Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti 2017./2018. m.g.
Olimpiāde Datums Dokuments

Vizuālās mākslas olimpiāde 1.-4.kl.

 11.04.2018. Dokuments

Fizika 8.kl.

11.04.2018. Dokuments

Krievu valoda 8.kl.

09.04.2018 Dokuments

Krievu valoda 7.kl.

09.04.2018 Dokuments

Vizuālās mākslas olimpiāde 5.-12.kl.

13.02.2018 Dokuments

Vācu valoda 8.klasei

26.02.2018. Dokuments

Angļu valoda 7.klasei

23.02.2018. Dokuments
Matemātika 5.-8.klasei. 16.02.208. Dokuments
Aizputes novada 3.-4.klašu matemātikas olimpiāde 30.01.2018. Dokuments

Latviešu valodas un literatūras 8.-9.klašu

15.01.2018 Dokuments
Vēsture 12.kl. 12.01.2018 Dokuments
Vēsture 9.kl. 12.01.2018 Dokuments
Dabaszinību konkurss 05.10.2017 Dokuments
 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads