Liepājas koru apriņķa un Liepājas pilsētas vokālo ansambļu skate
Ceturtdiena, 10 marts 2016 17:13

Kā var dziesmu nedziedāt, ja arī vēsma silam pāri skriedama dzied,
Ja upes vilnis, krastā līgodams dzied, Un tie skubina tevi:
Ļauj dziesmai vaļu…

Visiem zināms, ka mēs – latvieši esam dziedoša un dejojoša tauta.

Kā katrs pavasaris, arī šis ir laiks, kad pašdarbības kolektīvi piedalās mākslinieciskās pašdarbības skatēs. Šobrīd spraigs un atbildīgs darba posms ir novada dziedātājiem - vokālajiem ansambļiem, jo jau 12. martā 5 Aizputes novada kolektīvi - Cīravas sieviešu vokālais ansamblis „Priekā”, vadītāja Lāsma Jūrmale. Aizputes KN vīru vokālais ansamblis „Kurši”, vadītāja Vineta Snipke, Apriķu TN vokālais ansamblis ”Dzirkstele”, vadītāja Landra Valdmane, Kalvenes KN sieviešu vokālais ansamblis „Noskaņa”, vadītāja Daiga Ozola un sieviešu vokālais kvartets, vadītāja Daiga Ozola, stāsies profesionālas žūrijas priekšā.

Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Vaiņodes novadu un Liepājas pilsētas vokālo ansambļu skate notiks Medzes pagasta kultūras namā. Skatē piedalās jauktie, sieviešu, vīru un senioru ansambļi. Vokālie ansambļi dzied trīs dziesmas – viena latviešu tautasdziesmas apdare a cappella, viena latviešu komponista orģināldziesma, viena brīvas izvēles dziesma.

Vokālo ansambļu sniegumu vērtēs žūrija: Ilze Valce – Liepājas koru apriņķa virvadītāja, Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku virsdiriģente, Ints Teterovskis - Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku virsdiriģents, kora "Balsis" mākslinieciskais vadītājs, Baiba Veismane – Rezonga – vokālā pedagoģe.

Skatē žūrija katru vokālo ansambli vērtē pēc vienotas – 50 punktu sistēmas. Atbilstoši iegūtajam punktu skaitam, žūrija katram vokālajam ansamblim piešķir kvalifikācijas pakāpi.

Novēlam saviem kolektīviem skaņu balsi, veiksmi, izdošanos, ticību saviem spēki un lai skan…. !Lai viss ir pa īstam un izdodas no sirds!

Aizputes novada kultūras vadītāja Sanda Zālīte

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads