Politiski represētas personas statusa piešķiršana

            Politiski represētās personas apliecību izsniedz, pamatojoties uz:

  1. Politiski represētās personas statusu piešķir Pillsonības un migrācijas lietu pārvalde, reģionālā nodaļa. PMLP amatpersonas lēmumu var apstrīdēt pārvaldes priekšniekam. PMLP priekšnieka lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā (LR likums "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem");
  2. Iekšlietu ministrijas izsniegtu dokumentu par personas administratīvu izsūtīšanu no Latvijas teritorijas vai par tās dzimšanu ieslodzījumā, izsūtījumā vai nometinājumā ārpus Latvijas teritorijas;
  3. Latvijas valsts arhīvu vai citu valsts arhīvu izsniegtu dokumentu par personas atrašanos PSRS filtrācijas vai labošanas darbu nometnē un Tieslietu ministrijas atzinumu;
  4. Prokuratūras izsniegtu dokumentu par personas nāvi politisko represiju rezultātā;
  5. LR tiesas spriedumu par politiskās represijas fakta konstatēšanu un reabilitāciju gadījumos, kad Latvijas Valsts arhīvos dokumenti par politiskās represijas faktu nav saglabājušies vai gājuši zudumā.
 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads