Lauksaimniekiem
Izdota rokasgrāmata par labu lauksaimniecības praksi amonjaka emisijas samazināšanai Latvijā

amonjaka emisijas mazinashanai

Zemkopības ministrija, vadoties pēc ieteikumiem, kas sniegti ANO EEK 2014.gada Pamatkodeksā par labu lauksaimniecības praksi amonjaka emisiju ierobežošanai un sadarbībā ar lauksaimniecības nozares ekspertiem no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra un lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām, ir sagatavojusi rokasgrāmatu par labu lauksaimniecības praksi amonjaka emisijas samazināšanai.

Rokasgrāmata ir praktisku ieteikumu ceļvedis lauksaimniekiem amonjaka emisijas samazināšanai saimniecībā, ietverot ieteikumus par uzlabojumiem dzīvnieku novietnēs un ēdināšanā piena un gaļas liellopu, cūku un mājputnu audzēšanā, kūtsmēslu uzglabāšanā un izmantošanā, kā arī amonjaka emisijas samazināšanā no minerālmēslu lietošanas.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2016/22843 (NEC direktīva) Latvijai ir noteiktas amonjaka emisijas samazināšanas saistības uz 2020.gadu un 2030.gadu. Lauksaimnieki var sniegt nozīmīgu ieguldījumu amonjaka emisijas samazināšanā šī mērķa sasniegšanai, īstenojot labas lauksaimniecības prakses ieteikumus saimniecībā. Tādēļ ir sagatavota rokasgrāmata kā noderīgs palīgs labās prakses ieviešanai saimniecībā.

Aicinām lauksaimniekus iepazīties ar rokasgrāmatu un pielietot sniegtos ieteikumus savā saimniecībā!

Labās prakses īstenošana nenozīmē tikai ilgtspējīgu saimniekošanu, sniedzot savu ieguldījumu vides aizsardzībā šodien un nākotnē, bet arī ekonomisku ieguvumu saimniecībai. Sniegtie ieteikumi kūtsmēslu apsaimniekošanā ļauj palielināt to ekonomisko vērtību, bet ieteikumi precīzā minerālmēslu lietošanā ļauj samazināt to patēriņu un līdz ar to arī izmaksas.

Rokasgrāmata pieejama Zemkopības ministrijas TĪMEKĻVIETNĒ.

 
Dažādi:

Lauksaimniekiem, kuri iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.

Lauksaimniekiem, kuriem BDUZ aktivitātē 2020. gads ir otrais saistību gads, mācības jāapmeklē līdz š. g. 30. maijam, LLKC Liepājas birojā mācības notiks 19. un 20. maijā, sīkāka informācija un pieteikties pie Alekseja Kačanova, tālr. 27843096, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 

Arī šogad Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) turpina sniegt bezmaksas profesionālas konsultācijas saimniecībām visā Latvijā.

Programma tiks īstenota līdz 2023. gada 1.septembrim. Konsultācijas var saņemt lauksaimnieki un mežsaimnieki, ievērojot nosacījumu, ka šim mērķim vienam konsultāciju saņēmējam visā plānošanas periodā atvēlēti 1 500 EUR. Ja konsultāciju saņēmējs jau ir izmantojis daļu šīs summas, tad šajā projekta ieviešanas kārtā ir iespējams izmantot tikai atlikušo atvēlētās summas daļu – informāciju par vēl pieejamo summu, var rast LAD vai pie sava LLKC konsultanta.

Iespēju individuāli saņemt profesionālu bezmaksas konsultāciju nodrošina Lauku attīstības plāna (LAP) 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”. Tas paredzēts kā praktisks atbalsts lauksaimniekiem ar mērķi veicināt individuālu konsultāciju saņemšanu par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu, par nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām, kā arī par savstarpējās atbilstības prasību ievērošanu.
Projekta ietvaros iespējams saņemt konsultācijas augkopībā, lopkopībā, mežsaimniecībā un ekonomikā.
Lai saņemtu konsultācijas lauksaimniecībā, jāsazinās ar LLKC Liepājas biroju. Savukārt par mežsaimniecības jautājumiem – ar Meža konsultāciju pakalpojumu centru (MKPC).

Semināri martā, kurus organizē LLKC Liepājas birojs un sadarbības partneri:

06.03.2020. Jaunatnes gatvē 1, Kazdangā, Kazdangas pilī ,plkst. 10:00 seminārs ‘’Biežāk sastopamās govju un teļu saslimšanas pavasara periodā, to profilakse, pirmā palīdzība un ārstēšanas protokoli. Pamatprincipi veiksmīgai sadarbībai ar apkalpojošo veterinārārstu’’, lektors Āris Žentiņš, dalības maksa 20,00 eiro, pieteikties Pieteikšanās īsziņā (SMS) pa tel. 29278938, vai e-pastā Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

18.04.2020. Raiņa iela 63A, Durbē, z/s Pīlādži konferenču zālē, plkst. 10:00 seminārs “Ābeļu un ogu integrētās audzēšanas aktualitātes/ ābeļu vainagu veidošanas un potēšanas meistarklase”, lektore Ligita Rezgale, pieteikties Aiva Kasparoviča pa telef. 26263682, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu )

12.03.2020.Krasta ielā 12, Grobiņā, plkst. 10:00, seminārs “Nodokļu aktualitāte IIN maksātājiem (pašnodarbinātiem, IK, Z/S īpašniekiem)”, lektore Inguna Leibus, pieteikties pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

17.un 18.03.2020. (vieta un laiks tiks precizēts) seminārs “Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā (lopkopībā). Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību”. Papildus informācija pa tālr. 27843096, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Martā LLKC Liepājas birojs (laiks un vieta tiks precizēta) organizes 4 dienu apmācības ar līdzmaksājumu “Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija (piena liellopi)". Tā ir iespēja iegūt pārrauga apliecinājumu piena lopkopībā. Tālr. 27843096, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Semināru programmas un apraksti atrodamai Aizputes novada mājas lapā :,http://www.aizputesnovads.lv/lauksaimniekiem : Cīravas pagasta mājas lapā: https://www.cirava.lv/notikumi un LLKC mājas lapā : http://laukutikls.lv/kalendars/menesis

(Info: Daiga Petrauska, LLKC lauku attīstības konsultante)

 
Seminārs par apstādījumu ierīkošanu lauku tūrisma attīstībai

apstad ierikos lauku turism

 
Apmācības par emisiju samazināšanos lauksaimniecībā

emisiju samazin

 
Pieredzes brauciens par lauku vides tūrisma saimniecību attīstību

semin2

 


1 lapa no 5
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads