Aizputes novada dejotāji dodas izdejot vasaru!
Ceturtdiena, 28 maijs 2015 16:05

Kastaņi paceļ uz augšu savas ziedu sveces, ievas un ābeles zied baltas kā kupenas. Ceriņu krūmi izmet savas zilās liesmas – viss ap mums ir ziedošas kvēles pilns….

Pašā skaistākajā laikā – ziedonī, ik gadu citā Latvijas novadā, notiek senioru deju kolektīvu sadancis. Šis lielkoncerts ir kā atskaites punkts un liels gandarījums dejotājiem par gada laikā paveikto un tie ir arī svētki dvēselei.

Šogad, 30.maijā Madonā notiks 20. Latvijas senioru deju diena «Madonas piecdancis», pulcējot 1400 dejotājus no visiem Latvijas novadiem. Pirmo reizi Aizputes novadu šinī sadancī  pārstāvēs Aizputes KN senioru deju kolektīvs „Misiņš”, vadītāja Inta Rudzīte.

Koncertā tiks izdejotas 22 senas, lustīgas, kā arī pavisam jaunas dejas: «Lietiņš lija», «Kādu mūžu Laima lika», «Kučieru polka», «Bobu dancis», «Jelgaviņa», «Kāsīts tup namiņā». Tiks izdancots arī Madonas horeogrāfa Andra Ezeriņa «Goda solis», «Rotā saulīt, rietēdama» un Maijas Rijnieces «Nāc, nāc dejot sāc» un «Makaidū». Sadarbojoties horeogrāfam Gintam Baumanim un Madonas mūziķim, aranžētājam, komponistam Arturam Kloppem, īpaši šiem svētkiem radīta jauna deja «Naujenes kadriļa», ko skatītājiem būs iespēja redzēt pirmo reizi.

Savukārt, 7.jūnijā Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā notiks VIII Vidējās paaudzes dejotāju svētki „Dievs man deva maizes zemi”, kurus organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Jelgavas pašvaldību.

Svētkos piedalīsies vairāk nekā 6500 dejotāju no visas Latvijas. Vidējās paaudzes dejotāju svētku tradīcija aizsākta jau 1994.gadā, kad Sauleskalna estrādē tikās 720 dejotāju. Starp seši tūkstoši piecsimts dejojotājiem, izdejos svētkus arī Aizputes KN vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kurzemnieks”, vadītāja Inta Rudzīte.

Zemgales Olimpiskais centrs pārtaps lauku sētā, kurā tiks izstāstīts, izrādīts un izdejots maizītes ceļš no iesēta grauda līdz maizes klaipam, no dzīvības radīšanas svētuma līdz dzīvi apliecinošam priekam, ēverģēlībām un trakulībām. Svētki ir solis ceļā uz Latvijas simtgades Dziesmu un deju svētkiem.

„Mēs svinam savas dzīves skaistākos ¬ spēka gadus, jo vidējā paaudze ir tā, uz kuras turas visa Latvijas ēka – mēs esam spēcīgi, skaisti, vitāli, auglīgi un darbīgi. Dievs mums ir devis Maizes Zemi, un mēs to novērtējam ar pateicību, godprātīgu darbu un līksmošanos godos. Ar šiem svētkiem mēs apliecinām sevi, savu tautu, savu zemi un darbošanās prieku – mēs apliecinām dejotprieku! Kura tauta dejo, tā dzīvo skaisti!” stāsta koncerta „Dievs man deva maizes zemi” režisore Elīna Apsīte.

Izdejot, izdzīvot un izbaudīt, satikties, sadraudzēties un sastrādāt, pieredzēt paveikt un piepildīt!

Lai Jūsos vienmēr saglabājas tā uguntiņa, ar kuru Jūs savās dejās aizdedziet daudzu skatītāju sirdis un, lai tā no jauna sauc Jūs kopā sadoties rokās!

Aizputes novada kultūras vadītāja Sanda Zālīte

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads