Par attālināto pakalpojumu sniegšanu

Aizputes novada dome pakalpojumus sniedz daļēji attālināti. Aicinām iedzīvotājus iesniegumus iesniegt elektroniski - parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz Aizputes novada domes e-pastu dome@aizpute.lv vai autorizējoties ar internetbankas rīkiem portālā www.latvija.lv un izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei", vai arī rakstīt iesniegumu ar roku un atsūtīt to pa pastu.

17. augustā uz Latvijas un Lietuvas robežas sāks Mežtakas apsekojumus Kurzemē
Pirmdiena, 17 augusts 2020 11:01

Plakats apsekojumi

Mežtaka ir Eiropas garās distances pārgājienu maršruts, kas līdz šim tika attīstīts no Tallinas līdz Rīgai. Taču jauna projekta – “Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana Lietuvā” ietvaros Kurzemes plānošanas reģions kopā ar partneriem no Latvijas un Lietuvas šo pārgājienu maršrutu pagarinās arī pārējā Latvijā, šķērsojot visu Kurzemi, un Kalētu pagastā, šķērsojot robežupi Apši, tas turpināsies arī Lietuvā. Savukārt, izvijoties cauri Lietuvas teritorijā, Mežtaka pie robežas ar Poliju savienosies ar Eiropas kājāmgājēju maršrutu – E11.

Lai izplānotu iespējami labāko Mežtakas izvietojumu, Kurzemes plānošanas reģions kopā ar tūrisma ekspertiem organizēs apsekojumus. Visā plānotajā Mežtakas garumā dosies vides un tūrisma eksperts Juris Smaļinskis un Kurzemes plānošanas reģiona projekta koordinatore Aija Neilande. Maršruta apsekojumi sadalīti 14 dienās un plānots, ka vidēji dienā tiks veikti 20 km +/- 5 km. 17. augustā sāktie maršruta apsekojumi Kurzemē noslēgsies 7.septembī Bigauņciemā, kur Mežtaka savienosies ar citu garo distanču pārgājienu maršrutu - Jūrtaku.

Mežtakas apsekojumiem aicinām pievienoties ikvienu pārgājienu entuziastu. Viss, kas nepieciešams - labs garastāvoklis un viss kas varētu būt vajadzīgs pārgājiena laikā. Informējam, ka apsekojumi nav gidētas ekskursijas, bet drīzāk līdzinās ekspedīcijām, tādēļ dalībniekiem ir pašjāorganizējas un jāizdomā, – kā nokļūt līdz starta punktiem un prom no katras dienas finiša punktiem, kur nakšņot un kā izmantot citus pakalpojumus.

Pirms gājiena (vēlākais dienu iepriekš) potenciālajiem dalībniekiem ir jāpiereģistrējas attiecīgajam posmam - https://forms.gle/Ft74xjs9SvfAEKjx7

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem un padomus dalībniekiem iespējams lasīt: https://www.celotajs.lv/g/www/news/2020/Meztaka_kas_jazina_gajejiem_LV.pdf

Savukārt par katra posma starta vietām informāciju var atrast Mežtakas lapā Facebook:www.facebook.com/meztaka, sadaļā pasākumi

 

Projekts LLI-448 „Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana Lietuvā” (Pārgājienu projekts) tiek realizēts ar Eiropas Savienības un Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. –2020. gadam atbalstu.

 
Aizputes novada dome 2020 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads