Aizputes novada vokālie ansambļi atgriežas no skates Rucavā
Trešdiena, 09 aprīlis 2014 07:59


Mēs, latvieši esam dziedātāju tauta.
Kā var dziesmu nedziedāt, ja arī vēsma silam pāri skriedama dzied,|
Ja upes vilnis, krastā līgodams dzied, Un tie skubina tev :
Ļauj dziesmai vaļu…

Sestdien, 5. aprīlī Rucavas kultūras nams pulcēja kuplu skaitu dziedātāju - notika  vokālo ansambļu skate-koncerts, kurā piedalījās 15 Liepājas apriņķa vokālie ansambļi. Skatē tika pārstāvēti sieviešu, vīru, jauktie vokālie ansambļi.

Mūsu novadu skatē pārstāvēja četri vokālie ansambļi – Aizputes kultūras nama vīru vokālais ansamblis „ Kurši, Kalvenes kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Noskaņa”, Kalvenes kultūras nama sieviešu kvartets, Cīravas kultūras nama senioru vokālais ansamblis „ Priekā.

Dziedātāju sniegumu vērtēja žūrija – Ilze Valce, Ilga Skābarde un Vilnis Kronbergs.

Ar ovācijām skates dalībnieki sagaidīja žūrijas vērtējumu – Aizputes KN vīru vokālajam ansamblim „Kurši” –vadītāja Vineta Snipke - I pakāpe,

Kalvenes KN sieviešu vokālajam ansamblim „Noskaņa” – vadītāja Daiga Ozola – I pakāpe,

Kalvenes KN sieviešu vokālajam kvartetam – vadītāja Daiga Ozola – I pakāpe.

Mēs, novadnieki esam lepni par savu dziedātāju sasniegumiem skatē. Novēlam Jums vēlmi dziedāt, dziedāt tā, ka pilna mute skaņas un ar savu dziesmu mums, klausītājiem dāvāt svētkus.

Senioru grupā, skatē piedalījās Cīravas kultūras nama senioru vokālais ansamblis „Priekā” – vadītāja Lāsma Jūrmale, un ieguva tiesības piedalīties II Latvijas Senioru vokālo ansambļu konkursā „Jānim Cimzem - 200” Valkā.

Tālajā ceļā un skatē Valkā, novēlam ansambļa dalībniecēm un vadītājai sadziedāt labus rezultātus, izbaudīt, tikties, draudzēties un pieredzēt, paveikt un piepildīt! Emocijām, iespaidiem bagātu tālo Dziesmoto ceļu!!

Aizputes novada kultūras vadītāja Sanda Zālīte

 

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads