājs un to lielkoncerta  mākslinieciskais vadītājs, horeogrāfs un dejas pedagogs, tautas deju ansambļa "Teiksma" mākslinieciskais vadītājs Jānis Ērglis, horeogrāfs un dejas pedagogs. Vairākkārtējs Deju svētku virsvadītājs un to lielkoncerta mākslinieciskais vadītājs, tautas deju ansambļa "Līgo" mākslinieciskais vadītājs, Liepājas deju apriņķa virsvadītājs Jānis Purviņš

Ar labu žūrijas vērtējumu, lielu lepnumu un gandarījumu par padarīto, no skates mājās atgriezās Aizputes KN deju kolektīvi – VPDK „ Kurzemnieks”, vadītāja Inta Rudzīte - I pakāpe, SDK „Misiņš”, vadītāja Inta Rudzīte – I pakāpe. Mēs priecājamies un lepojamies ar par savu dziedātāju un dejotāju  sasniegumiem skatē. Novēlam Jums vēlmi dziedāt, vēlmi dejot, mums klausītājiem un skatītājiem ar savu dziesmu un deju - dāvāt svētkus.

Šobrīd spraigs un atbildīgs darba posms ir pūtēju orķestrim „Kazdanga”, diriģents Guntis Simanovičs, jo jau 28. martā mūsu mūziķi dosies tālā ceļā uz Cēsīm, lai piedalītos VII Latvijas pūtēju orķestru un III Starptautiskais pūtēju orķestru konkursā BALTIC OPEN.

Tālajā ceļā un skatē novēlam pūtēju orķestra mūziķiem un diriģentam saspēlēt labus rezultātus, izbaudīt, tikties, draudzēties un pieredzēt, paveikt un piepildīt!

Bet, 18.aprīlī Liepājas 1. Ģimnāzijā, bargas žūrijas priekšā jāstājas novada koriem – Cīravas jauktajam korim, diriģente Sintija Pīrāga, Aizputes KN jauktajam korim „Kurzeme”, diriģente Vineta Snipke , Kazdangas jauktajam korim, diriģents Artis Ābele.

Novēlam dziedātājiem, diriģentiem veiksmi, izturību un skaņu balsi!

Aizputes novada kultūras vadītāja Sanda Zālīte

 

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads