Pavasaris – pašdarbības kolektīvu skašu laiks
Otrdiena, 10 maijs 2016 10:11

Pavasaris ir laiks, kad dažādu nozaru pašdarbības kolektīvi rāda savu sniegumu, piedaloties skatēs. Un tā, mūsu novada dziedātāji, dejotāji, pūtēju orķestra mūziķi stājās profesionālas žūrijas priekšā.

12. martā pieci Aizputes novada vokālie kolektīvi Medzes KN piedalījās Liepājas koru apriņķa vokālo ansambļu skatē.

Vokālo ansambļu sniegumu vērtēja profesionāla žūrija:
Ilze Valce – Liepājas koru apriņķa virsvadītāja, Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku virsdiriģente, Ints Teterovskis - Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku virsdiriģents, kora "Balsis" mākslinieciskais vadītājs, Baiba Veismane – Rezonga – Talsu vokālā pedagoģe.

Esam lepni par saviem dziedātājiem, jo žūrijas vērtējums skatē –
Cīravas sieviešu vokālais ansamblis „Priekā”, vadītāja Lāsma Jūrmale– 1. pakāpe,
Aizputes KN vīru vokālais ansamblis „Kurši”, vadītāja Vineta Snipke- 1. pakāpe, Apriķu TN vokālais ansamblis ”Dzirkstele”, vadītāja Landra Valdmane-1. pakāpe,
Kalvenes KN sieviešu vokālais ansamblis „Noskaņa”, vadītāja Daiga Ozola- 1.pakāpe,
Kalvenes KN sieviešu vokālais kvartets, vadītāja Daiga Ozola - 1. pakāpe.

Uz otro konkursa kārtu Kuldīgā žūrija izvirzīja Cīravas sieviešu vokālo ansambli „Priekā”. Konkursa otrā kārta notika 16. aprīlī, Kuldīgas kultūras centrā.

Vokālo ansambļu skates otro kārtu vērtēja vokālā pedagoģe Dace Bula, Latvijas Vokālo ansambļu asociācijas valdes priekšsēdētāja, Lielvārdes mūzikas skolas direktore Mārīte Puriņa un diriģents Andis Groza.

Mūsu kolektīvs – Cīravas sieviešu vokālais kvartets, vadītāja Lāsma Jūrmale, sīvā konkurencē ieguva 3. pakāpi.

19. - 20. martā Ogres novada kultūras centrā norisinājās viens no gada nozīmīgākajiem notikumiem pūtēju orķestriem - VIII Latvijas pūtēju orķestru konkurss, kurā piedalījās 42 pūtēju orķestri – kopā ap 1500 mūziķu četrās grūtības pakāpes grupās.
Orķestru sniegumu vērtēja starptautiska žūrija: Lietuvas Bruņoto spēku pūtēju orķestra diriģents Egidijs Ališausks (Egidijus Ališauskas), Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Reprezentācijas orķestra diriģents Egidijs Mikņus (Egidijus Miknius) un Nacionālo Bruņoto spēku orķestra diriģents Guntis Kumačevs.

19. martā konkursu sāka II pakāpes orķestri. Šinī grupā muzicēja arī mūsu novada pūtēju orķestris „Kazdanga”. diriģents Guntis Simanovičs.

Savā grupā, mūsu novada pūtēju orķestris „Kazdanga”, diriģents Guntis Simanovičs ieguva augsto 2. vietu.

10.aprīlī Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē notika Liepājas deju apriņķa deju kolektīvu skate, kurā bija iespējams redzēt Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules un Vaiņodes novadu un Liepājas pilsētas jauniešu, vidējās paaudzes un senioru tautas deju kolektīvu sniegumu, gatavojoties Latvijas Tautas deju ansambļu Kurzemes Deju svētkiem 18. jūnijā Liepājā. Kopā skatē piedalījās 24 tautas deju kolektīvi.

Dejas māksliniecisko izpildījumu un rakstura atklāsmi, dejas horeogrāfiskā teksta precizitāti, izpildījuma muzikalitāti, tautas tērpu valkāšanas kultūru un pareizību, deju kolektīva skatuves kultūru un kopiespaidu pēc 50 punktu skalas vērtēja žūrija: Kuldīgas un Ventspils deju apriņķa kolektīvu virsvadītāja Ramona Irbe, Saldus deju apriņķa kolektīvu virsvadītāja Santa Laurinoviča, Bauskas deju apriņķa kolektīvu virsvadītāja Guna Trukšāne, Liepājas deju apriņķa kolektīvu virsvadītājs un Kurzemes Deju svētku mākslinieciskais vadītājs Jānis Purviņš, kā arī žūrijas priekšsēdētāja Tukuma deju apriņķa kolektīvu virsvadītāja un Kurzemes deju svētku mākslinieciskā vadītāja Zanda Mūrniece.

Kolektīvi skatē izpildīja divas dejas no attiecīgās grupas obligātā repertuāra – vienu izlozes deju un vienu deju pēc izvēles. Šogad dejotājiem bija īpaši satraucošs un nebijis notikums – pirmo reizi kolektīvi izlozes deju uzzināja tikai skates norises dienas rītā.
Un tā, žūrijas vērtējums mūsu dejotājiem –
Aizputes KN VPDK „Kurzemnieks”, vadītāja Inta Rudzīte - 1. pakāpe
Aizputes KN SDK „Misiņš”, vadītāja Inta Rudzīte – augstākā pakāpe.

Pašdarbības kolektīvu skašu maratonu pabeidza Aizputes novada trīs jauktie kori, kuri satraukti par stāšanos žūrijas priekšā, uz skati Liepājas Valsts 1. Ģimnāzijā devās 24. aprīlī. Skatē piedalījās kori no Kazdangas, Cīravas, Aizputes, Pāvilostas, Priekules, Vaiņodes, Nīcas, Durbes, Grobiņas, Brocēnu un Talsu novadiem, kā arī no Liepājas, Ventspils un Saldus.

Liepājas koru apriņķa koru sniegumu vērtēja žūrija – Talsu koru apriņķa virsdiriģents Gints Ceplenieks, Valkas un Valmieras koru apriņķa virsdiriģents Ivars Cinkuss un komponists Rihards Dubra. Skatē žūrija katru amatieru kori vērtēja pēc vienotas – 50 punktu sistēmas, atbilstoši mākslinieciskajam un tehniskajam sniegumam. Atbilstoši iegūtajam punktu skaitam katram skates dalībniekam piešķīra kvalitātes pakāpi, un tas saņēma Latvijas Nacionālā kultūras centra, skates rīkotāja, izsniegtu diplomu.
Aizputes KN jauktais koris „Kurzeme”, diriģents Ēriks Eglītis – 2. pakāpe
Cīravas pagasta jauktais koris, diriģente Sintija Pīrāga – 2. pakāpe
Kazdangas pagasta jauktais koris, diriģente Baiba Kalniņa – 2. pakāpe.

Patiess prieks par mūsu novada pašdarbības kolektīviem, kuri ļoti labi savu dziedāt, dejot un muzicēt prasmi rāda stingrai, profesionālai žūrijai.

Skatuve ir dāsna pret visiem, kuri uz tās kāpj ar patiesu sirdi, rūpīgu un nesavtīgu darbu. Lai mūzika kā viena no sarežģītākajām un skaistākajām mākslām Jums sniedz saldus un garu bagātinošus augļus! Iedvesmojies un iegriezies tā, lai ilgi, ilgi sirds staro līksmē un priekā par labi padarītu darbu!

Pirms aktīvās darba sezonas nobeiguma, Aizputes novada kolektīvi, visus aizputniekus, novadniekus, viesus, aicina uz pašdarbības kolektīvu koncertu „Dižens tēva novadiņš” , kurš notiks 3. maijā Kazdangas kultūras centrā.

Aizputes novada kultūras vadītāja Sanda Zālīte

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads