Biedrība „Kodols”

Adrese: Kazdanga, Ķiršu gatve1, Aizputes novads, LV -3457
Valdes locekle: Ilze Holštroma
Telefons: 63449755
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Maija Purviņa,
Biruta Konrāde (tel: 2654662, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

Biedrība „Kodols” nodibināta 2007.gadā. Tās darbības pamatmērķi –veicināt izglītības, uzņēmējdarbības, infrastruktūras, amatniecības, tūrisma, izglītības, kultūras, sporta un dažādu interešu grupu attīstību Kazdangas pagastā.

Jau pašos darbības pirmsākumos biedrība organizēja pieredzes apmaiņas braucienus un izglītojošus pasākumus dažādām paaudzēm, rīkoja vides sakopšanas talkas sadarbībā ar citām NVO, piem. Liepājas „Optimisti”. Biedrība organizēja plašu sabiedrības iesaisti un realizēja LVAF vides projektu „Mēs par sakoptu Kazdangu”.

Daudzi biedri un novada iedzīvotāji piedalījās Sorosa fonda Latvijai atbalstītajā projektā „ Motivācijas programma Kazdangas apkārtnes iedzīvotājiem „Nāc, mācies, dari,- tu to vari”, kas risinājās 2010.gadā. Gada garumā kopā vairāk nekā 350 novada iedzīvotāji piedalījās 16 izglītības programmās.

Iesaistīšanās LEADER programmas pasākumos devusi iespēju biedrībai 2010.gadā izveidot Kazdangā bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukumu pie dzīvojamām mājām ciema centrā.

Viens no mūsu sadarbības partneriem ir Kazdangas pagasta pārvalde, kas atbalsta projektus ar līdzfinansējumu.

Sadarbības partneri ir arī nodibinājums „CEMEX” , kura vadītāja Ilga Ķuze apmainās savā pieredzē, kā arī NVO Kopienu attīstības centrs Rīgā, ar kuru realizējam kopīgus projektus un pasākumus dzīves apstākļu uzlabošanai.

Biedrības ”Kodols” rakstītie un realizētie projekti ir brīvprātīgais darbs, ko veic gan vadītāja, gan biedrības locekļi, gan citi Kazdangas iedzīvotāji.

 

Biedrības paveiktais:

1. 2011.gadā realizēts projekts „Veļas mazgātavas un dušas remonts un aprīkojuma iegāde Kazdangas pagastā”. Lai veicinātu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un uzlabotu dzīves kvalitāti laukos, Kultūras centrā ir izremontētas telpas 31,8 m2 platībā, kurās ierīkota pirts, dušas, tualete. Iegādāti 2 veļas mazgājamie automāti, 2 garderobes skapji. Prieks ir par to, ka iedzīvotāji labprāt apmeklē pirti un mazgā veļu un par to, ka izveidota viena darba vieta pagasta iedzīvotājam. Visaktīvākie apmeklētāji ir vecākās paaudzes iedzīvotāji. Biedrība „Kodols” nākotnē plāno piedāvāt pirts telpās masiera pakalpojumus.

2. 2010.gadā Kazdangā tika atklāts Saieta nams, kurā ierīkots Bērnu attīstības centrs. Jau 2011. gadā biedrība „Kodols” sadarbībā ar Kopienu attīstības centru Rīgā, ko vada spāniete Rakele Moreno, realizēja labdarības projektu „Bērnu centrs Kazdangā”. Rezultātā tika iegādātas galda spēles: tenisa galds, novusa galds, galda futbols un galda hokejs, kā arī mēbeles bērnu centram: 6 galdi un 36 krēsli. Projekta mērķis bija piedāvāt bērniem daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas un uzlabot bērnu sociālos apstākļus, stiprināt bērnu draudzību un biedriskumu, sadarbības prasmes. Bērnu centrā 6 mēnešus strādāja brīvprātīgā jauniete Baiba Juska. Par viņas organizētajiem pasākumiem varam lasīt Aizputes novada avīzē.

3. Biedrība „Kodols” sadarbībā ar Kopienu attīstības centru Rīgā, organizēja pensionāriem nodarbības projektā „ Palīdzot sev, palīdzu citiem,- kvalitatīvu dzīvi pensionāriem”. Projektu finansēja Sabiedrības Integrācijas fonds un Šveices konfederācija, kā arī Spānijas biedrība „Fundacion Promocion Social de la Cultura”. Projekta mērķis- pensionāru izglītošana, viņu sociālās situācijas uzlabošana, zināšanu un prasmju apguve, kas nodrošina viņu iespēju integrēties dzīvē un palielina pašnoteikšanās spējas. Vecākās paaudzes apmācība notika 9 dažādās apmācības programmās. Projekts veicināja saskarsmes spēju, veselības uzlabošanos, veidojās sinerģija starp pensionāriem un vietējo sabiedrību. Uzlabojās informācijas tehnoloģiju prasmes. Aizputes novada vecākās paaudzes iedzīvotāji devās ekskursijā uz Liepāju, paši veidoja rokdarbu izstādes, piedalījās grāmatas atklāšanas svētkos, kā aŗī iepazina citu valstu kultūras, jo nodarbības veselībā un uztura zinībās vadīja docente no Spānijas Mar Garrido, savukārt eksotisko ēdienu pasaulē ievadīja restorānu tīkla TEX-Mex šefpavārs Havjers Garsija. Pasākumi notika Kazdangā, Rokaižu pansionātā un Cīravā, tā dodot iespēju iesaistīties arī pārējiem novada iedzīvotājiem.

4. Biedrība „Kodols” realizēja Kazdangā projektu „Radīt, sev un citiem prieku darīt!” Tā Projekts guva atbalstu Latvijas Hipotēku un zemes bankas atbalstītajā programmā, un tā ietvaros Kazdangas pilī notiek dažādas radošās darbnīcas: papīra izgatavošana, ziepju vārīšana, filcēšana, zīda apgleznošana, sveču dekorēšana, rotu izgatavošana. Projekts devis iespēju maznodrošinātiem ļaudīm nākt kopā, radoši pavadīt brīvo laiku un apgūt dažādas prasmes. Ziemassvētku laikā pašu darinātos darbiņus dāvinās Rokaižu pansionāta iemītniekiem, tādējādi veicinot līdzcietību sabiedrībā.

5. Biedrība „Kodols” iesaistījās NVA pasākumā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”, un četrus mēnešus kopš 2011.gada 1. novembra biedrībā strādāja 3 brīvprātīgie: Baiba Juska, Agate Freimane un Zane Apsīte. Jaunieši bezdarbnieki darbojas Kazdangas pilī tūrisma jomā, gan apgūst projektu asistenta prasmes, kā aŗī Kazdangas Bērnu centrā organizē un vada pasākumus bērniem. Jaunieši ir nozīmīgs mūsu sabiedrības resurss, kas ir jānovērtē, jo par viņu degsmi, talantu, idejām, darbaspējām priecājas gan bērni, gan no viņiem mācāmies mēs, pieaugušie.

Tā kā biedrība „Kodols” veic sociāli nozīmīgu darbu, mēs piedāvājam un palīdzam NVA pasākumā iesaistītajiem jauniešiem būt sabiedriski aktīviem, parādīt savus talantus un prasmes, attīstīt līderismu, organizatoriskās un komunikāciju prasmes.

6. 2011.gadā Oktobrī Budapeštā, Ungārijā, notika ES finansēta projekta „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai” (Grassroots Europe for Local Wellbeing) ietvaros organizēta starptautiska konference, kurā Latvijas delegācijas sastāvā bija arī biedrības „Kodols” locekle. Konferencē notika savstarpējas tikšanās un sarunas ar ES pārstāvjiem par izglītības un sociālās iekļaušanas jautājumiem, par atbalstošas politikas veidošanu mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām. Projekts atbalsta kultūras, saskarsmes, radošuma un inovāciju sekmēšanu , līdz ar to sekmējot vietējo labklājību.

7.2012.gadā biedrība sadarbībā ar 12 Latvijas biedrībām projekta ietvaros From Individual Needs to Community Wellbeing: Strengthening the role of the grassroots organizations „Kā apvienot indivīda vajadzības un kopienas labsajūtas pieaugumu: atbalsts vietējo nevalstisko organizāciju lomas spēcināšanai”vadīja Kazdangā projektu „Alokstes upes un krastu sakopšana –tūrisma un sporta attīstībai Aizputes novadā”. Tā mērķis -Sakopt Alokstes upi un krastus Kazdangas pagasta teritorijā, lai veicinātu tūrisma un sporta aktivitāšu attīstību, veselīgu dzīvesveidu Aizputes novadā. Projekta "Alokstes upes sakopšana – tūrisma un sporta attīstībai" laikā tika sakopta Alokstes upe posmā no Kannenieku tilta līdz Valatas pilskalnam. Projekta rezultātā: *Iepazītas dabas un kultūrvēsturiskās vietas Alokstes upes krastos: Valatas pilskalns, Baznīcas kalns, gravas u.c. *Uzlabota infrastruktūra tūrisma un sporta pasākumu norisei.*Iegādāti instrumenti un materiāli tūrismam, laivošanai un jaunsargu apmācībai.*Informēti un aktivizēti Kazdangas un apkārtnes iedzīvotāji, jaunsargi.* Spēcināta un popularizēta NVO darbība kopienas iedzīvotāju labā.*Stiprināta sadarbība starp biedrībām un iedzīvotājiem.

 

     

 

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads