Karjeras diena Aizputes novadā
Otrdiena, 20 oktobris 2015 13:53

Jau ceturto gadu pēc kārtas valstī tiek organizēta Karjeras nedēļa. Tās mērķis ir palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākamo profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām. Šogad Karjeras nedēļas moto ir “Atver profesijas durvis

Lai iepazīstinātu skolēnus ar profesijām Aizputes uzņēmumos, Aizputes vidusskolā 14. oktobrī pulcējās  Aizputes novada  skolu 7. -9. klašu un Aizputes vidusskolas 10.-12. klašu jaunieši. Vispirms skolēni ar lielu interesi noklausījās Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas prezentāciju. Jaunieši ne tikai klausījās, bet viņiem tika dota iespēja arī pašiem izmēģināt intravenozo injekciju uz rokas maketa un salikt pareizi cilvēka iekšējos orgānus ( maketā), informē Aizputes vidusskolas karjeras konsultante Vineta Bardanovska.

Karjeras dienas turpinājumā skolēni izvēlējās sev interesējošās profesijas un kopā ar pedagogiem devās uz uzņēmumiem un iestādēm. Jaunieši iepazinās ar mediķa, policista, elektriķa, bērnudārza audzinātājas, fotogrāfa profesijām. Apmeklēja arī vairākus individuālos uzņēmumus:  konditorijas uzņēmumu SIA „Beķereja-SS”, z/s ‘’Virši”autoservisu,  masieres Ingas Pētersones masāžas kabinetu. Vēl jaunieši paviesojās ‘’Ideju mājā” un „Latvijas Valsts meži” AS Dienvidkurzemes mežsaimniecībā „Bojas”.

Pēc paviesošanās uzņēmumos un iestādēs skolēni atgriezās Aizputes vidusskolā, kur katra grupa sagatavoja prezentāciju par redzēto, dzirdēto, iepazīto. Karjeras dienas noslēgumā jauniešiem vajadzēja nosaukt trīs galvenās īpašības, kas raksturo profesiju pārstāvjus. Un tās bija - pacietība, motivācija un mērķtiecība. Liels gandarījums ir par plašo atsaucību gan no skolēnu puses, gan paldies visiem uzņēmumiem un iestādēm, kuri atsaucās uzņemt jauniešus.

Skolēniem, kuri izmantoja iespēju piedalīties Karjeras dienā, būs kaut nedaudz vieglāk plānot nākotni, mācoties saprast, ka karjera ir izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība.

 
Aizputes novada dome 2018 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads