Aizputes novads

Datums Nosaukums Vieta
19.10.2018 - 28.11.2018 Foto izstāde Kaleidoskops Aizputes Novadpētniecības muzejs
01.11.2018 - 30.11.2018 Aizputes novada sporta pasākumu plāns 2018. novenbris Aizpute
08.11.2018 Filma ģimenei "Nozagtā princese" Kalvenes kultūras nams
08.11.2018 Pārpratumu komēdija "Homo novus" Kalvenes kultūras nams
09.11.2018 Sarkangalvīte un vilks Aizputes kultūras nams
09.11.2018 Lekcija+darbnīca Simboli Latvieša ikdienā agrāk un mūsdienās Aizputes Novadpētniecības muzejs
10.11.2018 Koncerttūre "Mans draugs Mārtiņš Freimanis" Aizputes sporta centrs
11.11.2018 Lāčplēša diena – lāpu gājiens Aizpute
11.11.2018 „Simts skaistākās dziesmas Latvijai” Aizputes kultūras nams
12.11.2018 Ziemas gaidīšanas svētki “MĀRTIŅLUSTES BĒRNIEM” Aizputes pagasta saieta nams
13.11.2018 koncerts veltīts Latvijas 100gadei “IR LATVIJAS PILNA DVĒSELA MANA” Aizputes pagasta saieta nams
13.11.2018 Kompaktdiska “Ne labprāt tik tālu es gāju” atvēršanas svētki Kazdangas kultūras centrs
14.11.2018 - 26.11.2018 Izstāde "100 darbi Latvijai no sirds" Kalvenes pagasta pārvaldes zālē
14.11.2018 Dokumentālā filma "Esības vējos" Aizputes kultūras nams
15.11.2018 Animācijas filma "Alu cilvēks" Kazdangas kultūras centrs
15.11.2018 Pārpratumu komēdija Homo Novus Kazdangas kultūras centrs
16.11.2018 Valsts svētku pasākums “Saules mūžu Latvijai!” Kazdangas kultūras centrs
16.11.2018 - 30.11.2018 Aicinām piedalīties izstādes veidošanā Kazdangas kultūras centrs
16.11.2018 Latvijas Valsts dibināšanas 100. gadadienai veltīts svētku koncerts - „Skaista mana tēvu zeme” Cīravas kultūras nams
16.11.2018 Latvijas valsts 100. gadadienai veltīts svinīgais pasākums un koncerts "Saules mūžu Latvijai" Kazdangas kultūras centrs
16.11.2018 Latvijai 100 Apriķu tautas nams
17.11.2018 Koncerts "Mirdzi kā zvaigzne" Aizputes Sv. Jāņa Evanģēliski luteriskā baznīca
17.11.2018 Latvijai 100 Aizputes pagasta saieta nams
17.11.2018 Svinīgs pasākums veltīts Latvijas simtgadei Kalvenes kultūras nams
17.11.2018 Svētku balle Kalvenes kultūras nams
18.11.2018 Latvijas valsts simtgades svinības Aizputes sporta centrs
18.11.2018 "Izgaismosim Latviju" Kazdangas kultūras centrs
18.11.2018 Pasākums "Vienoti pagastam un Latvijai" pie pamatskolas Kalvenes pamatskola
25.11.2018 GALDA SPĒĻU SVĒTDIENA Aizputes pagasta saieta nams
25.11.2018 Svecīšu vakars Kazdangas Pūceskalna kapos Kazdanga
25.11.2018 IEDEGSIM SVECĪTES AIZPUTES PAGASTA KAPSĒTĀS MIRUŠO PIEMIŅAS DIENĀ Aizputes pagasts
25.11.2018 Svecīšu vakars Centra kapsētā Kalvene
27.11.2018 KRUSTVĀRDU MĪKLU RISINĀŠANAS NODARBĪBA Aizputes pagasta saieta nams
29.11.2018 29. novembrī tiek organizēts brauciens uz NACIONĀLO OPERAS UN BALETA TEĀTRI - baletu Aizputes pagasts
01.12.2018 Ziemassvētku egles iedegšana Aizpute
06.12.2018 ZIEMASSVĒTKU EGLES IEDEGŠANA pie Aizputes pagasta Saieta nama kopā ar rūķiem Aizputes pagasta saieta nams
08.12.2018 Liepājas apriņķa deju kolektīvu lielkoncerts „No sirds uz sirdi” Aizpute
14.12.2018 Koncerts TRĪS VĪRI ZIEMASSVĒTKOS Aizputes kultūras nams

Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads