Iznomājamie zemes gabali

Persona, kura vēlas nomāt neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu (ar apbūves tiesībām vai bez apbūves tiesībām), pašvaldībā (Aizputes novada pašvaldībā vai pagasta pārvaldē) iesniedz:

  • Fiziskā persona - pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, nomājamā zemesgabala adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms), zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, apbūves termiņi, ja zemesgabalu vēlas nomāt ar apbūves tiesībām.
  • Juridiskā persona - pieteikumu, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums (firma), juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, nomājamā zemes­gabala adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms), zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, apbūves termiņi, ja zemesgabalu vēlas nomāt ar apbūves tiesībām, kā arī izziņa no Uzņēmumu reģistra par personām, kas ir tiesīgas pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

Pielikums - iznomājamie zemesgabali Aizputes novadā

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads