Apriķu muzejs

Apriķu muzejs
Adrese:
Apriķu pamatskola Lažas pagasta pārvalde Aizputes novads
Kontakttālrunis -29184684
e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Muzeja vadītāja: Aina Cērmane 
Krājuma glabātāja: Dzintra Jankovska

Darbības misija:
Lažas pagasta kultūrvides vērtību izpēte, popularizēšana, sabiedrības izglītošana, akcentējot ciešo saistību ar ģimenēm un mazajiem bērniem pazīstamā pasaku tēla rūķu izmantošanu.

Muzeja darbības virzieni:
1. Muzeja krājuma pilnveidošana un optimālu saglabāšanas apstākļu izveide.
2. Lažas pagasta materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma pētniecība, izmantojot muzeja krājumu un apgūstot jaunus materiālu avotus arhīvos, bibliotēkās, personīgajās kolekcijās utt.
3. Muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu popularitātes un pieejamības nodrošināšana, atbilstoši demokrātiskas sabiedrības prasībām un jaunajām tehnoloģiskajām iespējām.
4. Muzeja darbības nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība un uzturēšana.
5. Aktīvi iekļaujas Latvijas un Eiropas kultūras apritē.   

 

Muzeja darbības mērķi un uzdevumi:
Apriķu muzejs turpmākajiem 5 gadiem izvirza sekojošus mērķus un uzdevumus:

1.mērķis: Papildināt, glabāt muzeja krājumu šodienas sabiedrībai un veidot pētniecības avotu kopumu nākamajām paaudzēm, nodrošinot un kvalitatīvi pilnveidojot muzeja krājuma saglabātības un pieejamības apstākļus, piedāvājot kvalitatīvus apskates objektus un veidojot auditorijas sapratni par Lažas pagasta vēsturiskā mantojuma nozīmi un tā saglabāšanas procesu.

Uzdevumi:
1. Veidot misijai atbilstošu muzeja krājumu, nodrošinot tā pieejamību dažādām sabiedrības grupām;
2. Piedāvāt kvalitatīvus apskates objektus, nodrošinot muzeja krājuma atbilstošu aprūpi, saglabāšanu restaurēšanu, uzskaiti un pārvaldību;
3. Iekļaut muzeja kolekcijas Nacionālā muzeja krājuma kopkatalogā,
4. Veikt krājuma esības pārbaudes saskaņā ar grafiku,
5. Nodrošināt krājuma glabāšanas apstākļus atbilstoši MK Noteikumiem Nr.956 par Nacionālo muzeja krājumu un aktīvi strādāt pie jaunu telpu iegūšanas muzeja krājuma izvietošanai.

2. mērķis: Paaugstināt sabiedrības brīvā laika izmantošanas kvalitāti, sniedzot dažāda veida un satura atraktīvus pasākumus un programmas dažādām sabiedrības grupām, tā pilnveidojot to zināšanas par kultūrvēsturiskajiem procesiem Lažas pagastā un audzinot vietējo patriotismu.

Uzdevumi:
1. Sadarboties ar Aizputes novada skolotāju metodiskajām apvienībām, izstrādājot muzejpedagoģiskās programmas, balstoties uz vēsturisko ekspozīciju;
2. Veidot apmeklētāju izpratni par cilvēces attīstību un laika plūdumu, pilnvērtīgi izmantojot muzeja krājumu;
3. Celt vietējo lokālo patriotismu, izveidojot izstādes;
4. Izstrādāt izglītojošas spēles un interaktīvus pasākumus muzeja teritorijas muižas parkā, iedrošinot un piesaistot jaunus apmeklētājus;
5. Pārliecināt deputātu sastāvu par muižas telpu nepieciešamību muzeja izglītojošā darba aktivitātēm, krājuma pieņemšanai un glabāšanai.

3.mērķis: Apzināt, pētīt un publiskot K.G. Mannerheima dzīvi, personību un to ietekmējošiem faktoriem.

Uzdevumi:
1. Turpināt izzinošo darbu par K.G.Mannerheima personību un saistību ar dzīvi Apriķu muižā;
2. Publiskot esošo un jauniegūto informāciju par sadarbību ar Mannerheima fondu Helsinkos, Somijas vēstniecību Latvijā, somu tūristiem;
3. Pilnveidot patstāvīgo ekspozīciju ar jauniem muzeja priekšmetiem;

4.mērķis: Nodrošināt Lažas pagasta materiālo un nemateriālo kultūras vērtību pārmantojamību, pētot, dokumentējot un eksponējot vēsturiskās liecības, kas raksturo tagadējā pagasta kultūrvēsturiskās attīstības tendences laika posmā no 20.- 21.gs.

Uzdevumi:
1. Veidot daudzveidīgu, atraktīvu muzeja piedāvājumu, kas vērsts uz sabiedrības izglītošanu, t.sk. mūžizglītību un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu .
2. Izmantot pētniecības objektu izpētes darbā dažādu institūciju un nevalstisko organizāciju, vēsturnieku atsaucību un labvēlību, paplašinot muzeja sadarbības partneru loku.
3. Uzturēt sabiedrībā pozitīvu muzeja tēlu, efektīvi izmantojot esošās un meklējot jaunas komunikāciju iespējas.
4. Izstrādāt koncepciju un iekārtot leļļu istabas ar Valdas Jēriņas lellēm, papildinot rūķu kolekciju ar leļļu stāstiem.

5. mērķis: Izveidot Apriķu muzeju kā pieejamu, atraktīvu tūrisma objektu Valsts nozīmes piemineklī – Apriķu muižas vēsturiskajā centrā, attīstot muzeja infrastruktūru sakārtojot muižas parka vidi.

Uzdevumi:
1. Labiekārtot Apriķu muižas priekšpagalmu, renovējot skolas sporta laukumu un atjaunojot zālienu un stādījumus.
2. Uzturēt un tehnoloģiski pilnveidot muzeja materiāli tehnisko bāzi.
3. Nodrošināt muzeja stratēģiskā plāna īstenošanai nepieciešamo finansējumu.
4. Nodrošināt pilnvērtīgai muzeja darbībai nepieciešamos darbinieku resursus.

    

Muzejs akreditēts: 2005., 2009., 2014.gadā

 

Darba laiks:

Katru darba dienu no 8.00 – 16.30 ar pusdienlaiku no 12.30- 13.00

Tūrisma sezonā muzejs pieejams apmeklētājiem:
O.,T.,C.,P.,S.- no 11.00-16.30 (citā laikā - iepriekš piesakot)

Svētdiena, pirmdiena - brīvdiena.

 

 
Aizputes novada dome 2019 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads