Aizputes novads

Datums Nosaukums Vieta
03.04.2018 - 31.05.2018 Zviedru mākslinieces Hannas Sjobergas (Hanna Sjöberg) organizēta foto izstāde “Ūdens malā” Tūrisma informācijas un Mūžizg. centrā Aizputē
21.05.2018 - 30.06.2018 Kurzemes zonas vispārizglītojošo skolu 1.-4.klašu skolēnu Vizuālās mākslas olimpiādes darbu izstāde Cīravas pagasta bibliotēka
23.05.2018 Kalvenes kultūras nama dramatiskā kolektīva “Nebēda” izrāde “DŪDENE ZIN” Aizputes kultūras nams
25.05.2018 Animācijas filma Aizputes kultūras nams
31.05.2018 PII "Pīlādzītis" izlaiduma pasākums Cīravas kultūras nams
01.06.2018 "Baskāju takas atklāšana pirmsskolas izglītības iestādē "Pīlādzītis" PII "Pīlādzītis" Cīravā
02.06.2018 Ugunskuru nakts Kazdangas Parkā LV100 Kazdangas kultūras centrs
02.06.2018 Rododendru ziedēšanas svētki Cīrava
02.06.2018 Ģimeņu svētki „Mēs saviem bērniem” Aizputes sporta centrs
02.06.2018 “Mēs saviem bērniem” VELOSIPĒDISTU SACENSĪBAS Aizpute
03.06.2018 Svētki bērniem Kalvenes kultūras nams
05.06.2018 - 06.06.2018 Aizputes novada 2018. gada čempionāts pludmales volejbolā jauniešiem Aizpute
09.06.2018 Cīravas jauktā kora 40 gadu jubilejas pasākums Cīravas kultūras nams
11.06.2018 - 12.06.2018 Kopienas teātra projekts Latvijas simtgadei “Latvijas stāsti. Šekspīrs satiek Blaumani” meistarklas Cīravas dzirnavas
14.06.2018 Represēto piemiņas diena Kalvene
15.06.2018 Pamatskolas izlaidums Kalvene
16.06.2018 Cīravas pagasta svētki Cīrava
16.06.2018 Izlaidums Dzērves pamatskolā Dzērves skola
20.06.2018 Kalvenes dramatiskā kolektīva "Nebēda" izrāde "Dūdene zin" Apriķu tautas nams
21.06.2018 Līgo dienas ieskandināšana Kalvene
21.06.2018 Cīravas Saulgriežu rituāls Cīrava
22.06.2018 Izlaidums Kandavas LT Cīravas teritoriālā struktūrvienībā. Cīrava
22.06.2018 Saulgriežu svinības „Līgo saule, līgo bite!” Misiņkalna estrāde, Aizputē
22.06.2018 "Rumbas kvartets" koncerts Misiņkalna estrāde, Aizputē
23.06.2018 Līgo svētku ieskandināšana Kazdangas pagastā Kazdangas kultūras centrs
23.06.2018 Amatierteātra “Nebēda” iestudējums “Līgošanas nerātnības” Kalvenes kultūras nams
23.06.2018 Līgo zaļumballe Kalvenes pagasta Ābelnieku estrādē
27.06.2018 Dziesmu un Deju svētku ieskandināšana Aizpute
01.07.2018 - 31.07.2018 Iniciatīvas „Aizputes likteņupes Tebras” krasta vides sakopšana Aizpute
21.07.2018 Kalvenes pagasta sporta un atpūtas diena Kalvene
04.08.2018 Lažas pagasta svētki! Apriķi
08.08.2018 - 12.08.2018 Aizputes Pilsētas svētki „Svētki ienāk pilsētā” Aizpute
11.08.2018 Simtgades zaļumballe Aizpute
01.09.2018 Kazdangas Parka svētki Kazdanga
01.10.2018 Starptautiskā senioru diena Aizputes kultūras nams
13.10.2018 Rudens Gadatirgus Aizputē Aizpute
10.11.2018 Koncerttūre "Mans draugs Mārtiņš Freimanis" Aizputes sporta centrs
11.11.2018 Lāčplēša diena – lāpu gājiens Aizpute
11.11.2018 „Simts skaistākās dziesmas Latvijai” Aizputes kultūras nams
17.11.2018 Valsts svētku pasākums “Saules mūžu Latvijai!” Kazdangas kultūras centrs
18.11.2018 Latvijas valsts simtgades svinības Aizputes kultūras nams
01.12.2018 Ziemassvētku egles iedegšana Aizpute
08.12.2018 Liepājas apriņķa deju kolektīvu lielkoncerts „No sirds uz sirdi” Aizpute

Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads