Latvijas nacionālā vēstures muzeja ceļojošā izstāde "Latvija: Tauta. Zeme. Valsts."

Informācija 

Pasākums:
Latvijas nacionālā vēstures muzeja ceļojošā izstāde "Latvija: Tauta. Zeme. Valsts."
Norises laiks:
05.11.2019 - 22.11.2019  
Norises vieta:
Kazdangas kultūras centrs

Pasākuma apraksts

Kazdangas pagasta kultūras centrā

Kazdangas kultūras centra foajē

No 05. – 22.novembrim apskatāma

Latvijas nacionālā vēstures muzeja ceļojošā izstāde

"Latvija: Tauta. Zeme. Valsts."

Izstādē koncentrēti atspoguļota Latvijas vēsture, latviešu tautas izveidošanās, Latvijas valsts attīstība un tradīcijas. Izstādes pirmajā daļā stāstīts par valsts izveidi, otrajā – par Latvijas zemi un ģeogrāfiskajiem apstākļiem. Trešajā daļā lasāma informācija par tautu – etnisko vēsturi, tradīcijām, valodu, tradicionālo apģērbu.

Tauta.Zeme .Valsts 300x201

Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads