Nomas līgumi

Aizputes novada pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 2018.gada 19.jūnija Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 47. un 57.punktu, publicē informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem un līgumiem ar apbūves tiesībām.

Nomas līgumi

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads